Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Державний нагляд/контроль є одним із основних видів діяльності органів виконавчої влади, спрямований, по-перше, на виявлення порушення вимог законодавства суб’єктами господарювання, і це особливо стосується фіскальних органів та органів Держпраці, а по-друге, на забезпечення інтересів суспільства, зокрема в питаннях, що стосуються належної якості продукції, робіт та послуг, безпеки населення.

Заходами державного нагляду або контролю є планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій. А з огляду на те, що ІТ бізнес – це бізнес з віртуальними продуктами, це наявність віртуального офісу та співробітників, що працюють на відстані, то саме ці фактори під час перевірок роблять його високо ризикованим.

Станом на сьогодення значна частина штрафів суб’єктів господарювання ІТ сфери приходиться на долю перевірок фіскалів та органів Держпраці.

Так, вже майже класичною підставою для донарахування грошових зобов’язань і, як наслідок, застосування штрафних санкцій до IT-компаній, є встановлення факту, що персонал працює не в межах трудових відносин, а за цивільно-правовими договорами, або невизнання податковим органом факту здійснення господарських операцій із контрагентами зі сфери ІТ бізнесу. У зв’язку з вказаними обставинами суттєво підвищується роль кваліфікованої юридичної допомоги ІТ-бізнесу.

Професіонали АО WinnerLex мають багатий практичний досвід роботи у сфері ІТ, вибудували власну систему якісного юридичного супроводження ІТ-бізнесу з максимальним позитивним результатом для клієнта.

Фахівці:
prev
next
Захист від контролюючих органів включає в себе ряд послуг, серед яких можна виділити:

  • консультування з приводу заходів державного нагляду, які здійснюються контролюючими органами;
  • мінімізація ризиків податкової перекваліфікації ФОП-ів у штатних працівників;
  • підбір ефективного способу захисту від перевірок контролюючих органів на будь-якому її етапі;
  • юридичне супроводження перевірок Держпраці;
  • юридичне супроводження податкових перевірок;
  • оскарження результатів перевірок контролюючих органів до вищих органів в адміністративному порядку;
  • оскарження результатів перевірок контролюючих органів у судовому порядку;
  • податкове структурування ІТ-бізнесу.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо правову підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень юридичних проблем бізнесу, у тому числі в ІТ-сфері
ДОСВІД у АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ володіючи великим досвідом роботи в юридичній ІТ-сфері, наші юристи вирішують найскладніші ситуації
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД у своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності ІТ-бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє швидко розробити та втілити у життя стратегію захисту інтересів клієнта
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на запитання, які часто задаються
Чи існують особливості оподаткування постачання програмної продукції та операцій з постачання послуг, пов’язаних із програмною продукцією?

Так, існують.

Відповідно до п.26-1 підрозділу 2 Перехідних положень ПК України тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:

  • результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

З аналізу наведеної норми вбачається, що від оподаткування ПДВ звільняються, зокрема, операції з постачання операційних систем, системних, прикладних, розважальних, навчальних програм та їх компонентів.

Отже, послуги з підтримки програмного забезпечення та роботи по налаштуванню програмного забезпечення звільняються від оподаткування податком на  додану вартість за умови, що такі послуги є складовою поставки програмної продукції, а також звільняються від оподаткування операції з постачання послуг/виконання робіт, внаслідок надання/виконання яких відбуваються будь-які зміни в програмній продукції (у т.ч. оновлення, удосконалення, модернізація).

Що таке роялті? Яким чином здійснюється оподаткування роялті в Україні?

Відповідно до підпункту 14.1.225 статті 14 ПК України роялті – це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 ПК України встановлено, що не є об’єктом оподаткування операції, зокрема з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.

Чи можна визнати протиправним та скасувати наказ про проведення перевірки контролюючим органом?

Так, можна.

Проте варто знати, що платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки, при цьому, якщо ж допуск до проведення перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється контролюючими органами. Позови платників податків, спрямовані на оскарження дій контролюючих органів при проведенні перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки. Саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе, водночас, допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

Вас також можуть зацікавити:
thanks