Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Конкуренція (з латинської «concurrere» – зіштовхуватися, змагатися) є невід’ємною ознакою ринкової економіки, адже конкурентна боротьба за найбільш вигідні умови виробництва і реалізації товарів та послуг є двигуном прогресу та економічним законом ринкового господарства. При цьому між учасниками ринку мають забезпечуватися вимоги чесної та добросовісної конкуренції, адже чесна ринкова конкуренція насамперед полягає в реалізації якісних товарів або наданні кваліфікованих послуг за меншу, ніж у конкурентів, вартість чи з додатковими перевагами.

В Україні діяльність українських і іноземних компаній повинна відповідати нормам конкурентного законодавства і вимогам Антимонопольного комітету України. Антимонопольне законодавство України складається з невеликої кількості нормативних актів, що на практиці може викликати різне трактування правомірності поведінки учасників ринку та ризики притягнення до відповідальності. Недотримання норм антимонопольного законодавства України тягне серйозну відповідальність у вигляді штрафів, які накладаються органами АМКУ в розмірі до 10% від доходу (виручки) за останній звітний рік.

Іншими чинниками, що можуть викликати негативні наслідки для ведення бізнесу, є недобросовісні дії конкурентів, необґрунтовані рішення антимонопольних органів.

З огляду на розмір можливих санкцій особливо ​​важливим є надання належної правової оцінки діяльності компанії, або можливим змінам діяльності, які плануються. Завчасне отримання професійної юридичної консультації з антимонопольного права дозволить визначити можливі проблемні моменти в діяльності компанії або планованих діях, та уникнути вчинення дій, що можуть призвести до накладення штрафів в майбутньому.

Фахівці:
prev
next
Практика АО WinnerLex в сфері надання правових висновків з антимонопольних та конкурентних питань передбачає наступний перелік послуг:

 1. Аналітичні послуги:
  • аналіз становища суб’єкта господарювання на ринку
  • визначення впливу на ринок запланованих дій суб’єкта господарювання
  • визначення частки на регіональному чи загальнодержавному ринку суб’єкта господарювання
  • аналіз монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку
  • аналіз діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення домінуючого становища
  • аналіз договорів клієнта з метою виявлення можливого зловживання монопольним (домінуючим) становищем.
 2. Консультаційні послуги з конкурентного та антимонопольного права:
  • проведення всебічного юридичного аналізу минулих та планування майбутніх дій суб’єктів господарювання з приводу дотримання вимог конкурентного та антимонопольного законодавства
  • надання консультацій щодо можливості здійснення як окремих дій суб’єкта господарювання так і формування загальної стратегії його поведінки в рамках діючого конкурентного та антимонопольного законодавства
  • розробка комплексу дій з усунення недоліків операцій вже здійснених суб’єктами господарювання
  • аналіз комерційних угод та процесу здійснення будь-якої узгодженої конкурентної поведінки суб’єктів господарювання щодо відповідності вимогам конкурентного та антимонопольного законодавства України
  • юридичний аналіз створення групи суб’єктів господарювання та структурних змін відносин контролю таких суб’єктів
  • юридичний аналіз рекламних кампаній суб’єкта господарювання з метою приведення їх у відповідність до вимог конкурентного та антимонопольного законодавства
  • юридичний аналіз дій конкурентів суб’єкта господарювання
  • надання інформації про антимонопольному законодавстві та принципах дій органів АМКУ
  • аналіз дотримання правил конкуренції
  • структурування, аналіз та підготовка торгівельних договорів (дистрибуція, спільна комерційна діяльність, тощо)
  • питання узгодженої діяльності на ринку.
 3. Розробка стратегій:
  • розробка та/або оптимізація стратегії поведінки суб’єкта господарювання у відносинах та під час взаємодії з Антимонопольним комітетом України
  • розробка стратегій з усунення та мінімізації ризиків, пов’язаних із порушенням конкурентного та антимонопольного законодавства, що сталося раніше, або з існуючими порушеннями
  • розробка стратегій з мінімізації правових ризиків пов’язаних з запланованими суб’єктом господарювання угодами.
 4. Аналіз ризиків:
  • визначення та аналіз потенційних ризиків у вже реалізованих проектах, та запланованих діях суб’єкта господарювання
  • формування стратегічної схеми поведінки та управління такими ризиками
  • проведення аналізу угод та договорів суб’єкта господарювання щодо можливих порушень конкурентного та антимонопольного законодавства
  • проведення аналізу листів, запитів та будь-яких інших документів, отриманих суб’єктом господарювання від Антимонопольного комітету України
  • проведення аналізу дій та поведінки Антимонопольного комітету України стосовно суб’єкта господарювання.
 5. Правові висновки:
  • щодо необхідності отримання дозволу на концентрацію в органах Антимонопольного комітету України
  • щодо аналізу та приведення договорів у відповідність до Типових вимог вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів
  • щодо правомірності та порядку проведення  або участі у тендерних процедурах з можливістю ефективного юридичного супроводження учасників такого процесу
  • аналіз інформаційних запитів від АМКУ з метою складення відповідей на них
  • щодо правових перспектив оскарження рішення, винесеного органами АМКУ не на користь суб’єкта господарювання
  • щодо правомірності притягнення до відповідальності у вигляді  накладення штрафу.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, допомагаємо компаніям ефективно захищати себе та свій бізнес від неправомірних рішень, у тому числі у категорії справ, пов’язаних з правовідносинами, що виникають у сфері антимонопольного законодавства
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів з багаторічним досвідом, який надає нам певні переваги у конкурентному середовищі щодо надання подібних послуг
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ наші фахівці добре розуміють, що ефективний захист від порушень конкурентного законодавства можливий вже на стадії підготовки правового висновку, який має рекомендаційний характер та може бути використаний замовником для убезпечення від неправомірної поведінки у таких правовідносинах
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають репутацію професіоналів, тому що розуміють Ваші потреби як ніхто інший та мають достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні проблем юридичного характеру кожному клієнту
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на запитання, які часто виникають
Що є підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України?

За приписами частини першої статті 59 Закону України “Про захист економічної конкуренції”  підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Комітету є:

 • неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи;
 • недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими;
 • невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи;
 • порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
Чи є вина необхідною складовою при доведенні порушення конкурентного законодавства?

Ні. Конкурентне   законодавство   не   ставить    застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у залежність  від  наявності  у  суб’єкта  господарювання  вини  в будь-якій формі.

Чи можуть органи Антимонопольного комітету України у разі необхідності вийти за межі визначеної законом власної компетенції?

Ні. Порушення  органами  Антимонопольного   комітету   України визначеної законом компетенції цих органів у прийнятті ними рішень повинно мати наслідком визнання  господарським  судом  відповідних рішень недійсними.

Вас також можуть зацікавити:
thanks