Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Будь-який бізнес починається з ідеї та розробки правового алгоритму роботи. Підприємницька діяльність являє собою процес прийняття рішень та вчинення дій по втіленню бізнес-ідеї у життя. У сучасній швидко мінливій ринковій та політичній ситуації в країні майже неможливо досягти позитивних результатів від господарської діяльності без планування конкретних дій по реалізації бізнес-операції та прогнозування її майбутніх результатів.

Тому оптимальним варіантом є ведення підприємництва на основі бізнес-плану. Наприклад, якщо Ви плануєте побудувати виробничу лінію по виготовленню певної продукції, Ви маєте продумати, чи будете залучати оборотні кошти як кредит у банку, чи будете вести бізнес одноособово або разом з партнерами. Також постануть питання про придбання обладнання для виробництва, про купівлю або оренду виробничого приміщення, прийом на роботу працівників та виплату їм зарплатні і забезпечення безпечних умов праці, про сплату податків. Є зрозумілим, що всі перелічені вище питання, окрім бізнес складової, потребують вчинення юридично значимих дій. Так, залучення коштів у банку потребує укладання кредитного договору та договору про забезпечення виконання зобов’язання за кредитом – договору іпотеки, поруки. Взаємовідносини з бізнес-партнерами, як то порядок прийняття сумісних рішень чи розподіл прибутку, мають бути врегульовані у статуті створюваного підприємства. Придбання обладнання потребує укладення договору купівлі-продажу. Для оренди виробничого приміщення треба укласти відповідний договір оренди. Прийом на роботу працівників, які будуть виготовляти продукцію, буде пов’язаний з укладаннями трудових договорів, охороною праці, виплатою зарплатні та сплатою податків.

А ще окремі види господарської діяльності потребують попереднього погодження з тими чи іншими держорганами, отримання ліцензій та дозволів. Отже, реалізація жодного масштабного бізнес-проекту не обійдеться без взяття до уваги певних обмежень та особливостей, передбачених одразу декількома галузями права, як приклад, одночасного врахування правил, передбачених господарським, банківським та податковим правом. Тому кожен бізнес-план має бути підкріплений розробленим під цей план правовим алгоритмом роботи, оскільки завчасно юридично опрацьована стратегія бізнесу є необхідною складовою для нівелювання ризиків та успішного впровадження бізнес-ідеї.

Відмінною особливістю АО WinnerLex є бізнес-орієнтованість – ми обслуговуємо виключно бізнес. Нашими клієнтами є компанії різної спеціалізації: торгівля, виробництво, експорт сільськогосподарської продукції, імпорт, інвестиції, будівництво, металургія, банківська справа, стратегічне планування, IT-сфера, аудиторські послуги, модельний бізнес.

Надаючи юридичний супровід стартапу, ми готові поділитися своїми знаннями і накопиченим досвідом надати відповіді на юридичні питання щодо створення і здійснення бізнесу, при цьому з огляду на притаманні конкретному виду діяльності юридичні особливості і правові застереження.

Звернувшись до нас, Ви убезпечите себе від можливої вимушеної необхідності перебудовувати схеми роботи новоствореного бізнесу в авральному режимі через відсутність своєчасної поінформованості про юридичні нюанси конкретного виду бізнесу.

Фахівці:
prev
next
РОЗРОБКА ПРАВОВОГО АЛГОРИТМУ РОБОТИ включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

юридичне опрацювання різних варіантів діяльності компанії з наданням оптимальної правової схеми роботи конкретного бізнесу;

надання рекомендацій щодо корпоративної структури компанії (оформлення відносин між власниками);

аналіз дозвільної складової бізнесу (необхідність отримання ліцензій, сертифікатів, дозволів);

підбір оптимальної системи оподаткування;

підбір відповідної організаційно-правової форми компанії (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, акціонерне товариство);

складання необхідних статутних документів, характерних для певної господарської діяльності;

юридичне консультування щодо процедури створення бізнесу;

проведення реєстрації підприємства;

складання юридичного алгоритму здійснення різних видів угод;

складання всіх видів договорів, необхідних для ведення бізнесу;

складання внутрішньої документації підприємства (трудові і колективні договори, внутрішні інструкції і положення).

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень проблем бізнесу.
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів зі стажем роботи більше 40 років, у тому числі у контролюючих та правоохоронних органах, крупних підприємствах. Наші адвокати націлені на позитивний результат – успішне вирішення поставленого Клієнтом завдання. У своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ у АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ адвокати АО WinnerLex є висококваліфікованими правниками, які мають багаторічний досвід роботи. Ми розв’язали велику кількість заплутаних юридичних питань, супроводжували багатомільйонні угоди та вигравали для наших Клієнтів найскладніші судові справи.
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень наших адвокатів дозволяє надати Вам «швидку юридичну допомогу» при виникненні різноманітних проблем юридичного характеру.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Який час необхідний для підготовки правового алгоритму роботи?

Час, необхідний на розробку кожного правового алгоритму залежить від складності та обсягу бізнес-питання, для втілення якого необхідно підготувати такий алгоритм. Звичайно, що правовий алгоритм на втілення окремої господарської операції, як наприклад придбання у банка заставленого нерухомого майна, буде освітлювати менше питань та потребувати менше часу для підготовки, ніж правовий алгоритм по організації з нуля сільськогосподарського виробничо-торгівельного підприємства.

Які послуги включає в себе розробка правової моделі ведення бізнесу?

В ході розробки правової бізнес-моделі здійснюється створення системи корпоративного управління з метою захисту прав власників бізнесу, а також складання статутних документів компанії з урахуванням цілей і специфіки її діяльності. Юристи допоможуть підібрати оптимальну систему оподаткування (загальна чи спрощена система відповідно до вимог чинного законодавства України та в залежності від обраного виду підприємницької діяльності, організаційно-правової форми господарювання).
Також можлива юридична експертиза і надання консультацій щодо реструктуризації вже існуючої корпоративної структури (внесення змін до статутних документів, зміна розміру статутного капіталу, найменування, місцезнаходження, переобрання органів управління, відкриття і закриття філій і представництв).
Розробка правової бізнес-моделі також включає супровід створення та реєстрації юридичних осіб або ж навпаки – ліквідацію з певних причин вже існуючих юридичних осіб: акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, кооперативів, громадських організацій.

Хто має потребу в послугах з розробки правової моделі ведення бізнесу?

Послуги з розробки правової бізнес-моделі необхідні тим, хто тільки вирішив відкрити свою справу. Наші юристи, вислухавши і проаналізувавши всі уявлення Клієнта про його майбутній бізнес, спираючись на норми законодавства та юридичну практику, допоможуть підібрати найбільш підходящу організаційно-правовою форму підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, приватне підприємство або ж іншу, передбачену чинним законодавством (Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про кооперацію»).
Також необхідно серйозно підійти до вибору видів діяльності підприємства. З їх повним переліком можна ознайомитися в Класифікаторі видів економічної діяльності, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 року №457. Від вибору виду економічної діяльності в тому числі буде залежати система оподаткування. Наступний етап – проведення всіх необхідних дій, загальних зборів, підготовка статутних документів та заяв, їх подання державному реєстратору. Дане питання регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
Послуги з розробки правової бізнес-моделі можуть бути корисні і вже зареєстрованим підприємствам, які ще не до кінця визначилися з системою оподаткування або хочуть здійснити оптимізацію оподаткування, розмірковують над вирішенням інших юридичних питань, як приклад, над внесенням змін до документації про діяльність підприємства (зміна організаційно-правової форми чи видів діяльності, зміна найменування або керівника).

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks