Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Антимонопольна / конкурентна практика у певні способи регулює стосунки, ситуації, моделі поведінки суб’єктів господарювання, але чітко не обмежує владні повноваження контролюючих органів, не містить конкретної юридичної визначеності в правилах, які мають застосовуватися до суб’єктів господарювання.

Окрім цього, певною проблемою для бізнесу є вимоги антимонопольних органів та розмір штрафів за порушення антимонопольного законодавства. Наприклад, строк, який встановлюється для надання на відповіді на запити АМКУ, буває таким, що не узгоджується з фактичним часом, необхідним для формування та надання відомостей у повному обсязі та належним чином. При цьому за неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені строки накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Також потрібно приділяти увагу аспектам створення нових юридичних осіб, злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого, набуття контролю одним або кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів господарювання, призначення органів управління, придбання корпоративних прав тощо, адже при досягненні порогових фінансових показників такі дії можуть вважатися концентрацією та вимагати отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України.

Якщо такий дозвіл не буде отримано, то накладаються штрафи у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Багаторічний досвід адвокатів АО Winnerlex доводить, що вирішення будь-яких проблем, пов’язаних з антимонопольними питаннями або захистом від недобросовісної конкуренції, потрібно розпочинати ще на ранніх стадіях шляхом правильного та своєчасного планування побудови своєї бізнес-структури під час злиття або поглинання; формування комерційних відносин із контрагентами – покупцями або продавцями певних видів товарів шляхом надання бонусів, дисконтів; прийняття рішення щодо участі у публічній закупівлі та інше. Співпраця з фахівцями під час вище перелічених дій допоможе уникнути помилок, які у майбутньому можуть стати предметом прискіпливої уваги антимонопольних органів та привести до великих фінансових втрат у вигляді суворих штрафів та судових справ.

АО Winnerlex надає комплексне юридичне супроводження, у питаннях антимонопольної / конкурентної практики, суб’єктам господарювання в їх намаганнях бути ефективними та конкурентоспроможними гравцями на різних товарних ринках, залишаючись при цьому в правових межах антимонопольного законодавства.

Фахівці:
prev
next
Послуги
наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми здійснюємо юридичне супроводження бізнес-структур різних сфер діяльності та допомагаємо залишатися ефективними та конкурентоспроможними всупереч всім непередбачуваним економічним викликам
ДОСВІД наша команда об'єднує адвокатів зі стажем роботи понад 40 років, у тому числі спеціалістів зі знанням антимонопольного законодавства
ЕФЕКТИВНІСТЬ високий показник позитивно вирішених юридичних задач підтверджується довірою наших постійних клієнтів
НЕСТАНДАРТНИЙ ПІДХІД знаходимо оптимальну стратегію з використанням нестандартних прийомів для досягнення цілей клієнта
ПРОЗОРІСТЬ ми завжди заздалегідь оцінюємо запит клієнта і визначаємо реальні перспективи можливості позитивного вирішення питання і вартість нашої правової допомоги
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ персоніфікована і повна участь у кожному проекті відповідальних партнерів і радників
СТАТУС АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ захист інформації клієнта в режимі адвокатської таємниці; наявність права направлення обов’язкових для відповіді адвокатських запитів з метою отримання інформації, потрібної для вирішення питання клієнта; компенсації судових витрат на правову допомогу адвоката у випадку необхідності звернення до суду
ЛОЯЛЬНІСТЬ для постійних клієнтів застосовуємо гнучку систему знижок і вводимо індивідуальні умови обслуговування
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД наші адвокати не користуються загальними шаблонами, а підбирають особливий підхід до вирішення конкретної ситуації і створюють окрему для кожного клієнта стратегію захисту
Вас також можуть зацікавити
thanks