Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Однією з форм ведення господарської діяльності на селі можуть бути сільськогосподарські кооперативи.

Сільськогосподарський кооператив є юридичною особою, яка утворюється виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажом сільськогосподарської продукції, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм певних послуг.

Отже, сільськогосподарська кооперація може стати ефективним механізмом забезпечення конкурентоспроможності малих сільськогосподарських товаровиробників, оскільки таким чином об’єднуються ресурси та зусилля фермерських господарств, особистих селянських господарств, які поодинці не спроможні конкурувати з великим агрохолдингами.

Нерідкими є випадки, коли у багатьох випадках в одноосібних господарствах занадто дорого впроваджувати ті чи інші види діяльності. Кооперативи надають можливість об’єднатися для спільної діяльності, що дає кращий результат, ніж якби та сама кількість селян працювала в одноосібних господарствах. До того ж, перевагою сільськогосподарської кооперації є те, що вони управляються членами кооперативу – самими селянами.

Таким чином, об’єднання виробників сільськогосподарської продукції у відповідні кооперативи може сприяти залученню інвесторів, створенню додаткових робочих місць, покращенню рівня життя членів кооперативу.

Слід зазначити, що створення сільськогосподарського кооперативу вимагає здійснення певного переліку дій, що вимагають відповідних юридичних знань та досвіду, якими зазвичай не володіють селяни – формування ініціативної групи засновників кооперативу та проведення установчих зборів, складання статутних документів, державна реєстрація кооперативу як юридичної особи. Отже, на етапі створення сільськогосподарського кооперативу необхідно звернутися за допомогою до досвідчених юристів.

Команда АО «ВіннерЛекс» об’єднала кращих адвокатів та юристів, які здійснюють комплексний юридичний супровід діяльності сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств різних галузей агропромислового комплексу. Наші адвокати розуміють специфіку правового регулювання у аграрному секторі, тому ми пропонуємо найкращі шляхи вирішення Ваших юридичних питань.

Фахівці:
prev
next
СУПРОВІД СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

Надання письмових консультацій з приводу роз’яснень положень чинного законодавства, що стосуються створення сільськогосподарських кооперативів;

Розробка статутних та інших корпоративних документів щодо створення та реєстрації сільськогосподарських кооперативів;

Супроводження процедури державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів;

Розробка правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

Податкове планування діяльності сільськогосподарського кооперативу;

Зовнішнє абонентське юридичне обслуговування сільськогосподарського кооперативу (правовий аутсорсинг).

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ адвокатське об’єднання «ВіннерЛекс» спеціалізується на юридичних послугах в аграрній сфері, оскільки здійснює системне юридичне обслуговування (аутсорсинг) ряду аграріїв у різних регіонах країни.
ДОСВІД правники нашої компанії мають багатий досвід успішного юридичного супроводження процесу створення юридичних осіб різних організаційно-правових форм, які здійснюють свою діяльність у сільськогосподарській галузі.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ спеціалісти нашого адвокатського об’єднання мають успішний багаторічний досвід юридичного супроводу сільськогосподарського бізнесу, забезпечили юридичну складову під час втілення комплексних бізнес-проектів. Ми вміємо вирішувати нетипові проблеми та надскладні задачі, долати бюрократично-корупційні перепони для полегшення умов ведення Вашого бізнесу.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ відстеження нами поточних змін у законодавство у сукупності з вже накопиченим досвідом юридичного супроводження діяльності аграріїв дозволяє нам застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні юридичних питань, що виникають перед агробізнесом.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні проблем юридичного характеру під час створення юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність у сільськогосподарській галузі.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Які існують види сільськогосподарських кооперативів?

Сільськогосподарські кооперативи поділяються на виробничі та обслуговуючі. Сільськогосподарським виробничим кооперативом є кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку. Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом є кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та юридичних осіб – виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.

Чим регулюється процедура створення та державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів?

Процедура створення та державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів врегульована Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” з особливостями, зафіксованими у Законах України “Про кооперацію” та “Про сільськогосподарську кооперацію”.

У якому випадку сільськогосподарський кооператив для цілей оподаткування мати статус неприбуткової організації?

Статус неприбуткових організацій можуть мати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які здійснюють обслуговування виключно своїх членів – виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, за умови, що вони одночасно:
– утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
– їх установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів чи працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
– їх установчі документи мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим сільськогосподарським кооперативам, або про зарахування до доходу бюджету у разі припинення сільськогосподарського кооперативу;
Для набуття статусу неприбуткової організації сільськогосподарський кооператив має бути внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

thanks