Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Останнім часом земля все частіше стає предметом різноманітних спорів, об’єктом протиправних посягань та зловживань з боку приватних структур, органів державної влади та місцевого самоврядування. Поширеними стали не тільки суперечки між сусідами чи співвласниками землі, а і спори з приводу оскарження земельних торгів, рейдерських захоплень земельних ділянок. Вирішення земельних спорів в суді – інколи єдиний шлях врегулювання таких конфліктів.

У судовій практиці земельні спори відносяться до категорії складних справ.

Ефективно розібратися з трактуваннями норм Земельного кодексу і особливостями їх застосування на практиці під силу тільки професійному адвокату із земельних питань. До того ж, окрім Земельного кодексу, діють десятки інших законів, серед яких закони «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі» та інші, а також сотні підзаконних актів, які постійно змінюються. Також постійно змінюється судова практика по земельним спорам. Наявні приклади, коли позиція судів з одного й того ж земельного питання з роками змінювалася на протилежну.

Отже, для успішного вирішення земельного спору треба достеменно знати порядок розгляду справ в судах, професійно орієнтуватися у великому масиві нормативних актів, що регулюють земельні відносини, та мати успішний досвід практичного застосування законодавства, знати актуальну судову практику по земельним спорам. Зазначені обставини зумовлюють необхідність звернення до адвоката, який спеціалізується на земельному праві.

Супроводження земельних спорів АО WinnerLex включає в себе, зокрема:

  • Визнання та оскарження права власності та користування земельними ділянками;
  • Спори щодо визначення меж земельних ділянок;
  • Поновлення, зміна, розірвання та визнання недійсними договорів оренди та суборенди земельних ділянок;
  • Спори щодо зобов’язання звільнити самовільно зайняту земельну ділянку;
  • Стягнення збитків у вигляді недоотриманої орендної плати за користування земельною ділянкою;
  • Скасування державних актів на право власності та на право постійного користування земельними ділянками;
  • Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування та державних органів в сфері земельних відносин, у тому числі щодо виділення чи відмови виділення земельної ділянки у власність та користування;
  • Земельні спори, пов’язані з платою оренди та земельних податокві.
Фахівці:
prev
next
Наші професійні переваги:
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ АО WinnerLex спеціалізується на земельному праві, оскільки здійснює системне зовнішнє юридичне обслуговування (аутсорсинг) ряду аграрних підприємств та будівельних компаній.
ДОСВІД команда АО WinnerLex має багатий досвід успішного вирішення великої кількості земельних спорів різних категорій та рівнів складності у рамках адміністративної, господарської та цивільної юрисдикцій.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ наші спеціалісти взаємодіють з Держгеокадастром, органами місцевого самоврядування, землевпорядниками, що дає нам розуміння внутрішніх нюансів прийняття рішень із земельних питань, здійснення державного нагляду за дотриманням земельного законодавства, провадження землевпорядної діяльності.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ відстеження нами поточних змін у земельне законодавство у сукупності з вже накопиченим досвідом супроводження земельних спорів дозволяє нам застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні земельних спорів.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні будь-яких земельних проблем.
Поради адвоката:
prev
next
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ, ЯКІ ЧАСТО ЗАДАЮТЬ
Які органи вирішують земельні спори?

Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та Держгеокадастром. Суди мають право вирішувати будь-які земельні спори. При цьому, виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах. Держгеокадастр вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

Як визначити, до якого суду треба звертатися для вирішення земельного спору?

У разі, якщо спір стосується оскарження рішення, дії чи бездіяльності органу місцевого самоврядування чи органу державної влади виключно як суб’єктів владних повноважень, і при вирішенні такого спору не зачіпається спір про право на земельну ділянку, справа підлягає розгляду в адміністративному суді за місцезнаходженням відповідача – органу місцевого самоврядування чи органу державної влади.

У разі, якщо земельний спір зачіпає питання користування, розпорядження чи володіння земельною ділянкою, такий спір, в залежності від суб’єктного складу учасників, підлягає розгляду в господарському суді чи суді загальної юрисдикції.

Як підвищити шанси виграти суперечку про межі земельної ділянки?

Спори про межі виникають у разі захоплення території, кадастрових помилок і неправильного межування. Стороні, яка бажає виграти справу, необхідно зібрати якомога більше доказів своєї правоти – картографічний матеріал з описом земельної ділянки, проект забудови земельної ділянки і т.д. Доволі часто вирішення межового спору не обходиться без проведення землевпорядної експертизи, яка має вирішальне значення для справи.

Також вас може зацікавити
thanks