Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

В процесі роботи фірми може знадобитися реорганізація підприємства, яка здійснюється в різній формі. В залежності від мети, можна виділити три види реорганізації:

  • спрямовану на укрупнення підприємства – злиття та приєднання;
  • спрямовану на подрібнення підприємства – поділ, виділ;
  • без змін розмірів підприємства – перетворення шляхом зміни організаційно-правової форми.

Як приклад, злиття юридичних осіб (реорганізація компанії) може здійснюватися для об’єднання фінансових і виробничих ресурсів, для збільшення частки на ринку. Також доцільним може бути здійснення злиття через певні податкові переваги, наприклад, коли прибуткова фірма може придбати компанію, яка має від’ємний об’єкт оподаткування та отримати таким чином економію на податкових зобов’язаннях.

Поділ підприємства на дві або більші юридичні особи може бути доцільним задля диверсифікації активів чи видів господарської діяльності, наприклад, з метою зменшення ризиків недружнього поглинання та збереження контролю над бізнесом.

Реорганізація компанії, в залежності від способу, може допомогти: поліпшити керованість бізнесу та скоротити документообіг, позбутися від проблем з антимонопольними органами, відокремити малоперспективні напрямки бізнесу і сконцентруватися на найбільш прибуткових.

Таким чином, для проведення реорганізації можуть існувати різні причини, які обумовлюють собою застосування різних форм реорганізації юридичної особи.

Для успішного проведення процедури реорганізації необхідно здійснити ряд юридично значимих дій, пов’язаних з проходженням бюрократичних процедур та оформленням певної документації правового характеру, як то скликання загальних зборів учасників для прийняття рішення про державну реєстрації, складання та затвердження статутних документів у новій редакції, складання передавального акту (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу), необхідність проходження податкової перевірки, державна реєстрація реорганізації.

Враховуючи вказані обставини, супроводження процедури реорганізації юридичних осіб є доволі затребуваною послугою на юридичному ринку, що обумовлено необхідністю застосувати відповідні юридичні знання та практичний досвід, витратити значний обсяг часу на проходження всіх реєстраційних процедур і формальностей, тоді як у бізнесмена на самостійне здійснення вказаних процедур нерідко  не має ані відповідних юридичних знань, ані вільного часу.

Адвокатське  об’єднання WinnerLex у разі потреби допоможе реорганізувати Ваш бізнес, взявши на себе вирішення всіх юридичних питань, що дозволить Вам зосередитися на веденні бізнесу та отриманні прибутку, а не витрачати сили та час на подолання бюрократичних перепон.

Фахівці:
prev
next
ПРАВОВА ДОПОМОГА АДВОКАТА ПІД ЧАС РЕОРГАНІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

юридичні консультації з питань реорганізації підприємства;

вибір способу реорганізації компанії (перетворення, злиття, поділ, виділ);

комплексний супровід процедури реорганізації компанії;

супровід позапланових перевірок з боку контролюючих органів в процесі реорганізації компанії;

складання корпоративних документів, необхідних для реорганізації юридичної особи;

супровід державної реєстрації реорганізації компанії.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень проблем бізнесу.
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів зі стажем роботи більше 40 років, у тому числі у контролюючих та правоохоронних органах, крупних підприємствах. Наші адвокати націлені на позитивний результат – успішне вирішення поставленого Клієнтом завдання. У своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ у АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ адвокати АО WinnerLex є висококваліфікованими правниками, які мають багаторічний досвід роботи. Ми розв’язали велику кількість заплутаних юридичних питань, супроводжували багатомільйонні угоди та вигравали для наших Клієнтів найскладніші судові справи.
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє швидко вирішувати поставлені перед нами юридичні задачі.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Які є способи реорганізації юридичної особи?

• злиття – створюється нова юридична особа, яка отримує всі права власності. Юридичні особи-учасники процесу ліквідуються;
• приєднання – права і обов’язки однієї юридичної особи переходять до іншого;
• поділ – передача прав і обов’язків до двох або більше компаній;
• виділення – зі складу юридичної особи виділяється одна або кілька нових організацій, до них переходять права та обов’язки реорганізованої компанії;
• перетворення – зміна організаційно-правової форми підприємства.

Чи потрібно звільняти працівників у разі приєднання підприємства до іншого й заново приймати їх на роботу?

Звільняти працівників у зв’язку з реорганізацією підприємства не можна (окрім випадків скорочення), а до їх трудових книжок потрібно внести лише запис про реорганізацію (за аналогією із записом про перейменування підприємства).

Чи потрібно проводити реєстрацію платником ПДВ новоствореної юридичної особи в результаті реорганізації?

Відповідно до п. 183.17 ПКУ особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки зі сплати податку у зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks