Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Складення ЗЕД контрактів (договорів) є способом документальної юридичної фіксації домовленостей, досягнутих сторонами таких контрактів на етапі переговорів.

Юридичні послуги зі складення ЗЕД контрактів WinnerLex надає як українським компаніям, які працюють з іноземними компаніями на міжнародних ринках, так і іноземним компаніям, які мають намір укласти ЗЕД контракт з українськими підприємствами.

Складення зовнішньоекономічного контракту має свої особливості, оскільки реалізація зовнішньоекономічної операції є зазвичай складнішим процесом, аніж господарські операції в межах однієї країни.

Така складність обумовлена, серед іншого, технічними питаннями, як то митне оформлення товару, транскордонні перевезення, використання іноземної валюти як засобу платежу, сертифікація товарів тощо.

З іншого боку, регулювання взаємовідносин контрагентів потребує врахування в контракті як норм внутрішнього законодавства сторін контракту, так і норм міжнародних актів, які застосовуються в певних сферах міжнародних економічних відносин. 

Треба обов’язково пам’ятати, що мало просто скласти ЗЕД контракт. Необхідно щоб потім його було належним чином виконано. Тож професійно сформульовані умови ЗЕД контракту, які враховують і забезпечують інтереси вашої компанії, допоможуть уникнути проблем на етапі виконання такого контракту або ж звести їх до мінімуму.

Адвокати WinnerLex мають багаторічний досвід супроводу зовнішньоекономічних операцій, а також вирішення спорів, що виникають під час виконання контрактів у сфері ЗЕД. Тому ми маємо достатній досвід для попередження і мінімізації ризиків у сфері ЗЕД для наших клієнтів ще на етапі формулювання умов відповідних контрактів.

На даний час в мережі Інтернет розміщені сотні шаблонів зовнішньоекономічних договорів та зразків ЗЕД контрактів. У деяких підприємців це викликає спокусу не витрачати кошти на залучення юриста, а скласти ЗЕД контракт (договір) власними силами на підставі існуючих шаблонів. Але такий спосіб економії може зіграти злий жарт і призвести до виникнення проблем під час виконання таких «шаблонних» контрактів. Неточно прописаний алгоритм виконання домовленостей, нечіткі права і обов’язки сторін, відсутність порядку вирішення спорів чи його невідповідність реаліям конкретної зовнішньоекономічної операції часто призводять до того, що захистити інтереси однієї зі сторін контракту у разі порушення його іншою стороною, буває дуже складно, а часом навіть неможливо.

Отже, є очевидним, що складення ЗЕД договорів краще довірити юристам-професіоналам у відповідній галузі.

Скласти ЗЕД контракт англійською чи перевірити англомовний проєкт контракту від вашого партнера і внести до нього зміни також не є для нас проблемою. 

Фахівці:
prev
next
СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ включає в себе наступні послуги:

надання юридичних консультацій щодо ЗЕД контрактів;

участь у попередніх переговорах щодо укладення ЗЕД контрактів на стороні Клієнта, ведення листування з контрагентами щодо укладення/внесення змін до ЗЕД контрактів, в т.ч. англійською мовою;

робота з уповноваженими фахівцями клієнта щодо з’ясування усіх деталей виробничого процесу/процесу логістики та інших особливостей господарської діяльності клієнта, необхідних для належного формулювання умов контрактних зобов’язань;

складання проектів зовнішньоекономічних контрактів як індивідуального характеру, так і типового змісту, який Клієнт зможе використовувати як шаблон при укладанні у майбутньому подібних правочинів (поставка товару, надання послуг, перевезення, кредитні та інші договори);

аналіз проекту ЗЕД контракту, наданого контрагентом, на предмет його відповідності інтересам Клієнта, чинному законодавству України та нормам міжнародного права;

внесення змін та доповнень до проектів ЗЕД контрактів, наданих контрагентами, з метою гарантування інтересів Клієнта та дотримання вимог чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів;

для наших Клієнтів-іноземних компаній пропонуємо проведення попередньої юридичної перевірки контрагентів в Україні з метою виявлення можливих ризиків в їх діяльності.

Наші професійні переваги
СТАБІЛЬНІСТЬ обслуговуємо українські та міжнародні бізнес-структури з 2010 року, причому адвокатський стаж партнерів - з 1994 року
АКЦЕНТ НА ІНДУСТРІЮ враховуємо особливості розвитку і ведення бізнесу конкретного клієнта
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності як імпортерів, так і експортерів
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ відстеження нами поточних змін у законодавство, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, а також огляд актуальної судової практики у сукупності з вже накопиченим практичним досвідом супроводження спорів, дозволяє застосувати комплексний і завжди актуальний підхід
ОПЕРАТИВНІСТЬ завжди дотримуємось строків виконання завдання, погоджених з Клієнтом
АНГЛІЙСЬКА МОВА РОБОТИ працюємо з документами англійською мовою
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на запитання, які часто задаються
Яким правилам та нормативним документам повинен відповідати текст зовнішньоекономічного контракту на поставку товару

Як правило, у тексті ЗЕД контракту з поставки товару сторони посилаються на правила Інкотермс. Окрім того, у контракті мають бути враховані вимоги, встановлені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Які основні умови обов’язково мають бути оговорені в тексті ЗЕД контракту?

ЗЕД контракт має містити наступні розділи та реквізити:

 • назва, номер контракту,  дата та місце його укладення;
 • преамбула, де вказуються найменування сторін та особи, які підписують контракт від імені сторін;
 • предмет контракту, де визначається, який товар (роботи, послуги) постачаються (здійснюються);
 • кількість  та  якість  товару  (обсяги  виконання робіт, надання послуг).
 • умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг);
 • ціна контракту, умови та строки платежів;
 • порядок приймання-здавання товару (робіт, послуг);
 • упаковка та маркування (у разі поставки товару);
 • форс-мажорні обставини;
 • санкції та рекламації;
 • порядок вирішення спорів;
 • місцезнаходження, поштові та платіжні реквізити сторін.
Які можуть бути додаткові умови, вказані в тексті ЗЕД контракту?

У контракті можуть визначатися також наступні умови: страхування товару, гарантії якості, умови залучення агентів та перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, застереження щодо моменту початку дії контракту, кількість підписаних примірників контракту, порядок внесення змін до контракту.

 

Також вас може зацікавити
thanks