Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

З метою запобігання монополізації товарних ринків, обмеження конкуренції органи Антимонопольного комітету України здійснюють контроль за економічною концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання. Такий контроль має також на меті охорону і заохочення конкуренції, захист інтересів споживачів, протидію зловживанню великими суб’єктами господарювання своїм монопольним становищем на відповідних ринках.

Проте, незважаючи на те, що механізм контролю за економічними концентраціями, узгодженими діями юридично здається зрозумілим, залишається негативний тиск від бюрократичного навантаження на цей процес, а також певна складність від ситуацій, коли випадки для отримання дозволу Комітету, визначені законодавством, є комплексними, тобто на практиці одержання дозволу не завжди є очевидним в силу особливостей корпоративних стратегій та реалізованих тактичних дій під час їх досягнення.

Крім того, трапляються випадки, коли бізнес вчиняє певні дії, що мають ознаки концентрації, не отримуючи попередньо дозволу Антимонопольного комітету України на такі дії, що тягне за собою значні штрафи.

Наприклад, придбання активів, корпоративних прав суб’єктом господарювання при завищенні порогових показників (якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро у кожного) без попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України на такі дії тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Отже, з метою правильного визначення ситуації економічної концентрації або узгоджених дій під час планування корпоративних стратегій та для запобігання порушенню антимонопольного законодавства в цій частині, своєчасного отримання попереднього дозволу на концентрацію та/або узгоджені дії в органах АМКУ, професійна допомога команди наших спеціалістів стане на заваді бюрократичному тиску та помилок у бізнесі своїх клієнтів.

Фахівці:
prev
next
Адвокати АО WinnerLex в питанні отриманні дозволу на концентрацію, узгоджені дії надають наступні послуги:

 • Надання послуг з отримання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб’єктів господарювання з урахуванням усіх вимог діючого конкурентного та антимонопольного законодавства
 • Консультування письмове та/або усне з метою визначення дій суб’єкта господарювання на відповідність антимонопольному законодавству України;
 • Надання рекомендацій стосовно необхідності (відсутності необхідності) отримання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб’єктів господарювання.
 • Оцінка присутності учасників концентрації, узгоджених дій на загальнодержавному і регіональному товарному ринку;
 • Аналіз існуючих договорів або розроблення проектів договорів про управління, оренду, лізинг, концесію, набуття у власність активів що стосуються саме вашого випадку проведення концентрації, узгоджених дій;
 • Аналіз існуючих учасників концентрації, узгоджених дій, пов’язаних відносинами контролю, з метою уникнення надання помилкової інформації до Комітету;
 • Складення та оформлення необхідного пакету документів для отримання попередніх висновків стосовно концентрації, узгоджених дій суб’єктів господарювання, та отримання таких висновків;
 • Підготовка необхідного пакету документів для отримання дозволу на концентрацію, узгоджені дії для подання в АМКУ;
 • Юридичне супроводження під час розгляду заяви для отримання дозволу на концентрацію, узгоджені дії в Антимонопольному комітеті за загальною або спрощеною процедурою.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, допомагаємо компаніям комплексно вибудувати правильну юридичну і організаційну модель у сфері ведення їх бізнесу
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів з багаторічним досвідом, який надає нам певні переваги у конкурентному середовищі щодо надання подібних послуг
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ добре розуміємось в питаннях, пов’язаних з економічною концентрацією, узгодженими діями, одержанням відповідних дозволів в органах Антимонопольного комітету України, що дозволяє запобігти порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також підвищити передбачуваність його застосування для наших клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні проблем юридичного характеру кожному клієнту
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на запитання, які часто задаються
Подання яких документів передбачає процедура отримання дозволу на концентрацію, узгоджені дії?
 • заява про надання дозволу на концентрацію;
 • документ, що підтверджує сплату збору (платіжне доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція);
 • пакет документів визначений законодавством для кожного окремого випадку концентрації.
Хто може бути суб’єктом звернення до АМКУ про надання дозволу на концентрацію, узгоджені дії?

Із  заявою  про  надання  дозволу звертаються:

 • на   укладення   суб’єктами   господарювання   угод  у будь-якій формі – сторони угод;
 • на  прийняття  об’єднаннями рішень у будь-якій формі – об’єднання, що приймає рішення;
 • на  створення  суб’єкта  господарювання  –  засновники (учасники);
 • на  іншу  погоджену  конкурентну  поведінку – учасники відповідних дій, які приймають рішення про цю поведінку;
 • на   внесення   змін  до  узгоджених  дій  –  учасникиузгоджених  дій,  які  чинять  або  мають намір  чинити   змінені узгоджені дії;
 • органи,  особи,  зазначені у пунктах  1-5, можуть  подати  спільну  заяву,  можуть призначити та уповноважити свого представника звернутися до Комітету, відділення із заявою, а також  представляти  інтереси учасника(ів) заявленої дії у процесі розгляду заяви, справи.

Заява та  додані  до  неї  документи повинні містити повну та достовірну інформацію.

Чи передбачений буд-який механізм в антимонопольному законодавстві України щодо запобігання або передбачуваності його порушення у разі концентрації, узгоджених дій суб’єктами господарювання на стадії планування таких дій?

Так. Згідно зі ст. 14 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України може надавати суб’єктам господарювання на підставі наданої ними інформації висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6, 10 та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 15-1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

Чи можливо укладення договорів суб’єктами господарювання до отримання дозволу на концентрацію, якщо цей дозвіл є необхідним? Які наслідки наступають у такому випадку та чи можна їх уникнути?

Статтею  24  Закону  України  “Про   захист економічної конкуренції” встановлені випадки,  у яких концентрація суб’єктів господарювання можлива лише  за  умови попереднього отримання дозволу   Антимонопольного   комітету України чи адміністративної колегії  названого  Комітету.  Недотримання цієї умови може  бути підставою як для застосування штрафу,  так і для визнання недійсними правочинів,   за   якими відбулася така концентрація,  –  за  позовами учасників правочинів та згідно із статтями 114,  204,  215 Цивільного кодексу України і відповідних   норм   названого   Закону.  Водночас, укладення  в порядку статті  182  ГК  України попереднього  договору  до отримання дозволу на концентрацію, якщо цей дозвіл є необхідним, не вважається порушенням конкурентного законодавства, а перерахування коштів за таким договором не свідчить про набуття  контролю  одним суб’єктом господарювання  над  іншим,  а  підтверджує укладення основного договору  в  майбутньому.  Однак зі змісту укладеного договору  в  такому разі має вбачатися,  що він є саме попереднім, зокрема,  що основний договір укладатиметься тільки  за  умови отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання.

Які строки розгляду справи про концентрацію?

Строк розгляду справи про концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців.

п.4.6., глави 4, «Положення про концентрацію», Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33-р

Концентрація має бути здійснена протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на концентрацію, якщо більший строк не визначено у рішенні. Якщо концентрація у цей строк не здійснена, учасники концентрації мають подати нову заяву про отримання дозволу органів Комітету на концентрацію.

п.4.9.6., глави 4, «Положення про концентрацію» Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33-р

 

Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків стосовно концентрації становить один місяць.

абзац 2, п.4.1., глави 4, «Положення про концентрацію» Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33-р

Вас також можуть зацікавити
thanks