Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Метою будь-яких перевірок контролюючих органів є виявлення правопорушень та відповідно притягнення посадових осіб до відповідальності та накладання штрафів. У Держпраці як контролюючого органу протягом останніх років було суттєво розширено повноваження та збільшено розміри штрафів за порушення трудового законодавства.

Держпраці має право здійснювати планові та позапланові заходи перевірки, тому роботодавцям потрібно бути завжди готовими до зустрічі з інспекторами, чітко знати свої права та повноваження інспектора відповідно до законодавства України, задля уникнення будь-яких зловживань з боку контролюючого органу. Щодо планових перевірок Держпраці можна дізнатися:

  • або з відповідного письмового повідомлення, яке має бути направлено підприємству не пізніш як за десять днів до дня здійснення планового заходу
  • або з сайтів Регіональних управлінь Держпраці, де оприлюднюються плани перевірок на рік.

Також Держпраці може здійснювати позапланові інспекційні відвідування без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби. Але потрібно пам’ятати, що будь-який позаплановий захід повинен мати обґрунтовану підставу, виключний перелік яких зазначено у статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#n36 та у п.5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1132 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1132-2019-п#n2.

Тож для того, щоб у роботодавця не виникало проблем під час візиту Держпраці, потрібно заздалегідь оцінити ймовірні ризики та розробити детальний алгоритм їх нівелювання та протидії можливих загроз протиправної поведінки перевіряючих.

Адвокати АО WinnerLex мають багаторічний стаж у сфері трудового права, захисту роботодавців під час проведення перевірок та вчасно реагують на порушення трудового законодавства з боку інспекторів Держпраці під час проведення перевірки, що зводить до мінімуму всі ризики як для роботодавця, так і для працівників.

Фахівці:
prev
next
Команда АО «WinnerLex» надає послуги підготовки до перевірок Держпраці, зокрема:

проведення аудиту з трудових питань;

проведення інструктажу для персоналу;

проведення інструктажу з охороною підприємства щодо можливих варіантів допуску або недопуску на перевірку, перевірки повноважень інспекторів тощо;

роз’яснення роботодавцям про права та обов’язки інспектора під час перевірки;

аналіз документів щодо цивільно-правових відносин.

НАШІ ПРОФЕСІЙНІ ПЕРЕВАГИ
БІЗНЕС-ОРІЄНТУВАННЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень проблем бізнесу.
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів зі стажем роботи більше 40 років, у тому числі у контролюючих та правоохоронних органах.
АКЦЕНТ НА ІНДУСТРІЮ враховуємо особливості розвитку і ведення бізнесу конкретного клієнта.
ЕФЕКТИВНІСТЬ високий показник виграних судових спорів, що підтверджується довірою постійних клієнтів.
ПРОГРЕСИВНІСТЬ ми завжди «тримаємо руку на пульсі» законодавчих ініціатив і юридичних нововведень.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на запитання, які часто нам задаються
Які наслідки виявлення при виявленні інспекторами Держпраці неоформленого працівника на підприємстві?

У разі, якщо неоформлених працівників на Вашому підприємстві виявлять при перевірці, Вам доведеться заплатити штраф у розмірі до 30 мінімальних зарплат за кожного виявленого неоформленого відповідно до трудового законодавства працівника. Є випадки, коли роботодавці з різних причин не оформляють працівників у перший їх робочий день, та вважають, що такі дії є допустимими. Проте, статтею 265 Кодексу законів про працю передбачено, що роботодавці несуть відповідальність за те, що фактично допустили працівників до роботи без оформлення трудового договору.

Який штраф передбачено законодавством за виявлення на підприємстві несвоєчасної (неповної) виплати заробітної плати?

Трудовим законодавством передбачено, що виплата заробітної плати здійснюється роботодавцем 2 рази на місяць, проте, проміжок часу між двома виплатами не має перевищувати 16 днів. Якщо на підприємстві затримують виплату зарплати або виплачують не у повному обсязі, то це свідчить про порушення роботодавцем трудового законодавство, відповідальністю за таке порушення є штраф у сумі трьох мінімальних зарплат (розмір якої встановлено на період порушення) за кожного співробітника, щодо якого виявлено таке порушення.

Чи можливо відмовитися підписати акт перевірки?

Якщо на Вашому підприємстві проведено перевірку органом Держпраці, складено акт перевірки, але Ви з ним не погоджуєтеся, краще письмово у даному акті зазначити причини, чому Ви не погоджуєтеся із висновками перевірки, або ж протягом трьох робочих днів з дня, коли було підписано акт перевірки, можете подати зауваження до акту перевірки, на які інспектор, протягом трьох днів з дня отримання таких зауважень має надати вмотивовану відповідь.

У разі відмови об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи від підписання або у разі неможливості особистого вручення акта та/або припису акт та припис складаються одночасно у трьох примірниках. У разі відмови об’єкта відвідування підписати акт інспектор праці вносить до такого акта відповідний запис.

Два примірники акта та припису не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилаються об’єкту відвідування за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом з описом документів у ньому та повідомленням про вручення. На примірнику акта та припису, що залишаються в інспектора праці, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного відвідування.

Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці нарочно або поштовим відправленням з описом вкладення підписаний примірник акта та припису не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.

У разі ненадходження протягом семи робочих днів після дня відправлення об’єкту відвідування підписаного примірника акта та припису складається акт про відмову від підпису у двох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks