Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Ефективність вирішення питань у галузі податкового права насамперед залежить від кваліфікації фахівців. Головне завдання податкового адвоката – це побудова такої лінії юридичного захисту, яка буде найоптимальнішою для клієнта.

Наша команда податкових адвокатів має багаторічний досвід професійної та успішної роботи у сфері спілкування з податковими органами, що дозволяє передбачувати поведінку контролюючого органу під час оскарження рішень у адміністративному чи судовому порядку та мінімізувати ризики для Клієнта.

Фахівці Адвокатського об’єднання «ВіннерЛекс» надають якісне юридичне супроводження та максимальну гарантію правового захисту суб’єктів господарювання від необґрунтованих податкових перевірок і неправомірних претензій податкових органів.

Податкові адвокати нашого об’єднання надають наступні юридичні послуги:

 

 • вивчення документів та оцінка перспектив судового і адміністративного оскарження;
 • аналіз шляхів і методів вирішення податкових спорів;
 • аналіз рішень податкових органів про призначення податкової
 • перевірки, про притягнення до податкової відповідальності;
 • оскарження актів податкових перевірок;
 • оскарження податкових повідомлень – рішень у адміністративному та судовому порядку;
 • скасування наказів на проведення податкових перевірок (планових/ позапланових);
 • відміна рішень про відмову в реєстрації податкових накладних;
 • відкликання податкових вимог;
 • скасування рішень про арешт майна платників податків;
 • скасування податкових повідомлень-рішень про відмову у бюджетному відшкодуванні ПДВ;
 • скасування рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ;
 • надання індивідуальних податкових консультацій;
 • стягнення збитків і шкоди, заподіяної неправомірними діями посадових осіб податкових органів;
 • розробка правових схем оптимізації оподаткування;
 • представництво інтересів у судах усіх інстанцій.
Фахівці:
prev
next
Чому нам слід довіряти
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні будь-яких податкових проблем.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ володіючи великим досвідом роботи в податкових органах, наші податкові адвокати виграють навіть найскладніші податкові спори.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ беремо участь в розробці податкових законопроектів, проводимо семінари з податкових спорів, є авторами публікацій з податкових спорів в авторитетних виданнях.
ЕФЕКТИВНІСТЬ високий показник вирішених податкових спорів, що підтверджується довірою постійних клієнтів.
СТАБІЛЬНІСТЬ обслуговуємо українські, іноземні та міжнародні бізнес-структури з 2010 року, причому адвокатський стаж партнерів - з 1994 року.
АКЦЕНТ НА ІНДУСТРІЮ враховуємо особливості розвитку і ведення бізнесу конкретного клієнта
Поради адвоката:
prev
next
Відповідь на запитання, які часто задаються
Чи можливе відтермінування податкової перевірки та за яких обставин?

Відтермінування податкової перевірки відбувається у двох випадках. Перший – якщо перед запланованою перевіркою були втрачені документи. У такому випадку протягом 5 днів потрібно повідомити про це контролюючі органи. У разі втрати первинних документів, керівник підприємства повинен письмово повідомити про це правоохоронні органи. Крім того, має бути призначена комісія для встановлення переліку втрачених документів. Вона розслідує причини їх втрати або знищення. Результати проведеної роботи комісія узагальнює в акті, який затверджує керівник підприємства. Копію акта потрібно надіслати до контролюючого органу в 10-денний строк. Платник податків зобов`язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Другий випадок відтермінування податкової перевірки можливий, якщо первинні документи були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов`язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів. Якщо документи було вилучено правоохоронними та іншими органами, терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або забезпечення доступу до них.

Чи потрібно друкувати електронні документи для подання їх під час податкової перевірки ?

Електронний документообіг не вимагає дублювання документів на папері, оскільки підписаний за допомогою кваліфікованого електронного підпису електронний документ, який містить усі обов’язкові реквізити, має ту ж саму силу, що і підписаний від руки паперовий документ.

Нагадаємо, обов’язковими реквізитами первинних та зведених облікових документів, складених у паперовій або в електронній формі, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є наступні: назва документа (форми); дата складання; назва підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції; посади відповідальних осіб; особистий підпис (електронний).

Згідно Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.

У які строки платнику податків необхідно сплатити узгоджене податкове зобов’язання?

При визначенні грошового зобов’язання контролюючим органом платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. При оскарженні рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили. Тобто, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції, за їх наявності, протягом 10 календарних днів, наступних за днем набрання судовим рішенням законної сили.

Також вас може зацікавити
thanks