Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

До антиконкурентних дій відноситься неправомірне використання ділової репутації суб’єктів господарювання, що включає в себе неправомірне використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знаку для товарів і послуг) іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду товару; неправомірне використання товару іншого виробника, порівняльна реклама тощо.

Іншою групою дій, що відносяться до недобросовісної конкуренції, є створення антиконкурентних перешкод суб’єктам господарювання та досягнення неправомірних переваг, що включає в себе поширення неправдивих чи неточних відомостей щодо товарів, які завдають шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання; схилення постачальника до дискримінації покупця; підкуп працівника, посадової особи постачальника чи покупця (замовника), а також поширення інформації щодо товарів та послуг, яка вводить в оману.

Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці за законодавством також відноситься до недобросовісної конкуренції.

Певним видам антиконкурентних дій відповідають свої засоби захисту.

Наприклад, з метою запобігання неправомірному використанню імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг) Вашого товару є отримання свідоцтва на право на знаки для товарів і послуг, прав на зазначення походження товару, здійснення міжнародної реєстрації знаків, приєднання до єдиної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків; реєстрація комерційного найменування.

З метою запобігання неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці можна обмежити доступ до такої інформації та встановити своїм працівникам відповідальність за її розголошення.

У разі, якщо недобросовісна конкуренція вже мала місце, доцільним є звернення зі скаргою до Антимонопольного комітету України чи з позовом до суду про захист порушених прав та інтересів та про стягнення збитків. Іноді доцільним буває і проведення переговорів з недобросовісними конкурентами, направлення на їх адресу листів з вимогою припинити антиконкурентні дії, а також застосовування медіації.

Вчинення недобросовісної конкуренції може потягнути за собою накладення Антимонопольним комітетом України штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації товарів, робіт чи послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає, штраф може бути накладений у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, окрім Антимонопольного комітету України, можуть звернутися також до суду із позовом про відшкодування такої шкоди.

При цьому, в суді Ви маєте довести як розмір шкоди, так і причинно-наслідковий зв’язок між недобросовісною конкуренцією та спричиненою шкодою, що на практиці часто буває доволі складно зробити, у зв’язку з чим для звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди краще звернутися до адвоката, який спеціалізується на цій галузі права.

Кожен із запропонованих вище способів захисту характеризується своїм специфічним рівнем доступності та ефективності для суб’єкта господарювання як на стадії, коли недобросовісна конкуренція  є потенційною небезпекою, так і тоді, коли недобросовісна конкуренція вже мала місце. Також обрання ефективного способу захисту напряму залежить від конкретного виду антиконкурентних дій, які мали місце. Отже, для правильної кваліфікації неналежних дій конкурентів саме як недобросовісної конкуренції та для обрання ефективного способу захисту порушених прав необхідно звернутися до юристів, які спеціалізуються на законодавстві в сфері захисту економічної конкуренції.

Маючи широкий досвід у цій галузі, наші адвокати, за наявності підстав, зможуть кваліфікувати ті чи інші неналежні дії Ваших конкурентів як недобросовісну конкуренцію, а також вжити заходів для запобігання негативним наслідкам таких недобросовісних дій.

Фахівці:
prev
next
АО Winnerlex в питанні припинення недобросовісної конкуренції надає наступні послуги:

  • Надання юридичних консультацій стосовно недобросовісної конкуренції;
  • Юридична оцінка кваліфікація діяльності учасників ринку України щодо наявності чи відсутності в їх діях недобросовісної конкуренції;
  • Аналіз рекламних матеріалів та рекламної кампанії на предмет наявності порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції,
  • Проведення переговорів, направлення письмових звернень з вимогою припинення порушення прав шляхом недобросовісної конкуренції;
  • Розробка методів захисту від недобросовісних дій конкурента;
  • Складання заяв до Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції;
  • Представництво інтересів у Антимонопольному комітеті України під час розгляду справ про недобросовісну конкуренцію;
  • Оскарження рішень Антимонопольного комітету України;
  • Представництво в судах по справам, пов’язаним з недобросовісною конкуренцією та відшкодуванням заподіяної такими діями шкоди.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, допомагаємо компаніям ефективно захищати себе та свій бізнес від неправомірних дій конкурентів
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів з багаторічним досвідом, який надає нам певні переваги у конкурентному середовищі щодо надання подібних послуг
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ добре розуміємось на захисті прав інтелектуальної власності, на об’єкти якої дуже часто посягають конкуренти, стоїмо на позиціях, що формування добросовісних відносин в економічному середовищі є запорукою процвітання не лише наших клієнтів, а й країни взагалі. Боротьба за споживача має набувати цивілізованих форм, а отже здійснюватися виключно в правовому полі
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні юридичних проблем
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на запитання, які часто задаються
Яким чином Антимонопольний комітет має встановлювати факт порушення суб’єктом господарювання торгових або інших чесних звичаїв у своїй діяльності?

Для встановлення факту, що дії суб’єкта господарювання суперечать торговим або іншим чесним звичаям у господарській діяльності, орган АМК у своєму рішенні за результатами розгляду справи має визначити, яке саме правило поведінки, що є звичаєм, порушене суб’єктом господарювання, та встановити з посиланням на докази зміст цього правила.

Що робити, якщо Ви не згодні з рішенням Антимонопольного комітету України, прийнятого за наслідком розгляду справи про недобросовісну конкуренцію?

У випадку, якщо Ви не згодні з рішенням Антимонопольного комітету України, таке рішення, за наявності відповідних підстав, може бути оскаржено до суду.

Що досліджує суд, розглядаючи позов про визнання недійсним рішення АМК про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу?

Розглядаючи позов про визнання недійсним рішення АМК про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу, господарський суд має не встановлювати безпосередньо наявність чи відсутність акту недобросовісної конкуренції з боку порушника, а зобов’язаний перевірити наявність чи відсутність визначених законом підстав для визнання рішення АМК недійсним, тобто перевірити повноту дослідження та обґрунтованість висновків рішення АМК.

Вас також можуть зацікавити:
thanks