Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Митною вартістю товарів, які імпортуються, є вартість товарів, що використовується для визначення розміру митних платежів та встановлення суми зобов’язання імпортера з податку на додану вартість. Митна вартість товару, як правило, базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті продавцю за ці товари.

Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом, а перевіряється митним органом.

Згідно Митного кодексу України основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту є метод за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).

Але на практиці імпортерам далеко не завжди вдається завершити митне оформлення імпортованого товару за митною вартістю, визначеною за основним методом, оскільки митники для підтвердження вартості за ціною договору часто вимагають такі документи, які надати просто неможливо. Як приклад, нерідкими є випадки, коли митники вимагають надання калькуляції виробника щодо вартості виготовлення товару, включаючи навіть вартість сировини. Звісно, що така інформація є комерційною таємницею, і рідко коли який виробник погоджується її розкривати.

У зв’язку з ненаданням додатково витребуваних документів митники роблять висновок про заниження митної вартості товарів та приймають рішення про її коригування у сторону збільшення, використовуючи так звані другорядні методи визначення митної вартості товару: метод визначення вартості за ціною щодо подібних (аналогічних) товарів; резервний метод. Однак рішення митниці про збільшення митної вартості товару у більшості випадків є безпідставними та необґрунтованими.

Справа в тому, що метою діяльності митниці у чималому ступені є справляння митних зборів. Результативність роботи даного органу оцінюється за обсягами сплачених цих самих митних зборів. Тому митники нерідко приймають рішення про збільшення митної вартості товару, виходячи з необхідності виконання «плану» наповнення державного бюджету, коли за визначений проміжок часу та чи інша митниця повинна забезпечити у будь-який спосіб надходження певної суми митних платежів. Тому митники, при визначенні розміру митної вартості товару, необґрунтовано посилаються на те, що ціна імпортованого товару обов’язково повинна відповідати цінам, що склалися на ідентичний товар, поставлений по іншим контрактам між іншими постачальниками та покупцями, або навіть не на ідентичний, а лише подібний (аналогічний) товар. При цьому, при визначенні митної вартості митники посилаються на дані автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, в якій фіксуються митна вартість ідентичних та аналогічних товарів, що імпортувалися раніше. Але враховуючи те, що автоматизована система аналізу та управління ризиками з об’єктивних причин не може містити усієї інформації, що стосується особливостей виробництва товару тим чи іншим виробником, відмінностей у взаєминах між конкретними постачальниками та покупцями, дані автоматизованої системи не можуть мати першочергове значення у порівнянні з наданими декларантом первинними документами на товар.

Коригування митної вартості для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності має негативні наслідки, оскільки призводить до збільшення суми митних платежів та розміру зобов’язання з податку на додану вартість.

На вказаному етапі перед імпортером постає вибір: – чи сплатити всі митні платежі, виходячи зі збільшеної митної вартості, щоб скоріше завершити митне оформлення товару та отримати його у своє розпорядження (адже в більшості випадків простої на кордоні приносять набагато більше збитків, ніж сплата митних платежів у збільшеному розмірі), а рішення про оскарження корегування митної вартості залишити на потім; – або ж не погодитися зі збільшеною митною вартістю, не сплачувати додаткових платежів та одразу оскаржувати рішення про визначення митної вартості. Але у другому випадку є майже стовідсоткова вірогідність того, що імпортер не отримає свій товар до завершення розгляду спору з митницею.

У кожному випадку рішення про обрання способу захисту залежить від конкретних обставин спору, у тому числі від виду товару та можливості його тривалого простою на митному складі, наявності достатньої суми обігових коштів для оплати митних платежів у збільшеному розмірі, існування ризиків сплати значних штрафних санкцій на користь кінцевого отримувача товару у зв’язку із затримкою поставки товару через спір з митниками.

Найбільш ефективним засобом захисту у таких випадках є звернення до адміністративного суду з позовом про визнання неправомірним та скасування рішення про коригування митної вартості, а також про визнання неправомірним та скасування картки про відмову в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Багаторічна успішна практика адвокатів АО WinnerLex по вирішенню митних спорів дозволяє нам проводити ефективне оскарження корегування митної вартості та незаконних рішень митних органів.

Фахівці:
prev
next
ПОСЛУГИ АДВОКАТА ПО ОСКАРЖЕННЮ КАРТОК ВІДМОВИ ТА КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ включають в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

представництво інтересів у судах всіх інстанцій;

оскарження рішень митних органів щодо коригування митної вартості товару;

оскарження карток відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів;

оскарження рішень, дій чи бездіяльності митного органу з приводу визначення коду товару за УКТЗЕД;

оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо повернення митних платежів, помилково або надмірно сплачених до бюджету;

складання запитів, скарг, заяв та інших документів правового характеру для врегулювання митного спору;

юридичний супровід процесу здійснення консультацій з митницею щодо визначення митної вартості;

консультування з приводу оскарження карток відмови та коригування митної вартості товарів.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ одним із напрямів діяльності АО WinnerLex є вирішення спорів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі митних спорів, оскільки метою нашої команди є створення умов для ведення Вашого бізнесу без юридичних бар’єрів.
ДОСВІД команда АО WinnerLex має багатий досвід успішного вирішення великої кількості митних спорів різноманітних категорій та рівнів складності.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ відстеження нами поточних змін у митне законодавство, а також огляд актуальної судової практики адміністративних судів у сукупності з вже накопиченим практичним досвідом супроводження митних спорів дозволяє застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні митних спорів.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності підприємств середнього та великого бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших Клієнтів. Адвокати АО WinnerLex є постійними активними учасниками форумів та семінарів з митного права, тому одними з перших дізнаються про найновіші тенденції у цій галузі.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні митних спорів.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто виникають
Які документи необхідно подавати митникам для підтвердження митної вартості товару?

Основними документами, що підтверджують митну вартість товарів, є:
– декларація митної вартості;
– зовнішньоекономічний договір (контракт), та додатки до нього у разі їх наявності (як приклад, специфікація на поставку конкретної партії товару, яка підлягає митному оформленню);
– рахунок-фактура (інвойс);
– якщо вартість товару вже було сплачено – банківські платіжні документи на підтвердження факту оплати;
– додаткові платіжні, бухгалтерські та інші документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару (наприклад, сертифікат якості товару, прайс-лист продавця, калькуляція вартості товару);
– транспортні (перевізні) документи (CMR);
– ліцензія на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню;
– якщо товар страхувався – страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування.
– копія митної декларації країни відправлення.

Хто визначає та заявляє митну вартість товару, що імпортується?

Заявлення митної вартості товарів здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою під час декларування товарів, а контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється митним органом під час проведення митного контролю і митного оформлення.

Які можуть настати наслідки за результатами здійснення митним органом заходів з метою контролю правильності визначення митної вартості товарів?

За результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів митний орган визнає заявлену декларантом або приймає письмове рішення про її коригування. Як показує практика, коригування митної вартості здійснюється у більшу сторону, що призводить до необхідності сплачувати додаткові кошти при розмитненні товару. При цьому, рішення митного органу про коригування митної вартості товару може бути оскаржено як в адміністративному порядку до митного органу вищого рівня, так і в судовому порядку.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks