Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Здійснення бізнесу в нашій країні ускладняється безперервною низкою питань та задач правового характеру. Тому чи буде прийняте бізнес-рішення ефективним з економічної точки зору, залежить також і від юридичної складової такого рішення. Наприклад, та чи інша угода може здаватися дуже привабливою виходячи з її ціни, але може містити в собі суттєві приховані юридичні ризики, наприклад негативні податкові наслідки. В результаті може виникнути ситуації, коли без проведення професійної юридичної експертизи договорів, угоди, які мали б принести мільйонні прибутки, обертаються мільйонними збитками. Також, при виникненні спору з контрагентом, може бути без проведення належної оцінки всіх наявних обставин та доказів прийняте рішення про найскоріше звернення до суду. Як наслідок, замість очікуваного захисту інтересів в суді можна отримати програшне судове рішення. Якщо планується операція по купівлі бізнесу (M&A), то попереднє проведення правового аудиту об’єкту злиття або поглинання є просто обов’язковою і першочерговою складовою процедури злиття чи поглинання, оскільки такий об’єкт, який планується придбати, може бути обтяжений податковими боргами та заставами, іпотеками, чисельними судовими спорами, багатомільйонними кредитними зобов’язаннями.

Отже, правовий аудит (Due Diligence) являє собою всебічний юридичний аналіз об’єкту оцінювання, як наприклад підприємства та його корпоративної структури, дослідження виникнення та припинення прав на наявні активи (корпоративні права, нерухоме та рухоме майно), оцінка наявних обтяжень вказаних активів, а також аналіз зобов’язань щодо об’єкта дослідження (договірні взаємовідносини, кредитні зобов’язання).

Метою такого аудиту є отримання інформації юридичного характеру, необхідної для прийняття рішень по захисту бізнесу, збільшенню вартості компанії, оптимізації бізнес-процесів.

Проведення юридичного аудиту дозволяє об’єктивно оцінити діяльність підприємств на відповідність вимогам законодавства, доречність вибраної правової моделі бізнесу, наявність та ступінь складності можливих негативних наслідків по господарським операціям, які плануються, або вже були проведені. Правовий аудит також допоможе виявити вже наявні правопорушення для попередження чи мінімізації негативних наслідків майбутніх перевірок з боку відповідних державних органів.

Отже, правовим аудитом є детальне вивчення адвокатами юридичного стану різноманітних об’єктів, які цікавлять замовника аудиту, задля виявлення ризиків правового характеру, пов’язаних з об’єктом аудиту, а також надання рекомендацій для їх ліквідації чи мінімізації. Тому проведення юридичного аудиту можна порівняти з проведенням діагностики стану юридичного «здоров’я» об’єкту аудиту, оскільки легше, швидше і дешевше завчасно виявити та «вилікувати» юридичну «хворобу» на ранній стадії, ніж потім боротися з її тяжкими наслідками.

Адвокатське об’єднання WinnerLex має багатий досвід проведення різнопланових правових аудитів стосовно широкого кола різноманітних об’єктів аналізу.

Фахівці:
prev
next
Правовий аудит (Due Diligence) зокрема може включати наступні послуги:

full-scale DD – повноцінна ретельна перевірка із заглибленням в усі податкові та юридичні ризики;

red-flag DD – має на меті визначити найбільш ризиковані питання, які можуть сильно впливають на умови угоди;

vendor DD – складається з всебічного правового аналізу бізнесу, починаючи з процесу створення та історичного функціонування підприємства;

purchaser DD – здійснює потенційний покупець бізнесу, може відбуватися на різних етапах циклу угод, наприклад під час початку процесу пермовин або для доповнення інших робіт з належної перевірки;

corpotate DD для цілей купівлі-продажу бізнесу, злиття та поглинання (M&A);
перевірка юридичної чистоти угод, які плануються, або вже укладені, у тому числі з приводу землі та іншої нерухомості;

правовий аудит перед початком процедури реорганізації (перетворення), диверсифікації бізнесу;

перевірка діяльності потенційних та існуючих контрагентів;

оцінка перспектив ініціювання судового розгляду спору та вже триваючих судових спорів;

юридичний аудит перед очікуваною перевіркою;

аналіз стану договірних відносин;

правовий аудит стартапів;

перевірка відповідності вимогам закону трудових відносин.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень проблем бізнесу.
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів зі стажем роботи більше 40 років, у тому числі у контролюючих та правоохоронних органах, крупних підприємствах. Наші адвокати націлені на позитивний результат – успішне вирішення поставленого Клієнтом завдання. У своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі. Нашим адвокатським об’єднанням було проведено ряд різноманітних правових аудитів, у тому числі для міжнародного агропромислового холдингу, мережі торгово-розважальних центрів, виробничо-торгівельної меблевої мережі.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ у АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ адвокати АО WinnerLex є висококваліфікованими правниками, які мають багаторічний досвід роботи. Ми розв’язали велику кількість заплутаних юридичних питань, супроводжували багатомільйонні угоди та вигравали для наших Клієнтів найскладніші судові справи.
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє оперативно надати правничу допомогу по різноманітним юридичним питанням
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Кому може бути потрібний дью ділідженс?

Дью ділідженс може бути потрібний потенційному інвестору перед прийняттям рішення про вкладання грошових коштів в той чи інший проект, для перевірки юридичної чистоти об’єкту інвестування. Також проведення юридичного аудиту є доречним перед початком процедури реорганізації (перетворення) компанії, щоб вже на первісному етапі виявити існуючі проблеми та ризики. Так само є доречним проведення правового аудиту перед ініціюванням розгляду в суді крупних судових спорів, з метою оцінки перспектив судового процесу.

Який строк проведення юридичного аудиту?

Строк проведення аудиту та складання письмового висновку від складності та кількості поставлених питань і може складати від двох-трьох робочих днів до декількох тижнів. Строк проведення дью ділідженс може складати навіть декілька місяців у тих випадках, коли на об’єкт дослідження ставиться також об’ємне питання, як правовий аудит виробничо-торгівельної мережі або агропромислового холдингу перед корпоративними злиттями та поглинаннями.

Як відбувається правовий аудит?

Правовий аудит відбувається поетапно, кількість яких залежить від кількості та складності питань, поставлених Клієнтом на дослідження. Як правило, це можуть бути:
• Формування первинного завдання на аудит. Це відбувається, як правило, в ході зустрічі з Клієнтом, шляхом обміну електронними листами • Отримання від Клієнта первинного письмового запиту, направлення від АО WinnerLex відповіді на запит для уточнення переліку питань дослідження. На підставі отриманої відповіді від Клієнта узгоджується завдання на аудит.
• Отримання та первинний аналіз інформації і документів для аудиту. Після узгодження завдання на аудит АО «ВіннерЛекс» запитує у Клієнта перелік інформації та документів, необхідних для проведення аудиту. Після первинного аналізу наданих документів та інформації може бути уточненим завдання на аудит, запитані додаткові необхідні документи та інформація.
• Проведення аудиту. Після отримання всієї необхідної інформації та документів проводиться детальних аналіз об’єкту аудиту. При необхідності, в залежності від виду та об’єкту аудиту, може здійснюватися для проведення перевірки виїзд на обєкти Клієнта, в ході яких перевіряється певна внутрішня документація Клієнта, проводяться зустрічі з працівниками.
• Складання звіту. За результатами проведеного юридичного аудиту складається та надається Клієнту письмовий звіт, в якому описуються завдання на аудит, стан об’єкту, виявлені проблеми та рекомендації щодо їх вирішення.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks