Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Преференційний режим – це особливий пільговий режим здійснення зовнішньоекономічного співробітництва, що надається однією державою іншій без поширення на «треті країни».

Преференційна угода підписується між двома або більше країнами з метою спрощення міжнародної торгівлі між ними шляхом зниження внутрішніх тарифів. В таких випадках країна на одні й ті ж товари встановлює пільгові митні тарифи для торгівлі в зоні преференційної торгівлі та звичайні – для торгівлі з рештою країн.

Починаючи з 1 січня 2016 року умови торгівлі між Україною та ЄС регламентуються положеннями розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціації між Україною та ЄС, а з 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію набула чинності в повному обсязі.

Для того, щоб скористатися преференціями в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, товар має бути походженням з ЄС та відповідати правилам походження, визначеним у Протоколі І Угоди про асоціацію.

Декларант у разі подання до митного органу сертифікату походження товару EUR.1 має право на відновлення преференційного режиму  (вільної торгівлі).

Порядок повернення помилково або надміру сплачених сум платежів зазначено в Митному кодексу України, Податковому кодексу України та Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів № 643.

Адвокати нашого адвокатського об’єднання нададуть детальну письмову консультацію по всіх питаннях, які можуть виникнути з питань відновлення преференційного режиму, повернення помилково або надміру сплачених сум платежів та з інших митних питань.

Відстеження актуальної судової практики по митним спорам та наявність багаторічного досвіду практичного застосування митного законодавства дозволяє нам ефективно оскаржувати в судовому порядку протиправні дії та рішення митних органів. Крім того, після набрання законної сили рішенням суду адвокати нашого об’єднання супроводжують процес повернення клієнту грошових коштів, які було сплачено у зв’язку з безпідставним рішенням митного органу.

Фахівці:
prev
next
ПРАВОВА ДОПОМОГА АДВОКАТА ПО СУПРОВОДУ МИТНИХ СПОРІВ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОГО РЕЖИМУ включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити

представництво інтересів клієнта в судах всіх інстанцій;

оскарження рішень, пов’язаних з відновленням режиму вільної торгівлі (преференційного режиму);

оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів з приводу визначення коду товару за УКТЗЕД;

оскарження рішень, дій чи бездіяльності митного органу з метою повернення митних платежів, помилково або надмірно сплачених до бюджету;

складання запитів, скарг, заяв та інших документів правового характеру для врегулювання митного спору;

складання запитів, скарг, заяв та інших документів правового характеру для врегулювання митного спору;

письмове консультування клієнтів щодо преференційного режиму.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ одним із напрямів діяльності АО WinnerLex є вирішення спорів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі митних спорів, оскільки метою нашої команди є створення умов для ведення Вашого бізнесу без юридичних бар’єрів.
ДОСВІД команда АО WinnerLex має багатий досвід успішного вирішення великої кількості митних спорів різноманітних категорій та рівнів складності.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ відстеження нами поточних змін у митне законодавство, а також огляд актуальної судової практики адміністративних судів у сукупності з вже накопиченим практичним досвідом супроводження митних спорів дозволяє застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні митних спорів.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності підприємств середнього та великого бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших клієнтів. Адвокати АО WinnerLex є постійними активними учасниками форумів та семінарів з митного права, тому одними з перших дізнаються про найновіші тенденції у цій галузі.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні митних спорів.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто виникають
Які органи розглядають спори стосовно преференційного режиму?

Спори з приводу преференційного режиму розглядаються митними органами в адміністративному (досудовому) порядку, а також адміністративними судами. Розгляд справи відбувається за місцезнаходженням митного органу, посадової особи, яка здійснювала розгляд спірного питання. Підпорядкованість таких справ визначена Митним кодексом України.

Якими нормативно-правовими актами передбачено повернення надмірно сплачених митних платежів?

Відповідно до положень статті 301 Митного кодексу України повернення помилково або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України, а також Порядку № 643.

Протягом якого часу декларант може звернутися з відповідною заявою до митного органу про відновлення преференційного режиму?

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви до митного органу про таке повернення протягом 1095 днів від дня здійснення помилкового або надмірного платежу.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks