Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Бізнес-ідеї втілюються в реальність та приносять прибуток в чималій ступені шляхом укладання договорів. Для того, щоб виробити та продати готовий товар, треба укласти договір постачання сировини для виготовлення товару чи комплектуючих для його зборки. Для того, щоб доставити товар кінцевому покупцю, треба укласти з перевізником договір перевезення. Та навіть з покупцем товару також необхідно укласти договір.

Але бувають випадки, коли сторони керуються так званими «понятійними» відносинами в силу особистих стосунків або певної специфіки роботи та не укладають письмові договори. І коли виникають непорозуміння, досить складно вже у стані суперечки довести, що кожна із сторін передбачала та який результат мала намір отримати. В такому випадку робота адвокатів полягає у пошуку доказів та доведенню усіх обставин.

Схвалення правочину можливе у різних формах, зокрема, якщо особа, яку представляють, прямо заявила про це в письмовій формі, або ж шляхом вчинення конклюдентних дій, які свідчать про прийняття до виконання правочину (виплата контрагенту грошової суми, прийняття або передання майна тощо).

Також розповсюдженими в нашій адвокатській практиці є ситуації, коли договори укладаються сторонами без детального аналізу умов, що призводить до того, що підписаний текст договору, який вже є обов’язковим для виконання, суттєво відрізняється від умов, які обговорювалися на переговорах. Нерідко одна сторона, як правило великі підприємства та холдинги, наполягають на укладенні договору у своїй редакції, яка ставить іншу сторону у невигідне становище, мотивуючи це трудністю та тривалістю процесу внесення і погодження змін до договору в їх складній корпоративній структурі та на словах обіцяючи не застосовувати до другої сторони негативні наслідки, передбачені договором.

Але при виникненні конфліктної ситуації, а тим більше – судового спору, застосовуються умови підписаного договору з усіма негативними умовами. В результаті виникають ситуації, коли без проведення професійної юридичної експертизи договорів, угоди, які мали б принести мільйонні прибутки, обертаються мільйонними збитками.

Окрім подібних проблем із контрагентами дуже важливо в договірній роботі опрацьовувати податкові ризики конкретних угод, адже приховані податкові ризики можуть не тільки повністю нівелювати очікуваний економічний ефект, але й призвести до визнання угоди недійсною (або встановлення її нікчемною, фіктивною, безтоварною тощо) податківцями та кримінальної відповідальності осіб, що таку угоду укладали.

Відтак для уникнення вищеописаних та подібних ситуацій до договірної роботи слід залучати висококваліфікованих юристів, які не тільки грамотно проаналізують характер угоди та підберуть відповідну ефективну договірну модель, але й опрацюють угоду на предмет податкових ризиків.

Фахівці:
prev
next
Договірне супроводження АО WinnerLex включає в себе широкий спектр послуг, зокрема:

Консультування з юридичних питань, що виникають в ході договірної роботи на підприємстві;

Участь у переддоговірних переговорах на стороні клієнта;

Складання проектів договорів та зовнішньоекономічних контрактів як індивідуального характеру, так і типового змісту, який клієнт зможе використовувати як шаблон при укладанні у майбутньому подібних правочинів (купівля-продаж, поставка, підряд, оренда, перевезення, надання послуг, кредитні договори, договори застави, поруки, зовнішньоекономічні контракти);

Аналіз на наявність правових ризиків в проектах договорів та зовнішньоекономічних контрактів, наданих клієнтом чи його контрагентом;

Супроводження процедури зміни чи розірвання договорів.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень проблем бізнесу.
ДОСВІД наші адвокати мають багаторічний досвід роботи юристами на великих підприємствах, тому ми володіємо значним досвідом договірної роботи.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ наші адвокати проведуть комплексну правову експертизу договору, виявивши пункти договорів, які ставлять сторони у нерівне положення, створюють умови для уникнення Вашого контрагента від виконання зобов’язання по договору, передбачають надмірні штрафні санкції, викликають негативні податкові наслідки.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ команда АО WinnerLex має багатий досвід успішного вирішення великої кількості господарських спорів, тому ми можемо навіть виявити можливі ризики судових спорів, які у майбутньому можуть виникнути по договору.
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє швидко провести правову експертизу проекту договору.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Який загальний порядок укладання господарських договорів?

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Які правові наслідки того, що після розгляду проекту договору сторонами, та обміну протоколами розбіжностей, договір так і не було укладено?

За загальним правилом, у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).
Але, якщо договір укладається за державним замовленням, ухилення від його укладення є порушенням господарського законодавства і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством. Спори, пов’язані з укладенням договору за державним замовленням, в тому числі при ухиленні від укладення договору однієї або обох сторін, вирішуються в судовому порядку.

Чи допускається зміна або розірвання договорів в односторонньому порядку?

Зміна та розірвання договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks