Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Порушення трудового законодавства в Україні передбачає санкції, які сягають розміру 100 мінімальних заробітних плат, також порушника може бути притягнуто до дисциплінарної, адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності. При цьому такі види відповідальності будуть застосовуватися незалежно один від одного.

При супроводженні процедури оскарження штрафів Держпраці існує багато правових нюансів та особливостей. Так, наприклад. разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування до відповідальності не вживаються. Однак у випадках використання праці неоформлених працівників такі заходи вживаються незалежно від факту усунення виявлених порушень.

На даний час лише судове оскарження є найбільш дієвим інструментом оскарження штрафів Держпраці, відтак залучення професійних адвокатів із трудових спорів надає бізнесу можливість якісно та ефективно самостійно захищати власні права та інтереси.

Звернувшись до професіонала з метою надання юридичного захисту, можна уникнути багатьох проблем і досягнути бажаного результату під час вирішення спору.

Відстояти свої права і оскаржити штрафи Держпраці Вам допоможуть досвідчені адвокати з трудових спорів адвокатського об’єднання «ВіннерЛекс». Ми складаємо ефективний план правового вирішення проблеми в найкоротші терміни та відпрацюємо оптимальну стратегію захисту.

Ми маємо досвід успішного судового оскарження штрафів Держпраці, зокрема за такі порушення:

  • Неоформлені трудові відносини;
  • Перекваліфікація працівників на умовах ЦПД до штатних;
  • Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;
  • Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ;
  • Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;
  • Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці 10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Фахівці:
prev
next
Чому нам слід довіряти
ПРОАКТИВНІСТЬ Бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
НЕСТАНДАРТНИЙ ПІДХІД Знаходимо оптимальну стратегію для досягнення мети клієнта
ПРОЗОРІСТЬ Ми завжди заздалегідь оцінюємо запит клієнта і чітко визначаємо реальні перспективи справи і вартість нашої правової допомоги
ПОРЯДНІСТЬ Ми завжди віддані нашому клієнту, та своєю професійною працею та добросовісним ставленням до роботи робимо максимум для отримання клієнтом бажаного результату.
ПОЗИТИВНА РЕПУТАЦІЯ Підтверджується великою кількістю успішних проектів, а відтак - багаторічним обслуговуванням та рекомендаціями постійних клієнтів.
СТАТУС АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ Захист інформації клієнта в режимі адвокатської таємниці, судова адвокатура і можливість компенсації судових витрат
ПРОФЕСІЙНІСТЬ Адвокатське об’єднання «ВіннерЛекс» досконало вивчає проблему, з якою Ви до нас звертаєтеся, та орієнтується виключно на позитивний результат під час вирішення спору у судовому порядку.
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ Наші фахівці не користуються загальними шаблонами, а підбирають особливий підхід до вирішення спорів будь-якої складності та створюють окрему для кожного Клієнта стратегію захисту інтересів.
ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ Юристи нашої компанії навіть у безнадійному випадку шукають найоптимальніший спосіб вирішення проблеми.
Поради адвоката:
prev
next
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ, ЯКІ ЧАСТО ЗАДАЮТЬ
Що є підставою для застосування штрафів Держпраці?

• Рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;

• Акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади;

• Акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

У якому випадку припис або вимога інспектора праці оскаржується до суду?

Уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу. Справа розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд. В разі негативного результату адміністративного оскарження припис може бути оскаржений до суду в тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.

Коли має сплачуватися штраф Держпраці?

Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.

Також вас може зацікавити
thanks