Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

У зв’язку з тим, що сільське господарство є однією з провідних галузей економіки України, вищі державні органи приділяють багато уваги питанню регулювання оподаткування аграріїв. При цьому, правила оподаткування сільськогосподарських підприємств змінюється майже щороку. Так, держава в певний період часу спочатку намагається стимулювати розвиток аграрного бізнесу, запроваджуючи відповідні податкові пільги для аграріїв. Потім керманичі приходять до висновку, що агробізнес дає замало податкових надходжень до бюджету, посилюючи податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства. Як приклад, спочатку був запроваджений спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського господарства, а потім цей спеціальний режим було скасовано і сільськогосподарські підприємства стали сплачувати ПДВ у загальному порядку.

Система оподаткування суб’єктів, зайнятих у сільському господарстві дуже складна та має багато нюансів. Як приклад, за загальним правилом, сільськогосподарські підприємства є платниками податку на прибуток підприємств. Але сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть бути неприбутковими організаціями. Також, сільськогосподарські підприємства можуть обробляти землю на підставі договорів оренди, де орендодавцями є так звані «пайовики». У цьому випадку орендарі сплачують оренду такому орендодавцю на підставі відповідного договору. Але непоодинокими є випадки, коли аграрні підприємства обробляють землі державної чи комунальної власності. У цьому випадку, в залежності від виду землекористування, аграрії сплачують або земельний податок, або також орендну плату. Також є певні категорії земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Крім того, сільськогосподарські товаровиробники за певних обставин можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності – так званій «четвертій групі», сплачуючи єдиний податок. При цьому, Податковим кодексом України встановлені випадки, коли сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку, зобов’язані перейти на сплату податків і зборів по загальній системі оподаткування.

Зважаючи на складність та постійну зміну системи оподаткування діяльності аграрних підприємств, часом навіть досвідчений бухгалтер не може самостійно розібратися у всіх юридичних нюансах оподаткування, що може призвести до порушення вимог податкового законодавства і, як наслідок – до донарахування сум податкових зобов’язань та застосування штрафних санкцій.

Враховуючи викладені обставини, з метою захисту інтересів свого бізнесу аграріям бажано користуватися юридичними послугами адвокатів, що спеціалізуються на питаннях оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Команда АО «ВіннерЛекс» об’єднала кращих адвокатів, які здійснюють комплексний юридичний супровід діяльності сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств різних галузей агропромислового комплексу, у тому числі в питаннях оподаткування. Наші адвокати розуміють, яким чином ведеться бізнес у аграрному секторі, знають особливості оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств, тому ми пропонуємо найкращі шляхи вирішення юридичних питань.

Фахівці:
prev
next
ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

Консультування з питань оподаткування, виявлення та мінімізація можливих юридичних ризиків пов’язаних зі справлянням податків;

Податкове планування діяльності агробізнесу;

Правовий аудит (Due Diligence) діяльності сільськогосподарських підприємств з податкових питань;

Підбір оптимальних з точки зору оподаткування варіантів здійснення операцій з придбання та відчуження активів (землі та іншої нерухомості, сільськогосподарської техніки, корпоративних прав сільськогосподарських підприємств);

Взаємодія з податковими органами, у тому числі складання відповідей на запити контролюючих органів, супровід податкових перевірок сільськогосподарських підприємств, звернення за індивідуальними податковими консультаціями;

Вирішення податкових спорів між аграріями та податковими органами в адміністративному та судовому порядку.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ адвокатське об’єднання «ВіннерЛекс» спеціалізується на юридичних послугах в аграрній сфері, оскільки здійснює системне юридичне обслуговування (аутсорсинг) ряду аграрних підприємств у різних регіонах країни.
ДОСВІД володіючи великим досвідом роботи в податкових органах, наші правники спроможні вирішувати найскладніші податкові спори.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ спеціалісти нашого адвокатського об’єднання мають успішний багаторічний досвід юридичного супроводу сільськогосподарського бізнесу, забезпечили юридичну складову під час втілення комплексних бізнес-проектів. Ми вміємо вирішувати нетипові проблеми та надскладні питання з оподаткування сільськогосподарських підприємств.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ відстеження нами поточних змін у законодавство у сукупності з вже накопиченим досвідом податкового консалтингу аграрних компаній дозволяє нам застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні юридичних питань, що виникають перед агробізнесом.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні проблем юридичного характеру, які постають перед сільськогосподарськими компаніями.
Советы юриста
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Чи зобов’язаний відповідати на запит контролюючого органу, якщо він не відповідає вимогам Податкового кодексу України?

Платник податків, який отримав від контролюючого органу запит, який не відповідає вимогам Податкового кодексу України, звільняється від обов’язку відповіді на такий неналежний запит.

Який існує порядок оскарження незаконних дій чи бездіяльності з боку податківців, а також рішень контролюючих органів?

Платник податків може здійснити оскарження відповідних дій, бездіяльності та рішень в адміністративному порядку до вищого контролюючого органу або в судовому порядку. При цьому, платник податків після завершення процедури адміністративного оскарження, яке є досудовим порядком вирішення спору, може звернутися з позовом до суду.

Чи є випадки, при яких продаж земельної ділянки не оподатковується?

Продаж земельної ділянки фізичною особою не оподатковується за умови одночасного існування трьох обставин в їх сукупності:
– якщо платник податку – продавець земельної ділянки протягом звітного податкового року не здійснював операцій з відчуження інших об’єктів нерухомості (у тому числі будинку, квартири, іншої будівлі);
– якщо площа земельної ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної Земельним кодексом України залежно від її призначення
– якщо земельна ділянка перебуває у власності платника податку понад три роки (окрім випадку отримання земельної ділянки у власність в порядку спадкування).
У всіх інших випадках операція з продажу земельної ділянки фізичною особою оподатковується податком на прибуток.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks