Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Відповідно до законодавства Антимонопольний комітет України має повноваження вимагати від фізичних та юридичних осіб надавати інформацію – відомості у будь-якій формі та вигляді, які збережені на будь-яких носіях (листування, книги, помітки, ілюстрації, карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми, фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості.

За загальним правилом запити АМКУ можуть бути направлені під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки тощо. Але також АМКУ може направляти запити широкому колу осіб стосовно не тільки можливих порушень, а в рамках дослідження певних сегментів ринку або конкурентного середовища.

При цьому за неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені строки накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Наша практика свідчить, що при наданні відповіді на запити АМКУ є якнайменш 2 точки особливої уваги:

  1. Законом «Про Антимонопольний комітет України» не встановлено вичерпного переліку питань, по яким АМКУ може звертатися із відповідними запитами. Більш того, АМКУ дозволено  запитувати будь-який обсяг інформації, включаючи відомості, що містять банківську та комерційну таємницю та інформацію з обмеженим доступом, правомірність чого неодноразово підтверджено Верховним Судом. Відтак зазвичай об’єм запитуваної інформації є дуже великий, наприклад, нещодавно нами був поданий пакет документів у 49 томів як відповіді на 33 запитання у запиті. Тому потрібно бути вкрай уважними для подання усіх необхідних документів для уникнення штрафних санкцій.
  2. На законодавчому рівні не встановлено строків для надання відповіді на такі антимонопольні запити. Тому такі строки встановлюються індивідуально працівниками АМКУ при складанні вимог, і часто для того якісно підготувати відповідь та сформувати належним чином завірені копії такі строки об’єктивно замалі. Ми рекомендуємо завжди подавати клопотання про продовження таких строків, але потрібно мати на увазі що сам факт такого подання строки не зупиняє, і є завжди вірогідність того, що клопотання не задовільнять і потрібно буде вкладатися у визначені в запиті строки.

Також необхідно визначитися як правильно надати необхідну інформацію, щоб не нашкодити ані собі, ані своїм контрагентам, для чого потрібно провести певну юридичну роботу та оцінку можливих ризиків.

Тому пропонуємо вже на стадії отримання запиту та вимоги від Антимонопольного комітету України не гаяти часу та звертатися за професійною допомогою до нашого адвокатського об`єднання з метою визначення правомірності надісланого запиту, визначення терміну щодо надання відповіді на нього, можливості та доцільності його продовження, визначення конкретного обсягу та змісту запитуваної інформації, а також порядку та способу її надання.

Наша компанія готова надати послуги з підготовки відповідей на вимоги та запити Антимонопольного комітету України та у разі наявності відкритих проваджень – допомогти знизити ризики штрафних санкцій.

Фахівці:
prev
next
АО WinnerLex в питанні підготовки відповідей на запити АМК  надає  наступні послуги:

  • Юридичний аналіз вимоги від АМКУ на наявність правових підстав для її надсилання;
  • Консультування усне та/або письмове щодо змісту, обсягів та строків надання запитуваної інформації;
  • Складення та оформлення відповіді на інформаційний запит від антимонопольних органів;
  • Продовження строків для надання відповіді;
  • Захист суб’єктів господарювання від притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції в частині неподання інформації, подання її в неповному обсязі та/або з порушенням встановлених строків, подання недостовірної інформації антимонопольним органам.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, допомагаємо компаніям ефективно захищати себе та свій бізнес від неправомірних рішень
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів з багаторічним досвідом, який надає нам певні переваги у конкурентному середовищі щодо надання подібних послуг
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ професійно надаємо допомогу під час складення відповідей на інформаційні запити від АМКУ щодо їх структури, змісту, повноти та належності, що є запорукою та превентивним заходом проти подальших судових процедур, пов’язаних із притягненням до відповідальності за порушення вимог органів АМКУ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають репутацію професіоналів, тому що мають достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні проблем юридичного характеру кожному клієнту
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Чи передбачена антимонопольним законодавством певна форма витребування АМКУ інформації від суб’єктів господарювання?

Ні. Закон не визначає певної форми витребування інформації, у зв’язку з чим його може бути здійснено в будь-якій письмовій формі, крім тієї, щодо якої є пряма заборона закону.

Чим загрожує неподання інформації суб’єктом господарювання інформації на повторний запит органу АМКУ? Чи правомірні дії АМКУ щодо притягнення суб’єкта господарювання до подвійної відповідальності у такому разі за одне й те саме порушення?

Факти неодноразового неподання одним і тим самим суб’єктом господарювання інформації на запити органу Антимонопольного комітету України не є триваючим порушенням у розумінні статті 42 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, а являють собою самостійні (окремі) порушення законодавства про захист економічної конкуренції

За змістом приписів пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» кожне неподання у встановлені строки суб’єктом господарювання необхідної інформації на вимогу органів АМК є самостійним окремим правопорушенням, яке тягне за собою відповідальність. Неподання суб’єктом господарювання своєчасно (в  установлені двічі строки) відповідної інформації є двома окремими порушеннями, що є підставою для притягнення до відповідальності за кожне таке порушення.

Чи може АМКУ надіслати вимогу про надання інформації підприємству, яке не є учасником справи про порушення антимонопольного законодавства?

Так, може. Законодавство не обмежує коло осіб, у яких органами Комітету може бути витребувана інформація, лише тими особами, які беруть участь у справі як відповідачі чи треті особи. Вимоги про надання інформації можуть направлятися будь-яким особам, які можуть мати відомості, необхідні для здійснення Комітетом своїх повноважень, у тому числі і не пов’язаних із розглядом заяв (справ) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Вас також можуть зацікавити
thanks