Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Отримання підприємством офіційного запиту податкового органу про надання податкової інформації свідчить про те, що підприємство з тієї чи іншої причини потрапило в поле зору податкової. Тому юридично грамотно складені відповіді на запити податкових органів можуть запобігти настання для підприємства різноманітних негативних наслідків.

Чинне законодавство передбачає два види запитів, які підприємство може одержати від податкового органу.

По-перше, письмовий запит податкова має право направити як контролюючий орган у сфері оподаткування з огляду на положення пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України. Серед передбачених ПКУ підстав для надсилання таких запитів найчастіше податкові органи посилаються на виявлення фактів, що свідчать про порушення податкового законодавства, а також на проведення зустрічних перевірок. Є також інші підстави, коли податкова може направити підприємству письмовий запит про надання інформації. Зазвичай податковий запит про надання інформації містить вимоги про надання податкової інформації в розрізі певних контрагентів з наданням копій всієї первинної документації за певний період або за весь період роботи з відповідним контрагентом. За загальним правилом ненадання відповідей на запити з поясненнями та необхідними документами або надання відповіді після закінчення 15-денного терміну на відповідь є підставою для проведення документальної позапланової податкової перевірки (пункт 78.1.1 статті 78 Податкового кодексу України).

Іншим видом податкових запитів, які може отримати підприємство, є запити податкової міліції як органу слідства у справах про податкові злочини. Такі запити надсилаються на підставі статті 93 Кримінального процесуального кодексу України та є способом збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному провадженні. У деяких ситуаціях підготовка відповідей на запити податкових органів у порядку статті 93 КПК України вже стає елементом вироблення спільної позиції захисту як підприємства, так і його керівників у кримінальному провадженні, оскільки за таким запитом може слідувати і тимчасовий доступ до речей і документів, і обшук , і виклики на допити керівників та співробітників як свідків. З цього випливає, що відповіді на такі запити податкової вимагають ще більшої уваги та професіоналізму не лише у сфері податкового права, а й у сфері захисту у кримінальному процесі.

Юридично грамотний аналіз податкових запитів дозволяє визначити, як правильно дати відповіді на запити податкових органів, чи є запит законним та обґрунтованим, як правильно відповідати чи взагалі не відповідати на запити, які документи можна і потрібно надавати чи взагалі нічого не потрібно надавати, та найголовніше – коли можна правильно і без наслідків для підприємства та його керівництва уникнути проведення позапланової перевірки у разі реагування на запит податкової.

Податкові адвокати Адвокатського об’єднання WinnerLex розробили ефективні засоби захисту клієнтів при отриманні податкових запитів, які зводять до мінімуму ризики проведення позапланової податкової перевірки, а також позитивно впливають на ділову репутацію клієнтів як контрагентів з високим ступенем захисту конфіденційної інформації. Ми також маємо великий досвід захисту бізнесу в рамках кримінального провадження. Тому наші адвокати можуть скласти відповіді на запити будь-яких податкових органів швидко та професійно.

Фахівці:
prev
next
Ми надаємо допомогу у складанні наступних відповідей на запити:

що надаються в межах податкової перевірки;

по взаємовідносинам з певними контрагентами;

у разі проведення зустрічної звірки;

для визначення рівня звичайних цін на товари;

якщо подано скаргу про ненадання або порушення правил заповнення податкової накладної;

у випадках виявлення фактів про порушення податкового, валютного та іншого законодавства;

якщо виявлено недостовірність даних у податкових деклараціях.

Чому нам слід довіряти
Оперативність «швидка юридична допомога» при виникненні будь-яких податкових проблем.
Стабільність обслуговуємо українські, іноземні та міжнародні бізнес-структури з 2010 року, причому адвокатський стаж партнерів - з 1994 року
Акцент на індустрію враховуємо особливості розвитку і ведення бізнесу конкретного клієнта
Компетентність володіючи великим досвідом роботи в податкових органах, наші податкові адвокати виграють навіть найскладніші податкові спори.
Професіоналізм беремо участь в розробці податкових законопроектів, проводимо семінари з податкових спорів, є авторами публікацій з податкових спорів в авторитетних виданнях.
Ефективність високий показник вирішених податкових спорів, що підтверджується довірою постійних клієнтів.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задають
Якщо фіскальний орган посилається у своєму запиті про надання документів на п.п.20.1.6 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, чи правомірно це?

Законодавець вкладав в цю норму дещо інший сенс, ніж застосовується на практиці контролюючими органами. Так, дана норма передбачає право контролюючого органу запитувати і вивчати первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, але тільки під час проведення перевірок.

Чи має фіскальний орган, посилаючись на п п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, провести документальну позапланову перевірку?

Тільки в тому випадку, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту;
Однак це відбувається тоді, коли за результатами перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Яким чином контролюючим органом вручається запит платнику податків?

Запит вважається належним чином врученим платнику податків, якщо його надіслано за адресою платника податків (місцезнаходження, податкова адреса) рекомендованим листом із повідомленням про вручення або надано особисто під підпис платнику, його посадовій особі. А в разі направлення запиту в електронному вигляді з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку з накладенням електронного цифрового підпису податкової – у разі надходження сформованого програмним забезпеченням повідомлення про доставку.

Також вас може зацікавити
thanks