Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Міжнародний комерційний арбітраж (МКА) є альтернативним, стосовно державних судів, способом вирішення спорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зазвичай передачу можливих спорів на розгляд міжнародному комерційному арбітражу досвідчені сторони передбачають на стадії укладення угод у сфері міжнародної торгівлі. Міжнародні комерційні арбітражі можуть бути як постійно діючими, так і створюватись для вирішення конкретного спору.

Вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі має безліч переваг перед розглядом справ у державних судових органах. У світі існує багато міжнародних комерційних арбітражів, за правилами яких сторони міжнародних контрактів у сфері торгівлі різними видами продукції, будівництва тощо можуть довірити вирішення своїх спорів. Практично всі вони мають високий рівень довіри, а їх арбітри — високий рівень професійності.

Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія діють також при Торгово-промисловій палаті України. Їх діяльність регулюється відповідним Законом України та затвердженими цим Законом Положеннями.

Успіх передачі справи на розгляд міжнародного комерційного арбітражу починає формуватися вже на стадії підготовки й укладання контракту з іноземним партнером.Для цього до контракту має включатися арбітражна угода — особливі умови, які посвідчують дійсні наміри сторін щодо вибору органу міжнародного комерційного арбітражу, процедури, за якою буде розглядатися спір, місця розгляду спору, кількість арбітрів тощо.

У випадку суттєвих недоліків арбітражна угода може бути визнана недійсною або такою, що не може бути виконана. В такому випадку за відсутності нової угоди сторін про передачу спору на розгляд МКА, спір буде необхідно передавати на розгляд державних судів у відповідності до правил вибору територіальної юрисдикції за нормами міжнародного приватного права.

Міжнародний комерційний арбітраж є третейським судом, проте, має особливий статус, адже розглядає спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають у процесі здійснення зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків.

Фахова правова допомога адвоката в міжнародному комерційному арбітражі вимагає наявності знань міжнародного права, практики його застосування, а також застосування під час вирішення спору права інших країн, якому можуть бути підпорядковані умови договору.

Адвокати з міжнародного комерційного арбітражу нашого адвокатського об’єднання мають необхідний успішний досвід правової допомоги в справах з іноземним елементом.У разі незгоди з рішенням міжнародного комерційного арбітражу, відповідна сторона також може оскаржити його до суду відповідної держави, на території якої знаходиться арбітражна установа.

Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України можуть бути оскаржені шляхом подання відповідної заяви до суду апеляційного суду загальної юрисдикції за місцем їх знаходження.

Оскільки міжнародний комерційний арбітраж не є державним інститутом, то виконання його рішень можливо після проведення процедури визнання такого рішення державним судом країни, де має бути здійснено виконання, що також потребує фахової правової допомоги адвоката.

Примусове виконання рішень МКАС при ТПП України на території України також вимагає його визнання українським судом загальної юрисдикції з подальшим наданням виконавчого документа.

Фахівці:
prev
next
ЗВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАШИХ ЮРИСТІВ ПО МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖУ ВИ ОТРИМАЄТЕ НАСТУПНІ ПРОФЕСІЙНІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

На етапі укладання зовнішньоекономічного контракту:

складання арбітражних угод для ЗЕД контрактів та юридичні консультації стосовно вибору оптимальних умов арбітражних угод з урахуванням специфіки виконання контракту;

аналіз умов арбітражних угод, запропонованих вашим контрагентом, їх коригування у відповідності з інтересами вашої компанії.

На етапі виникнення та вирішення спору в арбітражі:

аналіз ЗЕД контракта на предмет умов вирішення спорів, наявності підстав для передачі спору в міжнародний арбітраж або до державного суду;

формування документальної доказової бази (визначення, підбір та отримання документів та інших доказів);

складання позову до міжнародного арбітражного суду;

складання і подання всіх інших необхідних процесуальних документів;

представництво інтересів клієнта під час розгляду справи в арбітражі;

оскарження рішення міжнародного комерційного арбітражу за наявності  відповідних підстав.

На етапі виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу:

подання заяви про скасування рішення МКАС при ТПП до суду загальної юрисдикції;

представництво інтересів в процесі визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу на території України;

організація виконання рішення арбітражу на території інших держав.

Наші професійні переваги
Професійність адвокати нашого об’єднання мають великий практичний досвід вирішення спорів, а також в постійному режимі слідкують за змінами законодавства і розвитком практики судів різних інстанцій, приймають участь в різних заходах підвищення кваліфікації
Лояльність наші фахівці надають попередню консультацію безкоштовно та зв’язатися з ними можна будь-яким зручним для Вас способом: за допомогою телефону, шляхом написання листа на електронну пошту, особистим візитом до офісу компанії
Ефективність спеціалісти Адвокатського об’єднання «ВіннерЛекс» включаються до роботи на будь-якому її етапі та налаштовані виключно на позитивний для Клієнта результат
Відповіді на запитання, які часто виникають
За яких умов суб’єкт господарювання може звернутися до Міжнародного комерційного арбітражу?

За умов наявності в контракті або договорі арбітражної угоди або окремого арбітражного договору, спір між сторонами буде вирішуватися Міжнародним комерційним арбітражем.

Які спори вирішує Міжнародний комерційний арбітраж?

Зазначений орган вирішує спори, що виникають з цивільно-правових відносин, пов’язаних із здійсненням міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва.

Чи мають право державні суди вирішувати спори, що є предметом арбітражної угоди?

Так, але лише у випадку, коли така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks