Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Митні органи мають право перевіряти документи та відомості, які надаються під час переміщення товарів через кордон, пересвідчуватися у правильності обліку товарів, що переміщуються через митний кордон чи перебувають під митним контролем. Митники мають право здійснювати перевірку законності ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності нарахування та повноти сплати митних платежів; перевірку відповідності фактичної кількості ввезених товарів, транспортних засобів комерційного призначення відомостям, заявленим у митній декларації. За результатами таких перевірок складається акт, один примірник якого надається суб’єкту, що перевірявся.

Окрім того, Митним кодексом передбачена така форма контролю як документальна перевірка дотримання вимог законодавства з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Предметом такої перевірки є правильність заповнення митних декларацій, декларацій митної вартості та дослідження достовірності зазначених у них даних, інспектування законності ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України або за межі території вільної митної зони, а також перевірка своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Документальні перевірки дотримання вимог законодавства з питань митної справи, бувають як плановими виїзними перевірками, які передбачені в плані-графіку та можуть проводитися не частіше одного разу на 12 місяців, так і позаплановими виїзними перевірками, коли вони не передбачені відповідними і може проводитися за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених Митним кодексом України. Як приклад, підставами для проведення позапланової виїзної перевірки є виявлення фактів порушення підприємством вимог законодавства з питань митної справи, не подання в установлений строк митної декларації, початок процедуру припинення підприємства та відкриття провадження у справі про визнання підприємства банкрутом.

При проведенні документальної митної перевірки суб’єкт, що перевіряється, зобов’язаний надати повний пакет документів з достовірними даними та підтвердженням того, що нарахування та сплата митних платежів були проведені в повному обсязі.

Адвокати АО WinnerLex можуть забезпечити повний супровід митних перевірок дотримуючись вимог законодавства з питань митної справи, від її початку і до оскарження в суді негативних наслідків, застосованих до підприємства за результатами перевірки.

Багаторічна успішна практика наших адвокатів по вирішенню митних спорів дозволяє ефективно здійснювати супровід митних перевірок та оскаржувати незаконні рішення, прийняті після проведених перевірок дотримання вимог законодавства з питань митної справи.

Фахівці:
prev
next
ДОПОМОГА АДВОКАТА ПО СУПРОВОДУ МИТНИХ ПЕРЕВІРОК включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

підготовка підприємства до документальної перевірки;

надання консультацій під час проведення перевірок;

представництво інтересів у судах всіх інстанцій у спорах, що вникають за результатами проведених перевірок;

оскарження рішень, прийнятих після проведення перевірок;

складання запитів, скарг, заяв, роз’яснень та інших документів правового характеру під час проведення перевірок;

консультування з приводу можливих наслідків за результатами документальних перевірок, у тому числі донарахування грошових зобов’язань та застосування штрафних санкцій.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ одним із напрямів діяльності АО WinnerLex є вирішення спорів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі митних спорів, оскільки метою нашої команди є створення умов для ведення Вашого бізнесу без юридичних бар’єрів.
ДОСВІД команда АО WinnerLex має багатий досвід успішного вирішення великої кількості митних спорів різноманітних категорій та рівнів складності.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ відстеження нами поточних змін у митне законодавство, а також огляд актуальної судової практики адміністративних судів у сукупності з вже накопиченим практичним досвідом супроводження митних спорів дозволяє застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні митних спорів.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності підприємств середнього та великого бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших Клієнтів. Адвокати АО WinnerLex є постійними активними учасниками форумів та семінарів з митного права, тому одними з перших дізнаються про найновіші тенденції у цій галузі.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні митних спорів.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто виникають
Які строки проведення документальних перевірок?

Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться органами доходів і зборів з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України.

За загальним правилом тривалість документальної виїзної перевірки не повинна перевищувати 30 робочих днів, але за наявності підстав, передбачених законом, строк проведення документальної виїзної перевірки може бути продовжений наказом відповідного органу не більше ніж на 15 робочих днів.

Які наслідки можуть настати за результатами проведеної документальної перевірки?

За результатами документальної перевірки складається акт, який є підставою для самостійного визначення відповідним органом суми грошового зобов’язання підприємства щодо сплати митних платежів, а також для вжиття заходів, які передбачено законами України (штраф, пеня тощо).

Як уникнути негативних наслідків від документальних перевірок на підприємстві?

Документальні перевірки можуть проводитися на кожному підприємстві, який має справу з митними платежами та розмитненням товарів, які ввозяться на територію України, тому уникнути їх проведення є доволі проблематичним. Однак, негативні наслідки таких документальних перевірок можна мінімізувати шляхом підготовки митних документів без помилок, вірного заповнення декларацій, платіжних доручень та внесення достовірних даних до них.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks