Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Як ринок, що розвивається, Україна становить інтерес для іноземних інвесторів, не дивлячись на те, що часто непросто зорієнтуватися в українському законодавстві та мінливих політичних реаліях, прорахувати ситуацію і зробити правильний комерційний прогноз. Супровід іноземних інвестицій в Україні можливо впрваджувати в різних формах: шляхом придбання корпоративних прав чи цінних паперів вже існуючих підприємств, а також через заснування нових підприємств з іноземним капіталом.

Не дивлячись на спосіб здійснення інвестиційного проекту, запорукою його успішної реалізації в Україні є наявність надійного юридичного радника, з гарною репутацією та великим практичним досвідом. Інвестори повинні розуміти, що входять на специфічний ринок, де діє своя унікальна правова система, свої звичаї ділового обороту, є специфіка в менталітеті контрагентів, чиновників, працівників.

Професійний юридичний супровід є необхідним на будь-якій стадії інвестиційного проекту.

Так, при придбанні корпоративних прав в існуючому підприємстві, є необхідним проведення юридичного due diligence належного володіння корпоративними правами, відсутності ризиків пред’явлення вимог про витребування таких корпоративних прав третіми особами, відсутності арештів чи інших обмежень розпорядження такими корпоративними правами.

Також підлягає ретельному аналізу чистота і належне юридичне оформлення активів підприємства, наявність та стан виконання зобов’язань, наявність судових суперечок та їх перспективи та інші можливі ризики для об`єкта угоди.

При придбанні частки корпоративних прав підприємства, коли поряд з іноземним інвестором залишається інший партнер, обов`язковим є проведення аналізу корпоративної структури підприємства з точки зору захисту прав інвестора в подальших відносинах між співвласниками під час управління підприємством.

Потрібно також проведення аналізу можливих схем грошових транзакцій для оплати придбаних корпоративних прав та дотримання вимог антимонопольного законодавства. Важливим етапом інвестування в корпоративні права є складання інвестиційної угоди з придбання корпоративних прав для належного закріплення усіх домовленостей сторін та повного захисту інтересів інвестора.

Етап реалізації інвестиційної угоди також потребує юридичного супроводу з метою забезпечення фактичного набуття інвестором права власності на корпоративні права та виконання усіх інших умов угоди.

Юридичний супровід інвестиційного проекту із заснування нового підприємства на території України також потребує значного професіоналізму юридичного радника, оскільки передбачає вже на початку розробку детальної схеми роботи підприємства, яка має враховувати питання корпоративного управління, оптимальну схему оподаткування діяльності, питання нерухомості чи земельного користування, якщо для роботи підприємства потрібен виробничий майданчик, отримання необхідних дозволів та ліцензій.

Перед іноземним інвестором можуть також постати безліч інших юридичних питань, вирішення яких буде мати значення для здійснення діяльності. Наприклад, у випадку необхідності введення до складу органів управління підприємством іноземних менеджерів, потрібним є завчасне отримання відповідних дозволів на працевлаштування.

Команда АО WinnerLex має необхідний досвід та професійний рівень для того, щоб здійснювати юридичний супровід інвестиційних проектів будь-якої складності на території України, починаючи з консультування з питань відкриття та ведення бізнесу в Україні, здійснення інвестицій в різні галузі економіки нашої країни і їх захисту, у тому числі, з питань реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями та представництв іноземних компаній, отримання дозволів та ліцензій, угод M&A.

АО WinnerLex забезпечує підготовку і розробку інвестиційних угод та інвестиційних проектів, супроводжує такі проекти від стадії розробки до їх здійснення.

У сфері юридичного супроводу будівельного бізнесу ми допомагаємо в отриманні земельних ділянок в оренду, отриманні дозвільної документації, укладенні супутніх будівництву договорів.

АО WinnerLex здійснює юридичну підтримку іноземної інвестиційної діяльності в Україні шляхом супроводу поточної господарської діяльності підприємств з іноземними інвестиціями з урахуванням специфіки кожної галузі.

У випадку виникнення спірних ситуацій, команда адвокатів WinnerLex надійно захистить права та інтереси, а також власність іноземного інвестора в позасудовому порядку, в судах всіх інстанцій, а також у відносинах з державними органами, в тому числі, правоохоронними.

Фахівці:
prev
next
СУПРОВІД ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ включає в себе наступні послуги:

надання письмових консультацій щодо порядку здійснення іноземних інвестицій;

проведення правової оцінки інвестиційних проектів з точки зору юридичної безпеки інвестора та доцільності участі у інвестиційних проектах;

підготовка рекомендацій щодо адаптації бажаних для інвестора бізнес-моделей до правового середовища України;

консультування іноземних компаній з питань вибору оптимальної структури господарської діяльності на території України;

правовий аудит підприємств, об’єктів інвестування;

забезпечення дотримання антимонопольного законодавства при злитті та поглинанні, у тому числі, шляхом погодження концентрації з Антимонопольним комітетом України;

консультування з питань оподаткування іноземних компаній в Україні;

розробка комплексу заходів, необхідних для дотримання Клієнтом законодавства про трансфертне ціноутворення;

консультування іноземних компаній з питань валютного, корпоративного, господарського, трудового законодавства України;

судовий захист прав та інтересів іноземних інвесторів в Україні;

правовий аутсорсинг (юридичне абонентське обслуговування) підприємств з іноземним капіталом.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ одним із напрямів нашої діяльності є вирішення правових питань, пов’язаних із інвестиційною діяльністю, оскільки метою нашої команди є створення умов для ведення Вашого бізнесу без юридичних бар’єрів
ДОСВІД наша команда має багатий досвід успішного вирішення великої кількості правових питань, пов’язаних із інвестиційною діяльністю
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ відстеження нами поточних змін у законодавство, що регулює інвестиційну діяльність, а також огляд актуальної судової практики у сукупності з вже накопиченим практичним досвідом супроводження спорів дозволяє застосувати комплексний і завжди актуальний підхід
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження інвестиційних проектів
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні правових питань, пов’язаних із інвестиційною діяльністю
Поради адвоката:
prev
next
ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks