Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Створення, провадження поточної діяльності та перетворення (реорганізація) юридичних осіб різних організаційно-правових форм, особливо товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств, неможливе без застосування корпоративного права, оскільки саме ця галузь регулює правовий статус, порядок створення, здійснення діяльності та навіть ліквідації цих юридичних осіб.

Від того, наскільки майстерно з юридичної точки зору побудована корпоративна структура Вашого бізнесу, залежить ефективність прийняття навіть таких здавалося б не маючих відношення до корпоративного права питань, як укладання договорів. Наприклад, коли в статуті товариства з обмеженою відповідальністю вказано, що питання укладання директором договору на суму, що перевищує, скажемо, 100 000 гривень потребують попередньої письмової згоди загальних зборів учасників товариства, кількість яких складає шість чи більше осіб, половина з яких мешкає в різних регіонах країни, то проведення кожного разу загальних зборів учасників для схвалення кожного такого договору може стати значною проблемою. Управління діяльністю акціонерного товариства з точки зору корпоративного права є найскладнішим питанням у порівнянні з управлінням підприємствами інших організаційно-правових форм, наприклад тих же товариств з обмеженою відповідальністю, оскільки потребує періодичного проведення загальних зборів акціонерів, побудови та налагодження роботи складної структури управління товариством із наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, погодження значного рядку дій з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, взаємодії з Національним депозитарієм України. Тому, при створенні нових юридичних осіб одним із визначальних питань є вибір оптимальної організаційно-правової форми в залежності від кількості бізнес-партнерів, взаємин між ними, видів підприємницької діяльності, якими планується займатися.

Не обходиться без юристів, які спеціалізуються на корпоративному праві, і такі процеси, як злиття та поглинання бізнесу (так звані merger and acquisition), оскільки потребують, по-перше, проведення правового аудиту компанії, що продається (due diligence), а по-друге, вимагають правильного оформлення та реалізації самої угоди про злиття або поглинання.

Допущення юридичних помилок по переліченим вище та іншим питанням приводить до виникнення між учасниками корпоративних відносин, як приклад, між акціонерами та виконавчим органом, або між різними органами товариства, конфліктів – корпоративних спорів, які підлягають вирішенню в господарських судах у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

Таким чином, є очевидним, що грамотне вирішення будь-якого корпоративного питання потребує допомоги відповідних юристів-професіоналів.

Наші спеціалісти розроблять для Вас оптимальну схему органів управління організацією, підготують статутні та інші необхідні внутрішні документи, зареєструють створення юридичної особи, вирішать питання з приводу виходу старих та входу нових учасників товариства, супроводять процес злиття та поглинання бізнесу, організують взаємодію між товариством та його акціонерами (учасниками), налагодять взаємодію з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним депозитарієм України. У разі ж виникнення корпоративних спорів професіонали АО WinnerLex якісно відстоять інтереси своїх Клієнтів в судах.

Основною метою нашої роботи з юридичного забезпечення підприємницької діяльності підприємств є комфортне ведення бізнесу нашими Клієнтами без їх відволікання на питання, які можуть бути вирішені компетентними юристами, оскільки ціллю нашої команди є створення умов для ведення Вашого бізнесу без юридичних бар’єрів. З цієї причини в своїй роботі ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб оперативно прогнозувати можливі правові ризики у бізнес-проектах наших Клієнта та мінімізувати їх негативні наслідки.

АО WinnerLex здійснює як систематичну комплексну правову підтримку поточної діяльності бізнес-структур Клієнтів на постійній основі, так і юридичний супровід під час реалізації окремих корпоративних проектів.

Фахівці:
prev
next
Послуги
ЧОМУ НАМ СЛІД ДОВІРЯТИ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного спрямування, тому акумулюємо напрацювання ефективних рішень корпоративних питань.
ДОСВІД наша компанія об'єднує адвокатів зі стажем роботи понад 40 років, у тому числі на крупних підприємствах, в акціонерних товариствах та групах компаній, тому ми розуміємо корпоративні нюанси із середини.
ЕФЕКТИВНІСТЬ високий показник позитивно вирішених різноманітних юридичних задач, у тому числі корпоративних спорів, підтверджується довірою наших постійних Клієнтів.
НЕСТАНДАРТНИЙ ПІДХІД знаходимо оптимальну стратегію з використанням нестандартних прийомів для досягнення цілей Клієнта.
ПРОЗОРІСТЬ ми завжди заздалегідь оцінюємо запит Клієнта і визначаємо реальні перспективи можливості позитивного вирішення питання і вартість нашої правової допомоги.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ персоніфікована і повна участь у кожному проекті відповідальних партнерів і радників.
СТАТУС АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ захист інформації Клієнта в режимі адвокатської таємниці; наявність права направлення обов’язкових для відповіді адвокатських запитів з метою отримання інформації, потрібної для вирішення питання Клієнта; компенсації судових витрат на правову допомогу адвоката у випадку необхідності звернення до суду.
ЛОЯЛЬНІСТЬ для постійних Клієнтів застосовуємо гнучку систему знижок і вводимо індивідуальні умови обслуговування.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД наші адвокати не користуються загальними шаблонами, а підбирають особливий підхід для вирішення конкретної ситуації і створюють окрему для кожного Клієнта стратегію захисту.
ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks