Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, встановлену законом, зокрема накладання штрафів в залежності від виду встановленого порушення.

Штраф, накладений за рішенням органу АМКУ, має бути сплачений у двомісячний строк із дня одержання рішення про його накладення. Така вимога закону носить обов’язковий, характер. У випадку її порушення, за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі 1,5% від суми штрафу.

Протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до органів Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу. У разі несвоєчасної сплати штрафу та пені органи АМКУ стягують штраф та пеню в судовому порядку. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України. Разом з тим, існують випадки, коли розмір пені дорівнює розміру штрафу. Таким чином, несвоєчасна оплата штрафу може призвести до збільшення розміру штрафу вдвічі.

За невиконання рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом

 Але якщо є підстави вважати, що рішення АМКУ про накладення штрафу є необґрунтованим та протиправним, потрібно здійснити перевірку та оскарження правомірності нарахування штрафних санкцій, що є дієвим способом захисту суб’єктів господарювання з наступних підстав:

  1. Під час перевірки має бути встановлене повноваження органу, що застосував санкцію, спосіб визначення доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції.
  2. На час перевірки чи перегляду рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції нарахування пені на штраф зупиняється.
  3. У цей період антимонопольні органи своїм рішенням мають право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ними штрафу. Для цього необхідно звертатися до органів АМКУ з заявою для відстрочення та/або розстрочення сплати накладеного штрафу. Заява має містити правове обґрунтування та відповідні документи, що підтверджують неможливість сплати штрафу.

Оскаржувати рішення Комітету потрібно однозначно, якщо очевидним є той факт, що антимонопольні органи неповно з’ясували обставини, які мають значення для справи, а зроблені висновки не підтверджуються доказами. У такому випадку це є встановленими законом підставами для визнання недійсним рішення АМКУ. Якщо обрати спосіб судового оскарження, то на час розгляду суд за наявності достатніх підстав взагалі може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України.

Отже, професійна правова допомога під час оскарження безпідставно нарахованих органами АМКУ штрафних санкцій  – це запорука обрання вірного способу захисту від фінансової санкції та неправомірних рішень органів Антимонопольного комітету України.

Фахівці:
prev
next
АО WinnerLex в питанні оскарження штрафних санкцій АМК України надає  наступні послуги:

  • Консультування письмове та/або усне щодо оскарження штрафних санкцій АМКУ та обрання належних способів захисту від них;
  • Юридичний аналіз правомірності притягнення до відповідальності у вигляді  накладення штрафу та стягнення пені;
  • Складення та оформлення документів щодо оскарження штрафних санкцій АМКУ;
  • Підготовка заяви про відстрочення та/або розстрочення сплати накладеного штрафу
  • Представництво інтересів клієнта під час оскарження штрафних санкцій в адміністративному або судовому порядках.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, допомагаємо компаніям ефективно захищати себе та свій бізнес від неправомірних рішень
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів з багаторічним досвідом, який надає нам певні переваги у конкурентному середовищі щодо надання подібних послуг
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ добре розуміємось на головному, що позитивне судове рішення залежить не лише від відсутності в діях суб’єкта господарювання порушень конкурентного законодавства, а й належного та своєчасного захисту останнім своїх прав, який ми можемо йому забезпечити
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають репутацію професіоналів, тому що мають достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні проблем юридичного характеру кожному клієнту
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Які терміни для оскарження рішення АМК?

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

Як часто АМК має право проводити перевірки суб’єктів господарювання?

Відповідно до Положення про порядок проведення перевірок додержання          законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.12.2001 № 182-р, планова виїзна перевірка  одного  і  того  самого  об’єкта перевірки   проводиться  за  наказом  Голови  Комітету  чи  голови відділення не  частіше  одного  разу  на календарний  рік у межах компетенції Комітету (відділення). Підставою для проведення планових перевірок є план-графік перевірок, затверджений Головою Комітету, головою відділення.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка,  яка не  передбачена  в  планах  роботи  Комітету, відділення  і  може проводитися без попереднього письмового повідомлення.  Позапланова перевірка проводиться відповідно до наказу Голови Комітету, голови відділення,  розпорядження органу  Комітету  за  місцезнаходженням об’єкта  перевірки  або  за  місцезнаходженням його відокремленого структурного  підрозділу  уповноваженими  працівниками   Комітету, відділення,   виходячи  з  їхніх  функціональних  повноважень,  за наявності хоча б однієї з обставин передбачених у п. 8 Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції.

Які документи необхідні для проведення перевірки?

Згідно з п. 31 Положення про порядок проведення перевірок додержання          законодавства про захист економічної конкуренціїдля проведення перевірки потрібні такі документи: наказ  (розпорядження)  про проведення  перевірки   та створення Комісії; план проведення перевірки; доручення  Голови  Комітету, державного уповноваженого Комітету,   голови   відділення   про   делегування    відповідних повноважень щодо проведення перевірки.

Чи може АМК, окрім накладення штрафу, зобов’язати суб’єкта господарювання усунути виявлені під час перевірки порушення у конкретний, визначений ним, спосіб?

Частиною першою статті 48 ЗУ “Про захист економічної конкуренції” визначено, що за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Водночас ані цією статтею, ані іншими нормами Закону не передбачено повноважень органів АМК щодо надання суб’єкту господарювання вказівок (зобов’язання) стосовно способів усунення допущених порушень. Натомість суб’єкт господарювання, якого зобов’язали припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, має самостійно визначитися із шляхом (способами) такого припинення відповідно до закону.

Винесення рішення АМК у такий спосіб є підставою для його оскарження та визнання недійсним.

Вас також можуть зацікавити
thanks