Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Не секрет, що в ході здійснення діяльності у сфері медіа та реклами виникає велика кількість різноманітних юридичних питань, починаючи від невиконання контрагентами своїх договірних зобов’язань, і закінчуючи претензіями стосовно прав інтелектуальної власності.

Також слід враховувати, що медіа-ринок та ринок реклами перебувають під пильним контролем держави. Для бізнесу у цій галузі надзвичайно важливо виконувати вимоги законодавства, оскільки діяльність у сфері медіа та реклами включає в себе суттєві ризики та значні фінансові санкції, які настають у разі порушення тих чи інших законів.

Так, порушення законодавства про рекламу може потягнути за собою накладення значних штрафів, розмір яких у певних випадках може сягати до п’ятикратної вартості виготовлення чи розповсюдження реклами.

У свою чергу, порушення податкового законодавства суб’єктами, які провадять діяльність у сфері медіа та реклами, тягне за собою відповідальність, передбачену Податковим кодексом України.

Також нерідко засоби масової інформації є учасниками судових спорів, пов’язаних зі спростуванням недостовірної інформації, позовами про захист честі, гідності та ділової репутації, які нерідко включають вимоги про стягнення моральної шкоди, спричиненої поширенням недостовірної інформації.

Отже, для забезпечення ефективного вирішення всієї сукупності правових задач, пов’язаних з медіа та рекламою, краще звернутися до групи профільних юристів-професіоналів, що практикують у своїх галузях.

В команду АО Winnerlex входить група адвокатів та юристів, що спеціалізуються на податкових питаннях, корпоративному праві, антимонопольній/конкурентній практиці, інтелектуальній власності, авторських та суміжних правах, договірному супроводженні, взаємодії з органами державної влади. Саме тому АО Winnerlex може успішно вирішувати весь спектр юридичних питань, пов’язаних з медіа та рекламою.

Фахівці:
prev
next
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ МЕДІА ТА РЕКЛАМИ включають в себе широкий спектр послуг:

 • Комплексне абонентське юридичне обслуговування засобів масової інформації, медіахолдингів, видавництв, рекламних агентств, інтернет-порталів та онлайн-ресурсів;
 • Надання юридичних консультацій з приводу створення та здійснення господарської діяльності медіа-компаній і холдингів;
 • Державна реєстрація створення засобів масової інформації;
 • Аналіз діючих та розробка нових правових моделей ведення бізнесу в сфері медіа та реклами;
 • Супровід угод злиття та поглинання (M&A) в сфері медіа, у тому числі придбання контрольного пакету акцій медіа-компаній,
 • Отримання дозволів Антимонопольного комітету України (АМК) на концентрацію (злиття та поглинання) медіа;
 • Правовий супровід питань використання об’єктів інтелектуальної власності, захист авторських та суміжних прав;
 • Складання текстів договорів та супровід процедури укладення договорів про надання маркетингових, рекламних та медійних послуг, договорів на передачу знаків для товарів та услуг для рекламних компаній, договорів про спонсорство, зовнішньоекономічних контрактів у сфері медіа та реклами;
 • Податкова оптимізація діяльності медіахолдингів, податкове структурування основних активів і операцій;
 • Консультування з приводу оподаткування послуг реклами, знижок, подарунків та інших благ, наданих споживачам в рамках проведення рекламної кампанії.
 • Супроводження процедури залучення іноземних інвестицій та укладання угод з інвестиційними фондами в медіа-сфері;
 • Супровід перевірок Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ);
 • Взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • Супровід розв’язання спорів в сфері медіа та реклами, представництво інтересів в судах, у тому числі з приводу спростування поширеної недостовірної інформації, захисту честі, гідності та ділової репутації.

наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень проблем бізнесу
ДОСВІД наша компанія об’єднує адвокатів зі стажем роботи більше 40 років, у тому числі у контролюючих та правоохоронних органах, крупних підприємствах
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД наші адвокати націлені на позитивний результат – успішне вирішення поставлених нашими клієнтами завдань. У своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ в АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ адвокати АО WinnerLex є висококваліфікованими правниками, які мають багаторічний досвід роботи. Ми розв’язали велику кількість заплутаних юридичних питань, супроводжували багатомільйонні угоди та вигравали для наших клієнтів найскладніші судові справи
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень наших адвокатів дозволяє надати Вам «швидку юридичну допомогу» при виникненні різноманітних проблем юридичного характеру
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на найчастіші запитання.
Якими документами під час виникнення спору має бути підтверджений факт надання послуг реклами у мережі Інтернет? Чи роздруківка з історії просування сайту та звіти про його просування, узгоджені Замовником та Виконавцем, є достатніми на підтвердження такого факту?

Ні. Не достатньо.

Факт надання послуг реклами у мережі Інтернет має бути підтверджений певними документами, які відповідно до умов укладеного договору між Замовником та Виконавцем є доказом виконання робіт та підставою проведення остаточних розрахунків. За загальним правилом з урахуванням положень законодавства таким документом є акт здачі-приймання виконаних робіт, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Як має кваліфікуватися розміщення недобросовісної реклами, а саме: відомостей щодо низьких цін у торговельній мережі?

Розміщення недобросовісної реклами у даному випадку кваліфікується як поширення інформації, що вводить в оману, зокрема, як повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей шляхом розміщення недобросовісної реклами відповідно до статті 15-1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції».

Чи є розміщення недостовірної інформації щодо досвіду надання послуг недобросовісною рекламою та чи можна зобов’язати спростувати її?

Так, можна.

Відповідно до статті 28 Закону України “Про рекламу” публічне спростування недобросовісної та неправомірної порівняльної реклами здійснюється добровільно або за рішенням суду за рахунок винної особи в такому ж порядку, в якому вона була розміщена.

Вас також можуть зацікавити
thanks