Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Споживчий ринок у нашій країні заповнений контрафактними товарами. Об’єктами підробок частіше за все стають ліки, одяг та взуття, та навіть мобільні гаджети та побутова техніка. Крім того, існує проблема так званого «сірого» імпорту, коли на територію України завозиться оригінальний товар певного виробника, але не виробниками чи їх офіційними дистриб’юторами, а неуповноваженими на це особами.

Митним кодексом України передбачено, що митні органи мають сприяти захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Митні органи мають певні права, надані їм законом, з метою сприяння захисту прав інтелектуальної власності, а саме:

  • перевірки товарів на предмет порушення прав інтелектуальної власності;
  • взяття проб (зразків) товарів в рамках процедур митного контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення належності товарів до таких, які виготовлені з використанням об’єктів права інтелектуальної власності;
  • призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності та за ініціативою контролюючого органу;
  • знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.

Для полегшення захисту прав інтелектуальної власності було створено Митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності.

Власники об’єктів інтелектуальної власності, які мають підстави побоюватися, що можуть бути порушено їх права, можуть подати до відповідного контролюючого органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності. За цією заявою будуть внесені відомості до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності.

Процедура подання цієї заяви, а також її розгляд регулюються Порядком реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які затверджено наказом Міністерства фінансів України № 648 від 30.05.2012 року.

При цьому існує проблема, що заяви правовласників часто не містять інформацію для ідентифікації контрафактних товарів. Відсутність в Митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності інформації необхідної для ідентифікації контрафактних товарів іноді призводить до затримання митного оформлення оригінальних товарів.

Крім того, трапляються випадки, коли процедура призупинення митного оформлення товарів к зв’язку із порушенням інтелектуальної власності ініціюється недобросовісними особами, в результаті чого створюються перешкоди вже для добросовісних правовласників. Так, наявні випадки реєстрації недобросовісними суб’єктами торгових знаків, промислових зразків, що містять незначні відмінності від зареєстрованих, після чого на підставі отриманого в установленому порядку свідоцтва/патенту недобросовісні суб’єкти подають до митного органу заяву про сприяння захисту належних їм майнових прав на такі об’єкти, шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру. Таким чином, правовласник фактично може бути позбавлений права звернення до митного органу щодо сприяння захисту належних йому майнових прав на відповідний об’єкт права інтелектуальної власності. Шляхом виходу з такої ситуації може бути звернення добросовісного правовласника до суду за захистом порушених прав інтелектуальної власності, що потребує допомоги адвоката.

Фахівці:
prev
next
ДОПОМОГА АДВОКАТА З ПРИВОДУ СПРИЯННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

надання консультацій з приводу заходів, що здійснюються митними органами з приводу сприяння захисту прав інтелектуальної власності;

представництво у митних органах інтересів Клієнтів з питань захисту прав інтелектуальної власності;

складання заяв, запитів та інших документів правового характеру для внесення даних до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності;

оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів з питань захисту прав інтелектуальної власності.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ одним із напрямів діяльності АО WinnerLex є вирішення спорів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі митних спорів, оскільки метою нашої команди є створення умов для ведення Вашого бізнесу без юридичних бар’єрів.
ДОСВІД команда АО WinnerLex має багатий досвід успішного вирішення великої кількості митних спорів різноманітних категорій та рівнів складності.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ відстеження нами поточних змін у митне законодавство, а також огляд актуальної судової практики адміністративних судів у сукупності з вже накопиченим практичним досвідом супроводження митних спорів дозволяє застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні митних спорів.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності підприємств середнього та великого бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших Клієнтів. Адвокати АО WinnerLex є постійними активними учасниками форумів та семінарів з митного права, тому одними з перших дізнаються про найновіші тенденції у цій галузі.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні митних спорів.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто виникають
Чим регулюється процедура подання та розгляду заяви про внесення до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності?

Подання та розгляду заяв про внесення до Митного реєстру регулюється Порядком реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, який затверджено наказом Міністерства фінансів України № 648 від 30.05.2012 року.

Яким чином необхідно подати відповідну заяву до про внесення до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності?

Заяву про внесення до Митного реєстру можна подати як в паперовому, так і в електронному вигляді. Якщо заява подається в електронному вигляді, вона повинна бути скріплена електронним цифровим підписом правовласника та мати в електронному вигляді додатки, перелік яких зазначений Порядком реєстрації у Митному реєстрі № 648 від 30.05.2012 року.

В які строки розглядаються заяви про внесення до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності?

Відповідна заява та додатки до неї повинні розглядатися в строк, що не перевищує 30 днів від дати подання цієї заяви. Крім того, слід знати, що процедура реєстрації не потребує сплати зборів або внесення гарантійних платежів чи сплати застави.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks