Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Після вирішення питання про визнання в  судовому порядку протиправним та скасування рішення митного органу про визначення митної вартості товару під час імпорту, на підставі якого було сплачено надмірні платежі у зв’язку із збільшенням митної вартості у порівнянні із першоначально заявленою митною вартістю під час декларування, постає питання про повернення надмірно сплачених до держбюджету платежів.

Рішення адміністративного суду про скасування рішення митниці щодо коригування митної вартості товарів є констатацією факту правильності митної вартості, визначеної декларантом, а отже – передумовою для висновку про надмірність сплати митних платежів.

Після набрання законної сили судовим рішенням на користь імпортера останній має право подати до митниці заяву про повернення надмірно сплачених коштів, до якої додається копія відповідного судового рішення та митної декларації, згідно якої відбувалося митне оформлення імпортованого товару. На підставі цих документів митниця повинна підготувати та подати до держказначейства висновок про повернення надмірно сплачених платежів, який є підставою для перерахування грошових коштів на поточний рахунок імпортера.

Порядок повернення коштів, які було сплачено декларантом, зазначено в Митному кодексу України, Податковому кодексу України, Бюджетному кодексі України, а також в Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів № 643, який затверджено наказом Міністерства фінансів України 18.07.2017 року.

Нажаль, як показує реальне життя, митниці нерідко безпідставно відмовляють у задоволенні таких заяв про повернення надмірно сплачених коштів чи протягом тривалого часу зволікають з розглядом згаданих заяв імпортерів. Через таку ситуацію імпортер не може повернути свої грошові кошти, оскільки без позитивного висновку митниці держказначейство перераховувати грошові кошти не буде.

Виходом з такої ситуації є звернення до адміністративного суду з позовом до митниці про зобов`язання митних органів розглянути заяву імпортера про повернення з Державного бюджету України надмірно сплачених коштів у передбаченому законом порядку, або ж про зобов`язання митницю підготувати та подати відповідному територіальному управлінню Державної казначейської служби України висновок про повернення імпортеру надмірно сплачених до бюджету платежів: мита та податку на додану вартість. При цьому, друга позовна вимога є більш ефективним способом захисту, оскільки таким чином митниця буде зобов’язана вчинити конкретні дії, необхідні для повернення імпортеру зайво сплачених грошових коштів під час митного оформлення операції по імпорту товару.

Багаторічна успішна практика адвокатів АО WinnerLex по вирішенню митних спорів дозволяє нам ефективно оскаржувати незаконні рішення, дії чи бездіяльність митних органів.

Фахівці:
prev
next
ПОСЛУГИ АДВОКАТА ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ НАДМІРНО СПЛАЧЕНИХ ПЛАТЕЖІВ включають в себе певний спектр послуг, серед яких можна виділити:

представництво інтересів у митних органах і органах держказначейства під час вирішення питання про повернення надмірно сплачених платежів;

складання заяв, запитів та інших документів правового характеру, необхідних для повернення надмірно сплачених платежів;

консультування з приводу повернення надмірно сплачених грошових коштів;

представництво інтересів Клієнта в судах по спорам щодо зобов`язання митних органів підготувати та подати відповідному територіальному управлінню Державної казначейської служби України висновків про повернення імпортеру надмірно сплачених до бюджету платежів.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ одним із напрямів діяльності АО WinnerLex є вирішення спорів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі митних спорів, оскільки метою нашої команди є створення умов для ведення Вашого бізнесу без юридичних бар’єрів.
ДОСВІД команда АО WinnerLex має багатий досвід успішного вирішення великої кількості митних спорів різноманітних категорій та рівнів складності.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ відстеження нами поточних змін у митне законодавство, а також огляд актуальної судової практики адміністративних судів у сукупності з вже накопиченим практичним досвідом супроводження митних спорів дозволяє застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні митних спорів.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності підприємств середнього та великого бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших Клієнтів. Адвокати АО WinnerLex є постійними активними учасниками форумів та семінарів з митного права, тому одними з перших дізнаються про найновіші тенденції у цій галузі.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні митних спорів.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто виникають
Якими нормативно-правовими актами передбачено повернення надмірно сплачених митних платежів?

Відповідно до вимог ст. 301 Митного кодексу України повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України, а також Порядку № 643, який затверджено наказом Міністерства фінансів України 18.07.2017 року.

Який порядок повернення надмірно сплачених платежів?

Після набрання законної сили судовим рішенням про визнання протиправним рішення митниці про визначення митної вартості, на підставі якого було сплачено кошти у надмірному розмірі, необхідно отримати на руки судове рішення та підготувати заяву про повернення надмірно сплачених платежів.

До заяви необхідно додати завірену належним чином копію рішення суду про визнання протиправним та скасування рішення щодо коригування митної вартості товарів та завірену копію митної декларації, на підставі якої розмитнювався товар. При цьому слід пам’ятати, що наявність податкового боргу стане причиною відмови митним органом в поверненні грошових коштів, тому повернення з бюджету надмірно сплачених платежів є можливим лише за відсутності податкового боргу у декларанта.

В які строки повертаються грошові кошти декларанту?

Митний орган готує протягом двадцяти днів висновок до відповідного управління Державної казначейської служби про повернення надмірно сплачених митних платежів, яке перераховує грошові кошти на поточний рахунок імпортера, вказаний в заяві про повернення надмірно сплачених сум митних платежів.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks