Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Стягнення заборгованості з юридичних осіб є одним із найбільш розповсюджених видів господарських судових спорів. Адже наявність простроченої дебіторської заборгованості негативно впливає на фінансовий стан та діяльність будь-якого бізнесу. Тому ведення роботи зі стягнення заборгованості з контрагента життєво необхідно кожному підприємству.

З юридичної точки зору підстави стягнути борг виникають через невиконання або неналежне виконання боржником договірного зобов’язання. Зазвичай це зобов’язання з оплати поставленого товару, наданих послуг, виконаних робіт. Також можуть мати місце випадки стягнення заборгованості з повернення попередньої оплати через невиконання боржником зобов’язання з постачання товару, виконання робіт, надання послуг.

Окрім стягнення заборгованості з юридичних осіб, як такої, до боржників можуть бути пред’явлені вимоги про стягнення штрафних санкцій, якщо вони передбачені договором. Також відповідно до норм цивільного законодавства підлягають стягненню 3% річних від суми боргу та інфляційні втрати (якщо стягується  борг в національній валюті).

В процесі стягнення заборгованості можна виділити три стадії. Це досудове врегулювання, судовий розгляд та виконання судового рішення про стягнення боргу.

Досудове врегулювання полягає у направленні претензії боржнику з вимогою виконати зобов’язання належним чином. Також боржник попереджується про стягнення боргу в судовому порядку у випадку невиконання зобов’язання.

Спори між суб’єктами господарювання, в тому числі, про стягнення заборгованості, підлягають розгляду в господарських судах. В залежності від суми стягнення заборгованості в господарському суді може відбуватися в наказному або в позовному провадженні.

Окремо можна виділити процес стягнення боргу з підприємства, яке перебуває в процедурі банкрутства. Він залежить від моменту виникнення заборгованості – до порушення провадження у справі про банкрутство чи після.

Також сторони договору можуть передбачити передачу спорів між ними, в тому числі, про стягнення заборгованості на розгляд третейського суду. В такому випадку позов про стягнення боргу може бути вирішений тільки визначеним третейським судом.

Треба враховувати, що усі докази порушення зобов’язань боржником мають бути подані до суду разом з позовною заявою. Докази, подані пізніше, можуть бути прийняті судом лише за виключних обставин, коли позивач не міг надати їх суду з об’єктивних підстав. За відсутності усіх необхідних доказів суд може відмовити в позові про стягнення боргу.

При зверненні до суду для стягнення заборгованості можна також просити суд накласти арешт на грошові кошти та майно боржника з метою забезпечення майбутнього виконання судового рішення.

Після набрання судовим рішенням законної сили стягнення заборгованості відбувається господарським судом видається наказ. Він є підставою для примусового виконання рішення і стягнення боргу державним або приватним виконавцем. Заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду.

Адвокати АО «WinnerLex» успішно надають юридичні послуги зі стягнення заборгованості. Професійний досвід та експертний рівень наших адвокатів дозволяє ефективно захищати інтереси клієнтів навіть у складних спорах.

Під час досудового врегулювання наші адвокати проводять претензійну роботу з боржниками клієнта, як в окремих випадках, так і на постійній основі в межах юридичного обслуговування.

З метою судового стягнення боргів представляємо інтереси клієнтів на будь-якій стадії розгляду в господарських судах всіх інстанцій. Також здійснюємо представництво інтересів клієнтів на стадії виконавчого провадження під час примусового виконання судових рішень про стягнення заборгованості.

Наявність постійних офісів в Києві та Дніпрі дозволяє нашому Адвокатському об’єднанню забезпечувати представництво інтересів клієнтів по всій території України.

Важливим є також і те, що оплата юридичних послуг на підставі договору з адвокатським об’єднанням забезпечує можливість стягнення їх вартості з боржника при задоволенні позову.

 

Фахівці:
prev
next
СКЛАД ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПРИ СТЯГНЕННІ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВКЛЮЧАЄ:

 • Проведення правового аналізу договору та первинних документів щодо наявності порушень договірних зобов’язань.
 • Пошук та аналіз судової практики по аналогічним спорам з питання стягнення заборгованості.
 • Підготування та надсилання претензії боржнику.
 • Написання, оформлення та подання до суду позовної заяви про стягнення заборгованості з розрахунком штрафних санкцій.
 • Представництво інтересів клієнта під час судового розгляду справи.
 • Отримання виконавчого документу.
 • Складання та подача заяви про відкриття виконавчого провадження до Державної виконавчої служби або приватного виконавця.
 • Контроль за здійсненням виконавчого провадження.

Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Протягом якого строку можна звернутись до суду для стягнення заборгованості?

Загальний строк позовної давності складає 3 роки. При цьому зауважуємо, що нарахування штрафних санкцій припиняється через 6 місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

У певних випадках строк позовної давності може зупинятися або перериватися. Переривання строку позовної давності може відбуватися у разі вчинення боржником дії, яка свідчить про визнання ним боргу. Такими діями можуть бути визнання претензії, часткова сплата боргу, письмове прохання відстрочити сплату коштів тощо. Строк позовної давності також буде перервано, якщо кредитором подано до суду позов до одного із кількох боржників або у разі подачі позову з вимогою виплатити частину заборгованості. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Зупинення строку позовної давності може відбуватись, наприклад, у випадку, коли пред’явленню позову перешкоджала непереборна сила або якщо дія нормативно-правового акту, яким врегульовано відповідні відносини, була зупинена. Також перебіг строку позовної давності зупиняється, якщо законом передбачене відстрочення виконання певних зобов’язань (мораторій).

До якого суду необхідно подавати позовну заяву?

За загальним правилом позов в господарській справі подається до суду за зареєстрованим в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб місцезнаходженням відповідача.  Позивач  має право обирати, до якого саме господарського  суду подати позовну заяву про стягнення заборгованості з контрагента  у наступних випадках:

 • у позові зазначено декілька відповідачів – за місцезнаходженням одного з них;
 • відповідачем є  філія або  представництво  юридичної особи – позов може  бути подано або за місцезнаходженням такої філії/представництва, або за місцезнаходженням юридичної особи;
 • якщо в договорі визначено місце його виконання, позов може бути подано  до суду також за місцем виконання такого договору;
 • місце реєстрації боржника невідоме –  за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання,  перебування чи постійної діяльності;
 • заборгованість виникла у зв’язку із відшкодування шкоди, заподіяної майну – позов може пред’являтися також за місцем заподіяння шкоди;
 • якщо боржник не має в Україні місцезнаходження, позовна заяви може бути подана за місцезнаходженням його майна.

Розгляд справи про стягнення заборгованості через неналежне виконання договору перевезення здійснюється судом за місцезнаходженням перевізника.

Протягом якого строку може бути пред’явленим до виконання наказ про примусове виконання?

Важливим етапом процесу стягнення заборгованості з юридичних осіб є виконання рішення суду. Якщо боржник добровільно не виконує рішення суду про стягнення боргу, стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання.

Наказ господарського суду може бути пред’явлений до примусового виконання протягом трьох років з наступного дня після набрання рішенням суду законної сили. Суд першої інстанції, який розглядав справу про стягнення боргу може надати відстрочку або розстрочку виконання рішення. В цьому випадку строк пред’явлення Наказу до виконання переривається.

За наявності поважних причин стягувач може звернутись до суду, який розглядав справу про стягнення заборгованості в першій інстанції, з заявою про поновлення строку пред’явлення Наказу до виконання.

Вас також можуть зацікавити
thanks