Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Ведення бізнесу з іноземними контрагентами – складний і ризиковий процес, під час якого між сторонами можуть виникати спори щодо виконання договірних зобов’язань.  Зазвичай, під час укладення угод у сфері міжнародної торгівлі їх сторони передбачають передачу можливих спорів на вирішення спеціальним недержавним інституціям – міжнародним комерційним арбітражам. Вони можуть бути як постійно діючими, так і створюватись для вирішення конкретного спору. Вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі має безліч переваг перед розглядом справ у державних судових органах.

В світі існує багато міжнародних комерційних арбітражів, за правилами яких сторони міжнародних контрактів у сфері торгівлі різними видами продукції, будівництва тощо можуть довірити вирішення своїх спорів. Практично всі вони мають високий рівень довіри, а їх арбітри – високий рівень професійності.

В Україні при Торгівельно-промисловій палаті України дію Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія, діяльність яких регулюється відповідним Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» та затвердженими цим Законом Положеннями.

Успіх передачі справи на розгляд міжнародного комерційного арбітражу починає формуватися вже на стадії підготовки і укладання контракту з іноземним партнером, до якого має включатися арбітражна угода – особливі умови, які посвідчують дійсні наміри сторін щодо вибору органу міжнародного комерційного арбітражу, процедури, за якою буде розглядатися спір, місця розгляду спору, кількість арбітрів тощо.

У випадку суттєвих недоліків арбітражна угода може бути визнана недійсною або такою, що не може бути виконана, що призведе до необхідності обрання іншого способу вирішення спору, і, скоріш за все, в державних судах відповідно до правил вибору територіальної юрисдикції за нормами міжнародного приватного права.

Міжнародний комерційний арбітраж є третейським судом, проте, має особливий статус, адже розглядає спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають у процесі здійснення зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків.

Фахова правова допомога адвоката у міжнародному комерційному арбітражі вимагає наявності знань міжнародного права, практики його застосування, а також застосування під час вирішення спору права інших країн, якому можуть бути підпорядковані умови договору. Адвокати нашого адвокатського об’єднання мають необхідний успішний досвід правової допомоги у справах з іноземним елементом, в тому числі, в міжнародному комерційному арбітражі.

У разі незгоди з рішенням міжнародного комерційного арбітражу, незгодна сторона також може оскаржити його до суду відповідної держави, на території якої знаходиться арбітражна установа.

Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України можуть бути оспорені шляхом подання відповідної заяви до суду апеляційного суду загальної юрисдикції за місцем їх знаходження.

Оскільки міжнародний комерційний арбітраж не є державним інститутом, то виконання його рішень можливо після проведення процедури визнання такого рішення державним судом країни, де має бути здійснено виконання, що також потребує фахової правової допомоги адвоката.

Фахівці:
prev
next
ПРАВОВА ДОПОМОГА АДВОКАТА З ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В МІЖНАРОДЖНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

складання зовнішньоекономічних договорів та арбітражних угод;

аналіз арбітражних угод на предмет можливості їх виконання;

досудове врегулювання спорів;

аналіз перспектив розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі;

аналіз можливостей заперечення компетенції міжнародного комерційного арбітражу і передачі справи на розгляд господарського суду в Україні;

складання документів для звернення до міжнародного комерційного арбітражу;

представництво інтересів у міжнародному комерційному арбітражі;

оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражу;

представництво інтересів в процесі визнання і виконання іноземних судових і арбітражних рішень, тощо.

Чому нам слід довіряти
Професійність адвокати нашого об’єднання мають великий практичний досвід вирішення спорів, а також в постійному режимі слідкують за змінами законодавства і розвитком практики судів різних інстанцій, приймають участь в різних заходах підвищення кваліфікації.
Лояльність наші фахівці надають попередню консультацію безкоштовно та зв’язатися з ними можна будь-яким зручним для Вас способом: за допомогою телефону, шляхом написання листа на електронну пошту, особистим візитом до офісу компанії.
Ефективність спеціалісти АО WinnerLex включаються до роботи на будь-якому її етапі та налаштовані виключно на позитивний для Клієнта результат.
Відповіді на запитання, які часто виникають
За яких умов суб’єкт господарювання може звернутися до Міжнародного комерційного арбітражу?

За умов наявність в контракті або договорі арбітражної угоди або окремого арбітражного договору спір між сторонами буде вирішуватися Міжнародним комерційним арбітражем.

Які спори вирішує Міжнародний комерційний арбітраж?

Зазначений орган вирішує спори, що виникають з цивільно-правових відносин, пов’язаних із здійсненням міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва.

Чи мають право державні суди вирішувати спори, що є предметом арбітражної угоди?

Так, але лише у випадку, коли така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks