Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Найчастішою причиною митного спору є дії самих митних органів, у тому числі і певні порушення закону з боку співробітників. Такі зловживання з боку працівників митного органу можуть обумовлюватися вказівкою їх керівників про необхідність виконання «плану» наповнення державного бюджету, коли за визначений проміжок часу та чи інша митниця повинна забезпечити у будь-який спосіб надходження певної суми митних платежів, що призводить, наприклад, до прийняття необґрунтованих рішень про визначення більш високої митної вартості товару, ніж вартості товару за ціною договору.

Слід зазначити, що митні спори є досить непростими для розв’язання, оскільки потребують відповідні знання та вміння застосувати на практиці як митного законодавства, яке являє собою доволі складну галузь права, так і процесуального права, яке регулює порядок розгляду митних спорів в судах.

Тому у випадку виникнення спору з митницею найбільш правильним рішенням є звернення за професійною правничою допомогою до адвоката, який може встановити, у чому полягають допущені митницею порушення законодавства, виявити сутність неправомірних дій або бездіяльності працівників митного органу, та грамотно використати отримані докази та інформацію в суді на користь клієнта.

А оскарживши в суді протиправне рішення, дії чи бездіяльність митників, Ви не тільки відстоїте Ваші інтереси в суді по поточній справі, але й спрацюєте на майбутнє, оскільки після того, як митники зіткнуться з професійним юридичним опором з боку Вашого адвоката, наступного разу вони вже навряд чи будуть явно зловживати своїм службовим статусом.

Фахівці:
prev
next
ПРАВОВА ДОПОМОГА АДВОКАТА ПО СУПРОВОДУ МИТНИХ СПОРІВ включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

надання письмових консультацій щодо митних спорів;

вирішення спорів щодо недекларування майна;

вирішення спорів щодо повернення конфіскованого майна;

оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил;

оскарження рішень, дій або бездіяльності митного органу щодо митної вартості товару;

оскарження рішень митниці з приводу визначення коду товару за УКТЗЕД;

супровід спорів щодо повернення митних та інших платежів, помилково або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами;

попереднє консультування юридичних осіб про переміщення товарів через митний кордон України в режимі експорту, імпорту, тимчасового ввезення, транзиту, тощо;

складання запитів, скарг, заяв та інших документів правового характеру з метою врегулювання митного спору;

представництво інтересів Клієнтів в судах всіх інстанцій по митним спорам.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ одним із напрямів діяльності Адвокатського об’єднання «ВіннерЛекс» є вирішення спорів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі митних спорів, оскільки метою нашої команди є створення умов для ведення Вашого бізнесу без юридичних бар’єрів.
ДОСВІД команда Адвокатського об’єднання «ВіннерЛекс» має багатий досвід успішного вирішення великої кількості митних спорів різноманітних категорій та рівнів складності.
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ відстеження нами поточних змін у митне законодавство, а також огляд актуальної судової практики адміністративних судів у сукупності з вже накопиченим практичним досвідом супроводження митних спорів дозволяє застосувати комплексний і завжди актуальний підхід при вирішенні митних спорів.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності підприємств середнього та великого бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших Клієнтів. Адвокати Адвокатського об’єднання «ВіннерЛекс» є постійними активними учасниками форумів та семінарів з митного права, тому одними з перших дізнаються про найновіші тенденції у цій галузі.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «швидка юридична допомога» при виникненні митних спорів.
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто виникають
Чи існують випадки, коли можна переміщувати через кордон товари без письмового декларування?

Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, крім зазначених у Митному кодексі України випадків, не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України.

Які є основні докази у справах про порушення митних правил?

Не зважаючи на те, що згідно положень Митного кодексу України доказами у справі про порушення митних правил можуть бути будь-які фактичні дані, на основі яких у встановлюються наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, основним доказом по такій категорії справи є протокол про порушення митних правил.

Тому по даній категорії справ перш за все слід перевірити на наявність юридичних дефектів протоколу про порушення митних правил, оскільки бувають випадки, що навіть за наявності ознак порушення митних правил в діях декларанта чи іншої особи, яка переміщую товар через кордон, вдавалося в суді добитися не притягнення до відповідальності таких осіб через формальні недоліки протоколу про порушення митних правил, допущених працівниками митниці при оформленні протоколу.

Які строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил?

Адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж через шість місяців з дня виявлення правопорушення.

ТАКОЖ ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
thanks