Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Конституцією України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Але статистика свідчить про те, що кількість обшуків за останні роки лише зростає. До зменшення кількості обшуків не призвело навіть прийняття так званого закону «Маски-шоу стоп!»

Обшук може використовуватися як засіб для отримання інформації, здійснення тиску, блокування бізнесу, рейдерських атак. Нерідкими є випадки, коли працівники правоохоронних органів проводять обшуки з метою, яка є абсолютно відмінною від тієї мети, що передбачена законом. Наприклад, коли особи, які проводять обшук, ігнорують вимоги ухвали слідчого судді про надання дозволу на вилучення конкретних речей під час обшуку, вилучаючи майже все: від бухгалтерських документів та комп’ютерної техніки, до грошей, які мають законне документально підтверджене походження.

Через те, що для більшості людей обшук є значним стресом, під час його проведення часто виникають екстрені ситуації. Так, через розгубленість і неуважність співробітники нерідко шкодять своїй компанії. Наприклад, стажер, який лише два тижні працює на підприємстві, в стані афекту може дати під час обшуку абсурдні свідчення. Неуважність до дій слідчої групи і зайва відкритість можуть призвести до вкрай негативних наслідків, як приклад, відшукання пов’язаних із вчиненням злочину доказів, яких не було у приміщенні.

Зважаючи на вказані проблеми, під час проведення обшуку є вкрай важливим звернутися за допомогою адвоката.

Адвокат, який є фахівцем у сфері кримінально-процесуального права, в першу чергу перевіряє наявність законних підстав на проведення обшуку. Починаючи з винесення ухвали слідчого судді, яка дозволяє проведення обшуку приміщення, до проведення самої процедури обшуку, адвокат може об’єктивно оцінити відповідність цих дій закону. Така оцінка дотримання чи порушення законності важлива для вжиття заходів реального захисту як безпосередньо під час проведення обшуку, так і в подальшому.

Фахівці:
prev
next
Правова допомога адвоката під час та після обшуку включає в себе широкий спектр послуг, серед яких можна виділити:

Перевірка законності підстав проведення обшуку, повноважень слідчих

Нагляд за дотриманням передбаченої законом процедури здійснення обшуку та фіксація фактів порушень закону з боку правоохоронців

Складання зауважень до протоколу обшуку

Оскарження порушень закону правоохоронцями під час проведення обшуку шляхом складання та подання відповідних скарг, заяв про вчинення перевищень влади чи службових повноважень

Оскарження дій слідчого по вилученню під час обшуку майна.

Чому нам слід довіряти
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Ми надаємо юридичну підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень проблем бізнесу.
ДОСВІД Наша компанія об’єднує адвокатів зі стажем роботи більше 40 років, у тому числі у державних та правоохоронних органах, тому ми володіємо ефективними прийомами захисту по кримінальним провадженням.
ПРОАКТИВНІСТЬ Бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ Одним із головних напрямів діяльності АО WinnerLex є захист бізнесу від різноманітних протиправних посягань з боку правоохоронних органів, у тому числі під час проведення обшуків та інших слідчих дій.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ Команда АО WinnerLex має багатий досвід супроводження обшуків.
ОПЕРАТИВНІСТЬ «Швидка юридична допомога» при виникненні проблем юридичного характеру.
Поради адвоката:
prev
next
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ, ЯКІ ЧАСТО ЗАДАЮТЬ
Чи є обов’язковою відеофіксація процесу проведення обшуку?

Обшук в обов’язковому порядку має фіксуватися за допомогою відеозаписувальних технічних засобів. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

Запис, здійснений за допомогою відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу.

При цьому, право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту.

Чи мають право правоохоронці обшукати на підставі однієї ухвали слідчого судді обшукати приміщення двічі?

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Що треба пам’ятати стосовно протоколу обшуку?

Після проведення обшуку має складатися у двох примірниках відповідний протокол. Особа, у якої проведено обшук, має право ознайомитися з протоколом та написати в протокол свої зауваження стосовно проведеного обшуку. При цьому, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його представникові.

Також вас може зацікавити
thanks