Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

На сьогоднішній день у сфері ІТ  існує проблема захисту авторського права на результати комп’ютерного програмування (на будь-якій мові і в будь-якій формі, включаючи вихідний текст і об’єктний код), адже цей специфічний об’єкт інтелектуальної власності охороняється як літературний твір, проте має свої особливості, які потребують окремого регулювання.

При тому, що авторське право на ПЗ виникає в момент його фактичного створення та не потребує обов’язкової державної реєстрації, автори досить часто стикаються з проблемами під час доведення авторства на комп’ютерну програму. Наприклад, якщо автором не було зафіксовано свої ініціали на оригіналі примірника або у вихідному коді комп’ютерної програми, то в разі звернення до суду з метою захисту права інтелектуальної власності на софт, існує ризик відмови у задоволенні позовних вимог, так як у автора будуть відсутні докази створення такої комп’ютерної програми.

Незважаючи на презумпцію авторства, одним із найефективніших способів захисту авторського права на комп’ютерну програму є реєстрація такого авторського права. Свідоцтво про реєстрацію авторського права є гарантією вільного володіння та користування комп’ютерною програмою, без можливості посягання на неї іншими особами, а у разі будь-якого посягання на софт – є беззаперечним аргументом права власності на комп’ютерну програму.

Крім того, реєстрація авторського права на комп’ютерну програму з допомогою юриста не потребує багато часу та затрат, адже завдяки професіональному підходу та багаторічній практиці спілкування з державними органами, спеціалісту у сфері ІТ вдається якісно та швидко здійснити процедуру отримання свідоцтва про право власності без відволікання автора від його справ.

Фахівці АО WinnerLex довгий час здійснюють юридичне супроводження захисту авторського права на комп’ютерні програми та вибудували свою власну систему надання юридичних послуг, що забезпечує Клієнту абсолютну впевненість та повний юридичний захист при веденні ІТ-бізнесу.

Фахівці:
prev
next
Захист авторського права на софт включає в себе ряд послуг, серед яких можна виділити:

  • повне супроводження процедури реєстрації авторського права;
  • надання усних та письмових консультацій з питань захисту авторського права;
  • супроводження судових спорів в судах усіх інстанцій щодо спорів, пов’язаних з захистом авторського права;
  • супроводження передачі майнових прав;
  • оформлення трудового договору на створення комп’ютерної продукції;
  • юридичне супроводження реєстрації внесення змін до комп’ютерної програми;
  • складення договору про створення продукту на замовлення;
  • складення договору про передачу прав на використання комп’ютерної програми.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо правову підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень юридичних проблем бізнесу, у тому числі в ІТ-сфері
ДОСВІД в АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ володіючи великим досвідом роботи в юридичній ІТ-сфері, наші юристи вирішують найскладніші ситуації
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності ІТ-бізнесу, тому ми маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє швидко розробити та втілити у життя стратегію захисту інтересів клієнта
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Скільки часу триває державна реєстрація авторського права на софт ?

Державна реєстрація авторського права на софт триває три місяці. Такий строк починається з дня подання заявки про реєстрацію до Міністерства економіки України.

У якому випадку Міністерство економіки України може відмовити у реєстрації авторського права?

У випадку невідповідності заявки на реєстрацію авторського права вимогам розділів 2 і 3 постанови КМУ “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” № 1756 від 27.12.2001 року, заявнику надсилається вмотивоване рішення про відмову у реєстрації авторського права на комп’ютерну програму.

Що є виключним правом автора?

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

відтворення творів

будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення

переклади творів

переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів

включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо

розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом

подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можутьздійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором тощо.

Вас також можуть зацікавити:
thanks