Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Під час здійснення ІТ-бізнесу постійно відбуваються різноманітні комунікації – з клієнтами, між партнерами, в середині колективу. Отже виникають ризики розголошення інформації з обмеженим доступом у процесі таких комунікацій. При цьому, деяка інформація є надзвичайно важливою та цінною, оскільки завдяки володінню нею конкретний бізнес заробляє гроші, має певні конкурентні переваги.  Якщо така інформація опиниться у сторонніх осіб, бізнес може зазнати суттєвих збитків, або навіть вся модель ведення бізнесу може опинитися під загрозою. Саме тому захист комерційної таємниці є однією з ключових потреб бізнесу.

У зв’язку із інтенсивним розвитком ІТ-сфери в Україні, бізнес, який працює у даній сфері, повинен зберігати комерційну таємницю особливо пильно, адже ІТ-продукція у зв’язку із своєю складністю та вузькою спеціалізацією часто схожа між собою, тому для того, щоб мати переваги над конкурентами, необхідно з відповідальністю підходити до захисту комерційної таємниці.

Якісне юридичне супроводження ІТ-бізнесу набагато зменшує ризик розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, адже саме юристи-професіонали здатні чітко вибудувати способи та методи захисту ІТ-бізнесу у жорсткому конкурентному середовищі та реаліях нашої держави.

Спеціалісти АО WinnerLex протягом довгого часу здійснюють юридичний супровід захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації, тому ми маємо власні напрацювання та вибудували свою особливу систему надання ефективних рішень у цій сфері.

Фахівці:
prev
next
Захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації у сфері ІТ включає в себе ряд послуг, серед яких можна виділити:

консультування з приводу захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації в ІТ-сфері;

розробка внутрішньої документації (положення про комерційну таємницю, посадових інструкцій, наказів) та механізмів їх впровадження;

складання угод про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці;

вжиття заходів з метою притягнення до відповідальності працівників, які розголосили комерційну таємницю;

оскарження до Антимонопольного комітету України недобросовісної конкуренції у вигляді неправомірного збирання, розголошення чи використання комерційної таємниці;

вжиття заходів щодо зменшення ризиків розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації під час надання відповідей на запити правоохоронних та інших державних органів і проведення ними перевірок;

супровід судових спорів, пов’язаних із комерційною таємницею та конфіденційною інформацією.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо правову підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень юридичних проблем бізнесу, у тому числі в ІТ-сфері
ДОСВІД у АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ володіючи великим досвідом роботи в юридичній ІТ-сфері, наші юристи вирішують найскладніші ситуації. У своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності ІТ-бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших Клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє швидко розробити та втілити у життя стратегію захисту інтересів Клієнта
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на питання, які часто задаються
Яку саме інформацію можна віднести до такої, що є комерційною таємницею?

Кожен суб’єкт господарювання самостійно визначає, які відомості він вважає такими, що можна розповсюджувати, а які такими – що мають залишитися в таємниці. Дуже багато залежить від сфери діяльності, наприклад, комерційною таємницею може бути інформація, розголошення якої негативно вплине на процес ведення бізнесу – технології виготовлення продукції, компоненти з яких складаються певні товари, цінова політика; плани розвитку підприємства (бізнес-плани); відомості про укладені або заплановані договори; дані про контрагентів (постачальників і покупців); наукові відкриття, власні винаходи, раціоналізаторські пропозиції та технологічні процеси; власні аналітичні огляди ринку, маркетингові дослідження.

Які заходи позитивно впливають на процес збереження конфіденційної таємниці та конфіденціальної інформації?

ІТ-фірмі необхідно прийняти положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яке буде описувати перелік відомостей, які містять таку інформацію. Також необхідно скласти інструкцію про нерозголошення таких відомостей, попередити письмово працівників про наслідки розголошення таких відомостей. Фактом ознайомлення працівників із таким документами буде їх підпис на примірниках вказаних документів. Крім того, такими документами мають бути описані випадки, коли інформацію можна розголошувати, перелік осіб ,яким можна повідомляти конфіденційні чи комерційні відомості, тощо. Про нерозголошення, обмеження розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці бажано зазначати у трудовому договорі з працівниками або у посадових інструкціях.

До якої відповідальності можливо притягнути працівника, що розголосив комерційну таємницю?

За загальним правилом, в залежності від певних обставин (суми спричинених збитків, повторюваності вчинення порушення) працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності (догана, звільнення), до матеріальної відповідальності (як правило, у межах одного середнього місячного заробітку, більші суми можуть бути стягнуті на підставі рішення суду) та якщо оформлені необхідні угоди NDA – то фінансової відповідальності за такими угодами.

Також вас може зацікавити
thanks