Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Нещодавно в Україні за ініціативою Кабінету Міністрів України був започаткований  Український фонд стартапів (УФС), головною місією якого є  підтримка інноваційних проектів та допомога українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії. Якщо говорити мовою українського законодавства, стартап – це суб’єкт господарювання – юридична особа або фізична-особа підприємець (ФОП), діяльність якого, спрямована на випуск на ринок нових або вдосконалених технологій, товарів, послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру. Тобто, мова йдеться про інноваційну діяльність в її традиційному розумінні.

Етапи розвитку стартапів або інноваційної діяльності згідно з загальноприйнятою до застосування у всьому світі моделлю складаються з наступних стадій: посівної стадії (seed stage), стадії запуску (startup stage), стадії зростання (growth stage), стадії розширення (expansion stage) і стадії «виходу» (exit stage).

Будь-яка з цих стадій може вимагати інвестування –  вкладення майнових та інтелектуальних цінностей, в результаті якого створюється прибуток (доход) та/або досягається ефект заради якого він створювався.

З точки зору практичної реалізації процесу інвестування можна стверджувати, що він опосередковується шляхом певних операцій у вигляді продажу такого суб’єкта господарювання (стартапу) та/або зміни корпоративної структури стартапу.

Створення, продаж стартапу, зміна його корпоративної структури – це дії, які мають вчинятися у повній відповідності до закону, щоб набувати ознак правомірності та уникати ситуацій визнання їх незаконними чи недійсними. Саме тому юридичне супроводження процедури укладення, оформлення правочинів на всіх вище перелічених етапах потрібно довіряти лише справжнім професіоналам.

Фахівці АО WinnerLex мають багатий практичний досвід роботи у сфері ІТ, вибудували власну систему якісного юридичного супроводження ІТ-бізнесу з максимальним позитивним результатом для Клієнта.

Фахівці:
prev
next
Супроводження продажу старпату включає в себе ряд послуг, серед яких можна виділити:

Консультування стосовно юридичної складової створення, продажу стартапу, зміни його корпоративної структури;

Здійснення правового аудиту відповідності законодавству процесу створення стартапу, його корпоративної структури;

Юридичне супроводження процедури проведення правочинів з відчуження корпоративних прав;

Надання рекомендацій щодо адаптації корпоративної структури стартапу з урахуванням інтересів Клієнта;

Оцінка ризикованості правочину щодо купівлі-продажу стартапу.

наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо правову підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень юридичних проблем бізнесу, у тому числі в ІТ-сфері
ДОСВІД у АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ володіючи великим досвідом роботи в юридичній ІТ-сфері, наші юристи вирішують найскладніші ситуації. У своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності ІТ-бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших Клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє швидко розробити та втілити у життя стратегію захисту інтересів Клієнта
Поради адвоката:
prev
next
також вас може зацікавити
thanks