Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Надання послуг в режимі віддаленого доступу є вже сталою діловою практикою у всьому світі, при чому вкрай важливою є необхідність розуміння відмінностей у законодавчому регулюванні тих чи інших бізнес-процесів.

Професійна юридична допомога ІТ компанії необхідна і задля вирішення питань безпеки та конфіденційності даних, що передаються замовниками, наприклад, під час замовлення на розробку певного програмного забезпечення, пов’язаного з інформацією про організаційну структуру, важливих клієнтів компанії, розголошення якої матиме негативний вплив на бізнес.

Необхідні юридичні знання та досвід професіоналів знадобляться ІТ-компанії і при укладенні угод про неконкуренцію або нерозголошення комерційної інформації.

Кваліфіковане консультування з приводу податків, забезпечення уникнення подвійного оподаткування та мінімізації податкових ризиків допоможуть ІТ-компаніям оптимізувати податкове навантаження на бізнес.

Забезпечення дотримання законодавства про інтелектуальну власність у сфері інформаційних технологій також сприятиме ефективності здійснення бізнесу, оскільки убезпечить від відповідальності за порушення авторського права, за недобросовісну конкуренцію, а також надасть можливість отримувати дохід від правильного розпорядження майновими та немайновими правами на об’єкти інтелектуальної власності.

Отже, грамотне юридичне супроводження діяльності аутсорсингових компаній є важливою складовою для надання такими компаніями якісних послуг своїм клієнтам та убезпечення бізнесу.

Фахівці:
prev
next
Адвокати АО WinnerLex супроводжують діяльність аутсорсингових ІТ-компаній, та надають наступні послуги:

 • надання юридичних консультацій щодо порядку ведення господарської діяльності аутсорсингових компаній;
 • розроблення юридичних алгоритмів здійснення діяльності аутсорсингових компаній;
 • розроблення та складення різноманітних договорів у ІТ-сфері;
 • супроводження під час перевірок контролюючими органами;
 • забезпечення юридичної складової у переговорах з клієнтами ІТ-компанії;
 • захист та представництво інтересів ІТ-компанії в судах різних ланок та юрисдикцій;
 • податковий захист аутсорсингових компаній.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо правову підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень юридичних проблем бізнесу, у тому числі в ІТ-сфері
ДОСВІД в АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ володіючи великим досвідом юридичної роботи в ІТ-сфері, наші юристи вирішують найскладніші правові питання
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД у своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності ІТ-бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших клієнтів
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на запитання, які часто задаються
Які функції можуть передаватися в рамках договору ІТ-аутсорсинга?
 • повне сервісно-технічне обслуговування ІТ-інфраструктури (обчислювальної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки, мініАТС);
 • проектування та розробка автоматизованих бізнес-систем з подальшим постійним вдосконаленням та обслуговуванням (наприклад, впровадження інформаційних баз даних, систем управління та обліку, впровадження новітніх технологій в ІТ-інфраструктуру);
 • створення, обслуговування та підтримка web-серверів;
 • управління інформаційними системами.
Які переваги ІТ-аутсорсингу?

Кожна аутсорсингова компанія спеціалізується на окремому виді діяльності та може обслуговувати значну кількість фірм, що дає змогу такій компанії досконало володіти теоретичними і практичними знаннями в одній специфічній галузі. Крім того, аутсорсинг економить час, кошти, це менший ризик у деякій мірі, адже аутсорсингова компанія, що надає послуги замовнику, на відміну від його штатних працівників, не захворіє, не піде у відпустку.

Як зменшити ризик невиконання умов збереження конфіденційної інформації?

Для того, щоб конфіденційна інформація не розповсюджувалася, необхідно зі своїми працівниками та з контрагентами підписувати угоди про нерозголошення конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, зазначивши окремим пунктом про відповідальність, яка наступає у разі розголошення таких даних.

За яких умов відбувається розірвання договору аутсорсингу?

Договір аутсорсу можливо розірвати у двох випадках: за згодою обох сторін, або ж за бажання однією із сторін. На практиці, зазвичай, двостороння згода обох сторін на розірвання договору виникає у випадках, коли змінюються певні обставини і ані замовник, ані виконавець не зацікавлені у виконанні зобов’язань за цим договором. Такий спосіб розірвання договору у більшості випадків є мирним. Якщо договір розривається за бажанням однієї із сторін, то це частіше всього стається через невиконання або неналежне виконання однією із сторін свої  зобов’язань за договором, наприклад, замовник вчасно не оплачує надання послуг, або ж аутсорсингова ІТ-компанія надає неякісні послуги. Цей варіант розірвання договору завжди є конфліктним та нерідко тягне за собою судові спори.

Вас також можуть зацікавити
thanks