Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Для ефективного та прибуткового ведення будь-якого бізнесу в Україні необхідно дотримуватися закону при здійсненні господарської діяльності. Інтернет-магазини, незважаючи на функціонування в режимі «онлайн», є суб’єктами господарювання, діяльність яких має відповідати законодавству України, починаючи з державної реєстрації суб’єкта господарювання, і закінчуючи здійсненням продаж, сплатою податків.

Не всі власники інтернет-магазинів вважають доцільним реєструвати підприємницьку діяльність у встановленому законом порядку, адже така процедура, на думку деяких, не є потрібною. Проте, слід зауважити, що відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення здійснення господарської діяльності без її реєстрації тягне за собою накладення штрафу у значному розмірі – від 17 000 до 34 000 гривень.

Діяльність інтернет-магазину – це складний процес, який потребує юридичних знань у різних галузях права – господарській, податковій, корпоративній, трудовій.

Наприклад, для створення юридичної особи потрібно розуміти, що внести відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань може лише уповноважена особа – реєстратор. Процедура реєстрації новоствореної юридичної особи здійснюється набагато швидше у випадку, коли її супроводженням займається спеціаліст з корпоративного права, який завдяки набутому практичному досвіду у найкоротші терміни підготує необхідні для реєстрації статутні та інші необхідні документи без зайвого відволікання клієнта від власних справ.

Крім того, здійснення масштабної господарської діяльності в мережі Інтернет майже не можливо уявити без залучення до цього процесу або найманих працівників, або фізичних осіб-підприємців, які надають послуги за цивільно-правовими договорами. З метою запобігання перекваліфікації контролюючими органами цивільно-правових відносин у трудові, юрист, який спеціалізується у галузі трудового права відпрацює усі ризики такої перекваліфікації, та допоможе налаштувати зручну схему трудових відносин у колективі, які не суперечать нормам трудового законодавства.

Податковий юрист зможе надати професійну допомогу у вирішенні податкових питань Інтернет-магазину, адже оподаткування є одним із важливих аспектів здійснення господарської діяльності. Наприклад, юрист зможе підказати, яку систему оподаткування необхідно обрати – загальну чи спрощену, а також допоможе здійснити податкове планування діяльності Вашої компанії.

У АО Winnerlex працюють спеціалісти різних галузей права, завдяки чому ми маємо змогу здійснювати повне правове супроводження діяльності інтернет-магазинів, вирішуючи будь-які юридичні проблеми Вашого бізнесу. Юристи АО Winnerlex мають значний досвід супроводження діяльності інтернет-магазинів, що дало нам змогу вибудувати свою систему захисту інтересів наших клієнтів. Завдяки змістовним знанням у різних галузях права та їх вдалому застосуванні, нам неодноразово вдавалося запобігти настанню негативних наслідків для клієнта та створити якісну юридичну платформу для впевненого функціонування суб’єктів господарювання, у тому числі у мережі Інтернет.

Фахівці:
prev
next
Юридичний супровід інтернет-магазинів включає в себе ряд послуг, у тому числі:

  • Надання юридичних консультацій щодо створення інтернет-магазинів
  • Комплексне юридичне супроводження діяльності інтернет-магазинів
  • Підбір організаційно-правової структури для інтернет-магазинів
  • Повне юридичне супроводження процедури реєстрації новоствореної юридичної особи
  • Повне юридичне супроводження процедури реєстрації фізичної особи-підприємця
  • Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет
  • Складення трудових договорів з найманими працівниками інтернет-магазинів
  • Складення цивільно-правових договорів із ФОП-ами
  • Податкова оптимізація діяльності інтернет-магазинів
  • Консультування та підбір видів діяльності за КВЕД для Інтернет-магазинів

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо правову підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень юридичних проблем бізнесу, у тому числі в ІТ-сфері
ДОСВІД в АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ володіючи великим досвідом роботи в юридичній ІТ-сфері, наші юристи вирішують найскладніші ситуації
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД у своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності бізнесу в мережі Інтернет, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення найскладніших правових питань наших клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє швидко розробити та втілити у життя стратегію захисту інтересів клієнта
Поради адвоката:
prev
next
ВІДПОвіді на запитання, які часто задаються
Чи може фізична особа, яка не зареєстрована фізичною особою-підприємцем створити інтернет-магазин та здійснювати таким чином продаж товарів?

Ні. Здійснювати господарську діяльність в Україні може лише зареєстрований суб’єкт господарювання. Адже відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення  провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо обов’язковість подання такого повідомлення передбачена законом, або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або у період зупинення дії ліцензії, у разі якщо законодавством не передбачені умови провадження ліцензійної діяльності у період зупинення дії ліцензії, або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Як зареєструвати юридичну особу?

Для реєстрації юридичної особи необхідно звернутися до реєстратора, який внесе відомості про новостворену юридичну особу до  Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Що таке КВЕД?

КВЕД – це класифікатор видів економічної діяльності. КВЕД відображає той вид діяльності, яким займається юридична особа чи фізична особа-підприємець. Для обрання КВЕД-у необхідно ознайомитися із Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10).

Вас також можуть зацікавити
thanks