Facebook
Бізнес без юридичних бар'єрів

Потреба у проведенні правового аудиту ІТ-компанії найчастіше виникає у разі її купівлі-продажу фірми чи перед пошуком інвестора для стартапу, з метою оцінки їх юридичного стану, виявлення як вже наявних зараз, так можливих у майбутньому правових проблем, що у свою чергу буде впливати на привабливість об’єкту для інвестора.

Якщо планується купівля бізнесу (M&A), то попереднє проведення правового аудиту об’єкту операції є просто обов’язковою і першочерговою складовою процедури купівлі ІТ-компанії, оскільки такий об’єкт, який планується придбати, може бути обтяжений податковими боргами та заставами, чисельними судовими спорами, багатомільйонними кредитними зобов’язаннями.

Правовий аудит (Due Diligence) являє собою всебічний юридичний аналіз об’єкту оцінювання, як наприклад підприємства та його корпоративної структури, дослідження виникнення та припинення прав на наявні активи (корпоративні права, нерухоме та рухоме майно), оцінка наявних обтяжень вказаних активів, а також аналіз зобов’язань щодо об’єкта дослідження (договірні взаємовідносини, кредитні зобов’язання).

Метою такого аудиту є отримання інформації юридичного характеру, необхідної для прийняття рішень по захисту бізнесу, збільшенню вартості компанії, оптимізації бізнес-процесів.

Отже, правовим аудитом є детальне вивчення адвокатами юридичного стану об’єкту аудиту задля виявлення ризиків правового характеру, пов’язаних з цим об’єктом, а також надання рекомендацій для їх ліквідації чи мінімізації. Тому проведення юридичного аудиту можна порівняти з проведенням діагностики стану юридичного «здоров’я» об’єкту аудиту, оскільки легше, швидше і дешевше завчасно виявити та «вилікувати» юридичну «хворобу» на ранній стадії, ніж потім боротися з її тяжкими наслідками.

При веденні ІТ-біснесу слід розуміти, що вчасно проведений Due Diligence зможе виявити суттєві юридичні ризики у діяльності компанії на ранніх етапах їх існування, що зменшить витрати на подолання таких ризиків та позитивно вплине на розвиток бізнесу в цілому.

Фахівці АО WinnerLex мають великий досвід проведення Due Diligence, у тому числі ІТ-компаній, мінімізуючи ризики настання негативних юридичних наслідків для суб’єктів господарювання, у тому числі ІТ-сектору.

Фахівці:
prev
next
Due diligence структури ІТвключає в себе ряд послуг, серед яких можна виділити:

податковий due diligence;

корпоративний правовий аудит («класичний» Due Diligence) для цілей купівлі-продажу бізнесу, злиття та поглинання (M&A);

правовий аналіз стану основних видів діяльності компанії;

аналіз юридичного стану основних засобів компанії;

аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості;

перевірка установчих документів;

аналіз стану договірних відносин, перевірка юридичної чистоти угод, які плануються, або вже укладені;

перевірка потенційних та існуючих контрагентів;

юридичний аудит перед очікуваною перевіркою;

правовий аудит стартапів;

перевірка відповідності вимогам закону трудових відносин.

Наші професійні переваги
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ми надаємо правову підтримку бізнес-структурам різного напряму, відтак акумулюємо напрацювання ефективних рішень юридичних проблем бізнесу, у тому числі в ІТ-сфері
ДОСВІД у АО WinnerLex працюють адвокати, які спеціалізуються на різних галузях права, тому ми здатні провести комплексну правову експертизу юридичного питання, проаналізувавши ситуацію під різними кутами зору
ПРОАКТИВНІСТЬ бачимо можливі загрози, і захищаємо від можливих ризиків
КОМПЕТЕНТНІСТЬ володіючи великим досвідом роботи в юридичній ІТ-сфері, наші юристи вирішують найскладніші ситуації. У своїй роботі ми застосовуємо нестандартний підхід до вирішення проблеми і власні методики, розроблені на підставі як законодавства і судової практики, так і нашого власного практичного досвіду, що дозволяє ефективно розв’язувати поставлені перед нами юридичні задачі
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ наші спеціалісти мають багаторічний досвід юридичного супроводження діяльності ІТ-бізнесу, тому ми розуміємо Ваші потреби як ніхто інший та маємо достатньо досвіду для успішного вирішення самих складних правових питань наших Клієнтів
ОПЕРАТИВНІСТЬ високий професійний рівень адвокатів дозволяє швидко розробити та втілити у життя стратегію захисту інтересів Клієнта
Поради адвоката:
prev
next
Відповіді на запитання, які часто задаються
Проведення due diligence структури ІТ доцільно виключно у випадку купівлі чи продажу компанії?

Звичайно, у разі продажу чи купівлі ІТ-компанії здійснення юридичного аудиту є обов’язковим. Проте, слід пам’ятати, що аудит ІТ компанії – це, насамперед, оцінка діяльності, пошук вразливих місць, які можуть негативно вплинути на процес діяльності компанії, тому бажано такий аудит проводити з певною періодичністю, це допоможе запобігти будь-яких ризиків та негативних наслідків для Вашого бізнесу. Наприклад, на ранніх стадіях ІТ-бізнесу бажано здійснювати аудит структури компанії, з допомогою якого можна визначити найзручнішу організаційно-правову форму, обрати систему оподаткування, наперед прорахувавши усі можливі варіанти та відповідні витрати, спосіб налагодження трудових та цивільно-правових відносин із працівниками, тощо.

Як здійснюється аудит ІТ-компанії?

Насамперед, для здійснення юридичного аудиту ІТ-компанії необхідно визначити об’єм такого аудиту, скласти план, в якому вказати, що саме підлягає аудиту, наприклад, корпоративні, установчі документи компанії; документи, які регулюють відносини із контрагентами, відносини із працівниками, трудові угоди, цивільно-правові договори, тощо.

Скільки часу має тривати аудит ІТ-компанії?

Конкретно визначити терміни здійснення due diligence не можливо у зв’язку із тим, що кожна компанія особлива, має різну структуру та обсяги. Крім того, тривалість аудиту залежить від того, проводиться він стосовно усіх аспектів діяльності суб’єкта господарювання, чи якогось окремого, наприклад, виключно перевірка установчих документів.

Також вас може зацікавити
thanks