Business without legal barriers

Деякі підприємства в сфері ІТ оформлюють відносини із своїми працівниками, уклавши цивільно – правовий договір замість трудового, чим вже пригорнули увагу контролюючих органів до такого способу праці. У зв’язку із цим, кожна ІТ-компанія для власної безпеки повинна відпрацьовувати ризики податкової перекваліфікації фізичних осіб-підприємців у штатних працівників, щоб запобігти настання негативних наслідків під час проведення перевірок. Адже у разі перекваліфікації контролюючими органами співробітників, що працюють за цивільно-правовим договором, у працівників, які мають трудові відносини із роботодавцем, щодо останнього можуть бути застосовані штрафні санкції за неоформлених співробітників відповідно то трудового законодавства працівників. Розмір штрафних санкцій є досить значним – 10 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на момент виявлення порушення за кожного неоформленого працівника, причому є риск притягнення роботодавця до кримінальної відповідальності та донарахування податкових зобов’язань (41,5 відсотків від оплати праці).

 

thanks