Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства»

17.11.2020
img img img img img

13 листопада 2020 року керуючий партнер АО WinnerLex Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства», що був організований Діловим клубом.

Слоганом нашого адвокатського об’єднання є «Бізнес без юридичних бар’єрів», адже ми вбачаємо нашу місію у наданні бізнесу максимальної правової підтримки.

Ми забезпечуємо юридичну підтримку бізнесу не тільки під час юридичного обслуговування, а ще й за допомогою проведення фахових практичних семінарів для бізнесу задля мінімізації можливих ризиків законодавчих новацій та зміни судової практики.

Актуальність податкових новацій 2021 року та останніх тенденцій правової позиції Верховного Суду з податкових питань зумовлює необхідність в опрацюванні потенційних ризиків та «підводних каменів» для бізнесу. Відтак було освітлено такі актуальні питання змін під час проведення семінару:

 1. Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства:
  • Як уникнути помилок, що призведуть до штрафних санкцій, донарахувань та кримінальної відповідальності?
  • Блокування податкових накладних.
  • Оскарження відмови у реєстрації ПН. Первинні документи. Зустрічна звірка.
  • Новітні позиції Верховного суду. Судова практика по окремим категоріям справ.
 2. Підготовка до податкової перевірки:
  • “Фактори ризику”: підстави для проведення податкової перевірки.
  • Способи попередження/уникнення податкової перевірки.
  • Правила якісної підготовки до податкової перевірки.
  • Аудит первинної документації.
  • Ретельна перевірка бізнес-партнерів.
  • Комплексний захист документації та комерційної таємниці. Інструктаж працівників.
  • Визначення посадових осіб, уповноважених спілкуватися з податковим інспектором.
 3. Не/Допуск податкового органу до проведення податкової перевірки:
  • Умови допуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки.
  • Перелік документів, які повинні пред’явити інспектори перед початком перевірки.
  • Недоліки та невідповідності у цих документах, на які варто звернути увагу.
  • Законні підстави для недопуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки.
  • Обґрунтування законності недопуску до проведення перевірки.
  • Правила документального оформлення недопуску.
  • Адміністративний арешт майна платника податків у разі недопуску до проведення перевірки.
  • Судове оскарження арешту майна платника податків.
  • Порядок накладення арешту на кошти на рахунках платника податків: позиція Верховного Суду.
  • Позасудове накладення арешту на кошти платника податків.
  • Відшкодування шкоди, завданої неправомірним накладенням арешту на майно платника податків.
 4. Порядок проведення податкової перевірки.
  • Участь у проведенні перевірки. Умови реалізації права платника податків.
  • Способи контролю за дотриманням порядку проведення перевірки та реагування на незаконні дії податкових інспекторів.
  • Фото- та відеозапис під час проведення перевірки.
  • Оригінали документів.
  • Порядок надання податковим інспекторам для ознайомлення.
  • Вилучення оригіналів бухгалтерських документів.
  • Процедура передачі податковим інспекторам копій первинних та інших документів: зміст і форма опису переданих документів.
  • Випадки, у яких можна відмовити у наданні документів податковому інспектору.
  • Захист комерційної таємниці та персональних даних під час перевірки.
  • Запобігання неконтрольованому вилученню документів та зняттю інформації з електронних систем.
  • Наслідки ненадання податковому інспектору документів податкового обліку.
  • Форма та спосіб надання пояснення з питань, що виникають під час перевірки.
  • Доступ податкового інспектора до приміщень і об’єктів платника податків.
  • Рекомендації щодо допустимого обмеження пересування податкового інспектора.
  • Інвентаризації під час податкової перевірки.
  • Зупинення податкової перевірки.
  • Відшкодування шкоди, завданої платнику податків неправомірними рішеннями, діями/бездіяльністю перевіряючих під час перевірки.
 5. Види податкових перевірок. Рекомендації.
  • Камеральна перевірка. Місце проведення. Обмежений предмет перевірки. Умови участі платника. Правомірність вимоги про надання додаткових документів.
  • Документальна перевірка.
  • Види та підстави для проведення. Предмет документальної перевірки.
  • Документальна планова перевірка.Повідомлення про проведення перевірки. Строк. Порядок проведення. Гранична тривалість перевірки – наслідки перевищення.
  • План-графік документальних планових перевірок. Правила формування та критерії потрапляння платників податків. Ступені ризику платників податків. Оприлюднення річного плану-графіку перевірок. Допустимі межі коригування плану-графіку перевірок: законність щомісячного оновлення плану-графіку.
  • Оскарження платником податків включення до плану-графіку перевірок.
  • Документальна позапланова перевірка. Підстави для проведення. Форма повідомлення платника податків про початок перевірки. Тривалість перевірки.
  • Заборона повторної позапланової перевірки з питань, досліджених під час попередніх перевірок.
  • Документальна позапланова перевірка у разі зустрічної звірки даних щодо контрагента.
  • Запит про надання документів та письмових пояснень: вимоги до форми та змісту.
  • Правила підготовки відповіді на запит податкового органу.
  • Як уникнути позапланової перевірки при підготовці відповіді на запит.
  • Випадки, у яких можна не відповідати на запит податкового органу.
  • Оскарження результатів перевірки через незаконність запиту, який був підставою для проведення перевірки: судова практика.
  • Документальна невиїзна перевірка.
  • Електронна перевірка – спосіб добровільного аудиту діяльності платника податків.
  • Фактична перевірка.Предмет та підстави. Порядок ознайомлення платника податків з фактом початку перевірки.
  • Фактична перевірка за зверненням споживача.
  • Анонімна скарга – підстава для фактичної перевірки?
  • Контрольна розрахункова операція.
  • Перевірка з питань дотримання порядку здійснення розрахункових та касових операцій.
  • Здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства під час фактичної перевірки: наслідки виявлення неоформлених працівників.
 6. Оформлення результатів податкових перевірок:
  • Вимоги до форми та змісту акту перевірки. Обов’язкові реквізити акту перевірки.
  • Порядок підписання акту перевірки.
  • Алгоритм дій платника податків у разі незгоди з висновками акту перевірки. Наслідки відмови від підписання акту перевірки.
  • Порядок та строк подання заперечень на акт перевірки.
  • Процедура розгляду заперечень.
  • Права платника податків під час розгляду заперечень на акт перевірки.
  • Позапланова перевірка на підставі надходження до податкового органу заперечень на акт перевірки.
  • Юридичний статус акту перевірки та його співвідношення з податковим повідомленням-рішенням.
  • Неможливість оскарження акту перевірки у судовому порядку.
  • Податкове повідомлення-рішення (ППР) – підстава для визначення ДПС суми грошового зобов’язання платника податків.
  • Порядок прийняття та вручення ППР. Доведення факту невручення ППР.
 7. Оскарження результатів перевірки:
  • Способи оскарження результатів податкової перевірки.
  • Бізнес-омбудсмен: можливість залучення до розгляду скарги платника податків.
  • Адміністративне оскарження.
  • Порядок та строки, рекомендації щодо підготовки скарги, процедура та строк розгляду скарги.
  • Несвоєчасний розгляд податковим органом: автоматичне задоволення скарги на користь платника податків.
  • Судове оскарження.
  • Порядок та строки, підсудність.
  • Особливості судового оскарження після завершення процедури адміністративного оскарження.
  • Недоцільність оскарження наказу про призначення перевірки у разі допуску до проведення перевірки.
  • Вичерпання дії” наказу про призначення перевірки після допуску до проведення перевірки.
  • Процедурні порушення при проведенні перевірки як підстава для скасування ППР.
 8. Значення кримінального провадження у податкових спорах:
  • Захист інтересів платника податків у разі відкриття кримінального провадження.
  • Декриміналізація фіктивного підприємництва (ст. 205 КК). Значення та наслідки для бізнесу. Інші правові механізми боротьби з податковими зловживаннями.
  • Вирок суду як підстава для висновку про нереальність господарських операцій між платником податків і його контрагентами.
  • Межі врахування судом вироку у кримінальному провадженні при прийнятті рішення в податковому спорі: актуальна судова практика.
  • Протокол допиту керівника контрагента як доказ у податковому спорі.
  • Взаємозв’язок фіктивності контрагента та податкової вигоди платника податків: позиція Верховного Суду.

Анна Вінниченко та команда професійних адвокатів АО WinnerLex  щодня надають юридичну підтримку бізнес-структурам у взаємовідносинах та проблемних питаннях з контролюючими органами (податкові та митні органи, Антимонопольний комітет, Держпраці, ДЗК) та постійно тримають руку на пульсі змін у законодавстві, особливо в силу чергової хвилі реформ та законодавчих новацій.