Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства»

17.11.2020
Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства» Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства» Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства» Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства» Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства»

13 листопада 2020 року керуючий партнер АО WinnerLex Анна Вінниченко провела семінар для керівників, бухгалтерів та фінансових директорів на тему «Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства», що був організований Діловим клубом.

Слоганом нашого адвокатського об’єднання є «Бізнес без юридичних бар’єрів», адже ми вбачаємо нашу місію у наданні бізнесу максимальної правової підтримки.

Ми забезпечуємо юридичну підтримку бізнесу не тільки під час юридичного обслуговування, а ще й за допомогою проведення фахових практичних семінарів для бізнесу задля мінімізації можливих ризиків законодавчих новацій та зміни судової практики.

Актуальність податкових новацій 2021 року та останніх тенденцій правової позиції Верховного Суду з податкових питань зумовлює необхідність в опрацюванні потенційних ризиків та «підводних каменів» для бізнесу. Відтак було освітлено такі актуальні питання змін під час проведення семінару:

 1. Ризики для бізнесу в рамках змін до податкового законодавства:
  • Як уникнути помилок, що призведуть до штрафних санкцій, донарахувань та кримінальної відповідальності?
  • Блокування податкових накладних.
  • Оскарження відмови у реєстрації ПН. Первинні документи. Зустрічна звірка.
  • Новітні позиції Верховного суду. Судова практика по окремим категоріям справ.
 2. Підготовка до податкової перевірки:
  • “Фактори ризику”: підстави для проведення податкової перевірки.
  • Способи попередження/уникнення податкової перевірки.
  • Правила якісної підготовки до податкової перевірки.
  • Аудит первинної документації.
  • Ретельна перевірка бізнес-партнерів.
  • Комплексний захист документації та комерційної таємниці. Інструктаж працівників.
  • Визначення посадових осіб, уповноважених спілкуватися з податковим інспектором.
 3. Не/Допуск податкового органу до проведення податкової перевірки:
  • Умови допуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки.
  • Перелік документів, які повинні пред’явити інспектори перед початком перевірки.
  • Недоліки та невідповідності у цих документах, на які варто звернути увагу.
  • Законні підстави для недопуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки.
  • Обґрунтування законності недопуску до проведення перевірки.
  • Правила документального оформлення недопуску.
  • Адміністративний арешт майна платника податків у разі недопуску до проведення перевірки.
  • Судове оскарження арешту майна платника податків.
  • Порядок накладення арешту на кошти на рахунках платника податків: позиція Верховного Суду.
  • Позасудове накладення арешту на кошти платника податків.
  • Відшкодування шкоди, завданої неправомірним накладенням арешту на майно платника податків.
 4. Порядок проведення податкової перевірки.
  • Участь у проведенні перевірки. Умови реалізації права платника податків.
  • Способи контролю за дотриманням порядку проведення перевірки та реагування на незаконні дії податкових інспекторів.
  • Фото- та відеозапис під час проведення перевірки.
  • Оригінали документів.
  • Порядок надання податковим інспекторам для ознайомлення.
  • Вилучення оригіналів бухгалтерських документів.
  • Процедура передачі податковим інспекторам копій первинних та інших документів: зміст і форма опису переданих документів.
  • Випадки, у яких можна відмовити у наданні документів податковому інспектору.
  • Захист комерційної таємниці та персональних даних під час перевірки.
  • Запобігання неконтрольованому вилученню документів та зняттю інформації з електронних систем.
  • Наслідки ненадання податковому інспектору документів податкового обліку.
  • Форма та спосіб надання пояснення з питань, що виникають під час перевірки.
  • Доступ податкового інспектора до приміщень і об’єктів платника податків.
  • Рекомендації щодо допустимого обмеження пересування податкового інспектора.
  • Інвентаризації під час податкової перевірки.
  • Зупинення податкової перевірки.
  • Відшкодування шкоди, завданої платнику податків неправомірними рішеннями, діями/бездіяльністю перевіряючих під час перевірки.
 5. Види податкових перевірок. Рекомендації.
  • Камеральна перевірка. Місце проведення. Обмежений предмет перевірки. Умови участі платника. Правомірність вимоги про надання додаткових документів.
  • Документальна перевірка.
  • Види та підстави для проведення. Предмет документальної перевірки.
  • Документальна планова перевірка.Повідомлення про проведення перевірки. Строк. Порядок проведення. Гранична тривалість перевірки – наслідки перевищення.
  • План-графік документальних планових перевірок. Правила формування та критерії потрапляння платників податків. Ступені ризику платників податків. Оприлюднення річного плану-графіку перевірок. Допустимі межі коригування плану-графіку перевірок: законність щомісячного оновлення плану-графіку.
  • Оскарження платником податків включення до плану-графіку перевірок.
  • Документальна позапланова перевірка. Підстави для проведення. Форма повідомлення платника податків про початок перевірки. Тривалість перевірки.
  • Заборона повторної позапланової перевірки з питань, досліджених під час попередніх перевірок.
  • Документальна позапланова перевірка у разі зустрічної звірки даних щодо контрагента.
  • Запит про надання документів та письмових пояснень: вимоги до форми та змісту.
  • Правила підготовки відповіді на запит податкового органу.
  • Як уникнути позапланової перевірки при підготовці відповіді на запит.
  • Випадки, у яких можна не відповідати на запит податкового органу.
  • Оскарження результатів перевірки через незаконність запиту, який був підставою для проведення перевірки: судова практика.
  • Документальна невиїзна перевірка.
  • Електронна перевірка – спосіб добровільного аудиту діяльності платника податків.
  • Фактична перевірка.Предмет та підстави. Порядок ознайомлення платника податків з фактом початку перевірки.
  • Фактична перевірка за зверненням споживача.
  • Анонімна скарга – підстава для фактичної перевірки?
  • Контрольна розрахункова операція.
  • Перевірка з питань дотримання порядку здійснення розрахункових та касових операцій.
  • Здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства під час фактичної перевірки: наслідки виявлення неоформлених працівників.
 6. Оформлення результатів податкових перевірок:
  • Вимоги до форми та змісту акту перевірки. Обов’язкові реквізити акту перевірки.
  • Порядок підписання акту перевірки.
  • Алгоритм дій платника податків у разі незгоди з висновками акту перевірки. Наслідки відмови від підписання акту перевірки.
  • Порядок та строк подання заперечень на акт перевірки.
  • Процедура розгляду заперечень.
  • Права платника податків під час розгляду заперечень на акт перевірки.
  • Позапланова перевірка на підставі надходження до податкового органу заперечень на акт перевірки.
  • Юридичний статус акту перевірки та його співвідношення з податковим повідомленням-рішенням.
  • Неможливість оскарження акту перевірки у судовому порядку.
  • Податкове повідомлення-рішення (ППР) – підстава для визначення ДПС суми грошового зобов’язання платника податків.
  • Порядок прийняття та вручення ППР. Доведення факту невручення ППР.
 7. Оскарження результатів перевірки:
  • Способи оскарження результатів податкової перевірки.
  • Бізнес-омбудсмен: можливість залучення до розгляду скарги платника податків.
  • Адміністративне оскарження.
  • Порядок та строки, рекомендації щодо підготовки скарги, процедура та строк розгляду скарги.
  • Несвоєчасний розгляд податковим органом: автоматичне задоволення скарги на користь платника податків.
  • Судове оскарження.
  • Порядок та строки, підсудність.
  • Особливості судового оскарження після завершення процедури адміністративного оскарження.
  • Недоцільність оскарження наказу про призначення перевірки у разі допуску до проведення перевірки.
  • Вичерпання дії” наказу про призначення перевірки після допуску до проведення перевірки.
  • Процедурні порушення при проведенні перевірки як підстава для скасування ППР.
 8. Значення кримінального провадження у податкових спорах:
  • Захист інтересів платника податків у разі відкриття кримінального провадження.
  • Декриміналізація фіктивного підприємництва (ст. 205 КК). Значення та наслідки для бізнесу. Інші правові механізми боротьби з податковими зловживаннями.
  • Вирок суду як підстава для висновку про нереальність господарських операцій між платником податків і його контрагентами.
  • Межі врахування судом вироку у кримінальному провадженні при прийнятті рішення в податковому спорі: актуальна судова практика.
  • Протокол допиту керівника контрагента як доказ у податковому спорі.
  • Взаємозв’язок фіктивності контрагента та податкової вигоди платника податків: позиція Верховного Суду.

Анна Вінниченко та команда професійних адвокатів АО WinnerLex  щодня надають юридичну підтримку бізнес-структурам у взаємовідносинах та проблемних питаннях з контролюючими органами (податкові та митні органи, Антимонопольний комітет, Держпраці, ДЗК) та постійно тримають руку на пульсі змін у законодавстві, особливо в силу чергової хвилі реформ та законодавчих новацій.