Податкові адвокати WinnerLex успішно захистили інтереси клієнта в спорі з податковою на мільйон гривень.

09.12.2019
Податкові адвокати WinnerLex успішно захистили інтереси клієнта в спорі з податковою на мільйон гривень. Податкові адвокати WinnerLex успішно захистили інтереси клієнта в спорі з податковою на мільйон гривень.

Досить відомою є позиція податкових органів, за якою відсутність у контрагентів позивача трудового персоналу для виконання робіт є доказом того, що такий контрагент не міг виконати спірні послуги, відтак як наслідком встановлюється нереальність операцій та донараховуються податки та штрафи. Крім того, посилюючим фактором вини для податківців є, на їх погляд, відсутність доцільності понесених витрат, причому така відсутність визначається самими перевіряючими.

Однак така фіскальна позиція вбачається досить сумнівною, адже різноманітність господарської діяльності може мати власну специфіку та передбачати різні форми співробітництва. І дуже важливо платникам податків детально розбиратися в порушеннях, виписаних в акті перевірки, та оскаржувати їх, адже такі порушення можуть виявитися лише припущеннями та суб’єктивною думкою перевіряючих, які потім скасовуються у судах.

Прикладом цього можемо навести одну з останніх податкових справ, яку виграло наше Адвокатське об’єднання WinnerLex.

Під час абонентського обслуговування ми здійснюємо постійний контроль за юридичною безпекою клієнтів з різних питань. Тому про проведення планової виїзної податкової перевірки нашого клієнта, діяльність якого супроводжуємо на постійних засадах, знали заздалегідь і готувалися до неї разом. Також під час супроводу нашими податковими адвокатами даної перевірки вдалося запобігти значним податковим донарахуванням у результаті надання обґрунтованих письмових пояснень щодо безпідставності претензій з боку податкового органу.

Однак, податківці все ж таки частину порушень залишили в акті перевірки, у зв’язку з чим клієнт був змушений звернутися до суду, що було зроблено дуже оперативно, оскільки ми вже володіли усіма деталями ситуації. І як результат: у судовому порядку доведено, що всі епізоди встановлених в акті перевірки порушень є незаконними та необґрунтованими, а податкове повідомлення-рішення на суму близько 1 млн. гривень було скасовано в повному обсязі.

Хочемо поділитися ефективними аргументами нашої судової стратегії, які по факту суд визнав основними для прийняття позитивного судового рішення:

  1. Відсутність у контрагентів позивача матеріальних та трудових ресурсів не виключає можливості реального виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки, залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу). Аналогічні правові висновки викладені Верховним Судом в постановах від 30.01.2018 року у справі № 2а/1770/3360/12, від 19.06.2018 року у справі № 826/7704/16.
  2. Відсутність у контрагента позивача необхідної для ведення господарської діяльності кількості працівників, технічних, транспортних, інших виробничих ресурсів, відсутність за юридичною адресою на момент звірки не свідчить про безтоварність угод поставки з позивачем. Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 16.01.2018 року № К/9901/873/18.
  3. Під час проведення господарських операцій платник податків може бути і необізнаним стосовно дійсного стану правосуб`єктності своїх контрагентів і реально отримати від них товари (роботи чи послуги), незважаючи на те, що контрагенти можливо і мають наміри щодо порушення податкового законодавства. Аналогічні висновки містяться і в постановах Верховного Суду України від 05 березня 2012 року у справі № 21-421а11 та від 22 вересня 2015 року у справі № 810/5645/14 та в постановах Верховного Суду від 20 лютого 2018 року у справі № 826/6280/13-а, адміністративне провадження № К/9901/2848/18, від 06 березня 2018 року у справі № 2а-9375/11/1370 (адміністративне провадження № К/9901/5919/18) та від 13 березня 2018 року у справі № 826/13582/13-а (адміністративне провадження № К/9901/19905/18).
  4. Що стосується твердження відповідача про те, що водії працювали без вихідних суд зазначає, що кожне підприємство самостійно визначає організаційні правила своєї господарської діяльності. Крім того, як було зазначено вище та підтверджено відповідачем в акті перевірки, зазначені водії працювали за цивільно-правовими договорами, що передбачає самостійне визначення процесу праці, без урахування правил внутрішнього трудового розпорядку.
  5. Відсутність доходу у контрагента за певний період ніяким чином не може свідчить про нереальність господарської операції між ним та позивачем.
  6. Посилання контролюючого органу на податкову інформацію, що наявна в інформаційно – аналітичних базах відносно контрагентів позивача, як критерій оцінки реальності господарських операцій, є безпідставним, оскільки, така інформація не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів та не є належним доказом в розумінні процесуального Закону. Така податкова інформація вказує тільки на можливе ухилення від сплати податків контрагентами-постачальниками.
  7. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на податковий кредит, за можливу неправомірну діяльність його контрагента за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.
    По факту апеляційний адміністративний суд повернув апеляційну скаргу податкового органу на рішення суду першої інстанції та рішення набрало законної сили. І як завжди, окрім витрат на сплату судового збору, нами в судовому порядку з державного бюджету були відшкодовані на користь клієнта витрати на правничу допомогу у розмірі 20 925,00 грн., які на даний час у повному обсязі повернуті клієнту.

Даний кейс ще є особливо яскравим прикладом того, що ефективна взаємодія з клієнтом як під час постійного обслуговування на абонентській основі, так і при підготовці до проведення перевірки та оскарженні її результатів є завжди важлива та економічно обґрунтована.

Супровід податкової перевірки та ведення справи клієнта в суді здійснювала команда податкових адвокатів WinnerLex Анна Вінниченко (Anna Vinnychenko) та Юлія Яроцька.