Критерії фіктивності від НБУ

07.06.2017
Критерії фіктивності від НБУ Критерії фіктивності від НБУ

Нещодавно був опублікований лист Національного банку України (далі – НБУ) від 26.05.2017 №25-0008/37888 «Про критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності», в якому НБУ підбив підсумки за результатом здійснення банківського нагляду та висловив погляд органу на те, які ознаки клієнтів повинні моніторити банки та, відповідно, які критерії можуть свідчити про фіктивність операцій клієнтів.

Додатком до листа передбачено 15 груп критеріїв, серед яких як доволі сумнівні з погляду фіктивності (наприклад, наявність основного виду діяльності – неспеціалізована оптова торгівля) так і досить серйозні (підроблені документи та неправдива інформація, наприклад, реєстрація клієнта на підставну особу):

 

Критерії «фіктивності» від НБУ

1. Основний вид діяльності

(посередництво, неспеціалізована оптова торгівля)

2. Період існування

(дуже короткий, в межах податкового періоду)

3. Місцезнаходження

(адреса масової реєстрації, незнаходження за адресою реєстрації)

4. Офшорний статус

(засновник клієнта зареєстрований в країні з офшорним статусом)

5. Зміни в діяльності

(часті зміни в установчих документах, зміни напрямів діяльності, переуступка прав вимоги, зміна обслуговуючого банку після зміни власника/керівника)

6. Невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності

(в штаті клієнта працює кілька осіб, керівник, засновник і бухгалтер – одна особа, мінімальний статутний капітал, обіг на мільйони гривень)

7. «Схемні» розрахунки

(кошти після їх зарахування швидко “транзитом” перераховуються іншим суб’єктам господарювання з різним призначенням платежу, вхідний і вихідний залишок за рахунками є мінімальним та/або нульовим, проведенням операцій на мільйони гривень протягом декількох днів)

8. Спільний зв’язок

(клієнт з іншими суб’єктами господарюваннями має спільні електронні адреси, IP, поштові адреси, номери телефонів та/або керівників, довірених осіб, бенефіціарних власників)

9. Негативна інформація

(кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо клієнта, його керівників, представників, власників)

10. Підроблені документи/негативна інформація

(реєстрація клієнта на підставну особу, за підробленими документами, за неіснуючою адресою, неправдиві данні в статуті щодо засновників/керівників)

11. «Штучне створення статутного капіталу

(проведених “циклічних” фінансових операцій із неодноразового поступового перерахування певної суми коштів з рахунку на рахунок кола юридичних осіб з призначенням платежу “поповнення статутного капіталу”)

12. Статус керівника

(керівник клієнта належить до соціально вразливих категорій населення (пенсіонери, студенти, в декреті), є особою, яка молодше 20 або старше 75 років, зареєстрована в зоні АТО, Криму)

13. Надання права управління рахунком іншій особі

(надання права клієнтом на управління рахунку за довіреністю третім особам, не працівникам/посадовим особам)

14. Значні операції з готівкою

(проведення клієнтом операцій на мільйонні суми, що не пов’язані з основним видом діяльності, або через карткові рахунки)

15. Зовнішньоекономічні розрахунки

(новостворена компанія або незначний період діяльності клієнта, здійснення попередньої оплати за ЗЕД (імпортними) контрактами при наявності інформації з відкритих джерел про невиконання нерезидентом своїх зобов’язань за іншими ЗЕД договорами, проведення розрахунків за ЗЕД-контрактами (експортно-імпортними) на умовах передоплати, за якими не відбулася поставка товарів у визначені у таких договорах строки.)


Заради справедливості варто зазначити, що наявність одного або декількох критерії у клієнта, на думку НБУ, не свідчить про безумовну фіктивність його операцій, але є підставою для проведення аналізу клієнта на предмет підтвердження або спростування відповідних підозр.

Слід звернути увагу, що НБУ у листі закликав банки активно перевіряти як нових клієнтів, особливо на етапі встановлення ділових відносин, так і вже діючих.

Так, для перевірки, з метою спростування або підтвердження здійснення клієнтом фінансових операцій, які містять ознаки фіктивності, банкам рекомендовано:

  1. налагодити співпрацю між своїми структурними підрозділами, залучати за необхідності службу безпеки банку, проводити перевірки з виїздом за місцезнаходженням клієнта;
  2. у разі недостатності інформації, звертатися із запитами до інших банків, керуючись ст.64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III (далі – Закон про банки). При цьому, НБУ підкреслив, що обмін у передбачених пунктом 9 частини першої статті 62, частиною сьомою статті 64 Закону про банки інформацією, що становить банківську таємницю та необхідна для виконання банками покладених на них обов’язків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, здійснюється без направлення запиту та/або отримання дозволу клієнта про розкриття інформації. А у разі виникнення необхідності в отриманні даних щодо руху коштів за рахунками клієнта в іншому банку, банк, який отримав такий запит, може повідомити відповідну інформацію за умови наявності або надання письмового дозволу цього клієнта.

Якщо банк підтвердить, що клієнт здійснював операції, які мають ознаки фіктивності, НБУ наполегливо рекомендує банкам:

  • встановити клієнту неприйнятно високий ризик та відмовитися від встановлення ділових відносин або розірвати ділові відносини з ним;
  • повідомити Державну службу фінансового моніторингу.

 

На нашу думку, вказаний лист НБУ може мати негативні наслідки для клієнтів, які ймовірно нестимуть додатковий тягар збирання доказів того, що здійснені ними банківські операції не є фіктивними, оскільки банки з метою перевірки на критерії «фіктивності» можуть запитувати додаткові документи, у разі не надання яких (тобто не спростування підозр щодо «фіктивності» операцій), розриватимуть відносини з такими клієнтами.

Звертаємо Вашу увагу на те, що ця публікація не є юридичною консультацією і надається в інформаційних цілях. При наявності конкретної проблематики по публікації, рекомендується отримання повної консультації нашими фахівцями.

Авторське право на матеріал належить Адвокатському об’єднанню WinnerLex.

Передрук матеріалів статті без чіткого посилання на ім’я автора і компанії, в якій автор працює, а також джерело запозичення – є порушенням авторських прав і тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.