Відомості в Єдиному реєстрі адвокатів України

https://erau.unba.org.ua/profile/70108

Спеціалізація

Представництво інтересів юридичних і фізичних осіб в судах загальної юрисдикції, в господарських і адміністративних судах усіх інстанцій, в тому числі, при розгляді корпоративних та митних спорів, спорів з банками, надання юридичних консультацій, договірна робота, організація та проведення зборів акціонерів, реєстрація  та реорганізація бізнесу.

Досвід

Має досвід вирішення різних господарських і цивільних спорів, у тому числі, пов’язаних із стягненням заборгованості, виконанням і розірванням договорів, митних спорів, врегулювання питань, які виникають під час ввезення товарів в Україну. Має досвід юридичного супроводу усіх питань корпоративного управління акціонерних товариств, організації та проведення зборів акціонерів, оформлення їх рішень, взаємодії з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з Національним депозитарієм України, реєстрації та реорганізації юридичних осіб.

Освіта

Вища юридична.

Членство в галузевих організаціях

З 2019 року є членом Національної асоціації адвокатів України і Всеукраїнської громадської організації “Асоціація юристів України”.

Знання мов

Українська, російська.